Odluka o postavljenju dr. sc. Damira Kušena za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Estoniji

NN 29/2007 (19.3.2007.), Odluka o postavljenju dr. sc. Damira Kušena za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Estoniji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1014

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvat­ske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/06-01/147, urbroj: 50304/2-07-01 od 26. veljače 2007., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. sc. DAMIRA KUŠENA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj, sa sjedištem u Helsinkiju, i za izvanrednog i opunomoćenog vele­po­slanika Republike Hrvatske u Republici Estoniji, sa sjedištem u Helsinkiju.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/07-02/02
Urbroj: 71-05-03/1-07-3
Zagreb, 8. ožujka 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.