Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2007.

NN 30/2007 (21.3.2007.), Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2007.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1031

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 109/2003) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2007. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2007.

I.

Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 4.613 radnih dozvola.

II.

Godišnja kvota za produženje već izdanih radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 2.000 radnih dozvola.

III.

Godišnja kvota radnih dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 2.613 radnih dozvola, kako slijedi:

1. graditeljstvo              1.580 radnih dozvola
2. brodogradnja                622 radne dozvole
3. turizam                         257 radnih dozvola
4. kultura                            71 radna dozvola
5. promet                            44 radne dozvole
6. zdravstvo                         5 radnih dozvola
7. znanost i obrazovanje      34 radne dozvole.

IV.

Uvažavajući stanje na tržištu rada utvrđuje se da nema potrebe za utvrđivanjem godišnje kvote radnih dozvola za sezonsko zapošljavanje.

V.

Tijelo nadležno za izdavanje radnih dozvola strancima, dostavit će jednom u tri mjeseca podatke o izdanim radnim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po zanimanjima i županijama za 2007. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.
Temeljem prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih radnih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće Vladi Republike Hrvatske jednom u tri mjeseca.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 101-03/07-01/01
Urbroj: 5030108-07-1
Zagreb, 16. ožujka 2007.


Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.


PREGLED POTREBA ZA ZAPOŠLJAVANJEM STRANACA PO ZANIMANJIMA I ŽUPANIJAMA
ZA 2007. GODINU
 

Zanimanja

Grad Zagreb

Zagrebačka županija

Varaždinska županija

Međimurska županija

Virovitičko-podravska županija

Koprivničko-križevačka županija

Karlovačka županija

Sisačko-moslavačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Istarska županija

Primorsko-goranska županija

Ličko-senjska županija

Zadarska županija

Šibensko-kninska županija

Splitsko-dalmatinska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Osječko-baranjska županija

Brodsko-posavska županija

Požeško-slavonska županija

Bjelovarsko-bilogorska županija

Vukovarsko-srijemska županija

UKUPNO po zanimanjima

turistički animatori

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

5

15

5

10

10

 

 

 

 

 

55

turistički zastupnici

 

 

 

 

 

 

 

 

5

15

 

15

5

15

40

 

 

 

 

 

95

kuhari nacionalne kuhinje

10

5

2

 

 

 

 

5

10

8

5

10

3

10

10

2

 

 

 

2

82

instruktori ronjenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

9

4

7

 

 

 

 

 

 

25

kapetani airbusa

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

zapovjednici ribarskih brodova preko 200 brt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

4

vozači teretnog vozila u međunarod. prijevozu

 

 

 

 

9

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14

kapetan unutarnje plovidbe

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

brodovođa unutarnje plovidbe

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

tesari

200

20

35

10

30

20

5

5

55

40

10

10

 10

35

10

 

 

 

 

20

515

zidari

270

70

35

15

40

40

5

5

110

80

15

20

 25

35

10

 

 

 

 

25

800

betonirci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

5

25

10

 

 

 

 

 

  50

armirači

70

5

15

 

5

10

 

 

40

20

 

5

 10

25

10

 

 

 

 

 

 215

elektrozavarivači

 

 

 

 

 

 

 

 

143

68

 

 

 

148

 

 

 

 

 

 

359

brodomonteri

 

 

 

 

 

 

 

 

50

54

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

128

brodocjevari

 

 

 

 

 

 

 

 

5

14

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

29

brusači

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

58

AKZ radnici

 

 

 

 

 

 

 

 

10

5

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

45

skelari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

dramski umjetnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

baletni umjetnici

15

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

22

baletni pedagozi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

orkestralni umjetnici

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

7

operni pjevači

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

11

animatori za specijalne efekte

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

stručnjak za restauriranje kulturne baštine

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

2

4

2

2

2

 

 

 

 

4

26

doktori medicine sa specij. naobrazbom

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

4

doktori stomatologije

sa specij. naobrazbom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

znanstvenici biolozi

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

suradnici asistenti specijalizanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

doktori specijalizanti

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

profesori stranih jezika

izvorni govornici

15

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Ukupno novo zapošlj.

616

102

87

25

84

70

26

25

439

347

37

93

73

430

102

6

 

 

 

51

2.613

Ukupno produženja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000

SVEUKUPNO
(novo zapošlj. + produženja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.613