Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 32/2007 (26.3.2007.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1062

Na osnovi odredbi članka 16. stavka 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 105/06. i 118/06.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 44. sjednici održanoj 15. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 120/06. i 4/07. – u daljnjem tekstu: Odluka), u skupini lijekova A, dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:
»

A01AD11261

+ polivinil-pirolidona+natrij-hijalurat+gliciretinična kiselina*

-

-

L

Helsinn Birex Pharmaceuticals

Gelclair

konc. oralni gel,
kutija s vreć. 3x15 ml

21,37

64,10

 

A01AD11 262

+ polivinil-pirolidona+natrij-hijalurat+gliciretinična kiselina*

-

-

L

Helsinn Birex Pharmaceuticals

Gelclair

konc. oralni gel,
kutija s vreć. 21x15 ml

19,55

410,55

 

A01AD11 263

+ polivinil-pirolidona+natrij-hijalurat+gliciretinična kiselina*

-

-

L

Helsinn Birex Pharmaceuticals

Gelclair

konc. oralni gel,
kutija s boč. 180 ml

226,65

226,65

 

A02BC01 115

omeprazolxe

20 mg

5,54

O

Jadran Gal. labor.

Ortalox

caps. 14x10 mg

2,77

38,72

RA

A02BC01 116

omeprazolxe

20 mg

5,53

O

Jadran Gal. labor.

Ortalox

caps. 28x10 mg

2,77

77,43

RA

A02BC01 117

omeprazolxe

20 mg

4,92

O

Jadran Gal. labor.

Ortalox

caps. 14x20 mg

4,92

68,93

RA

A02BC01 118

omeprazolxe

20 mg

4,85

O

Jadran Gal. labor.

Ortalox

caps. 28x20 mg

4,85

135,80

RA

A04AA02 072

+ granisetron2

3 mg

124,17

P

F. Hoffmann-La Roche

Kytril

konc. za otop. za inf.,
amp. 5x1 mg/ml

41,39

206,93

 

A04AA02 073

+ granisetron2

3 mg

124,16

P

F. Hoffmann-La Roche

Kytril

konc. za otop. za inf.,
amp. 5x3 mg/3 ml

124,16

620,80

 

A04AA05 061

+ palonosetron**

0,25 mg

578,70

P

Helsinn Birex Pharmaceuticals

Aloxi

otop.za inj. boč.,
1x250 mg/5 ml

578,70

578,70

 

 

A09AA02 172

enzimi gušterače (visoko dozirani)

6 caps

4,56

O

Solvay Pharmaceuticals

Kreon 10.000

caps. 1x100 kom.

0,76

75,93

RS***

 

A09AA02 173

enzimi gušterače (visoko dozirani)

4 caps.

8,08

O

Solvay Pharmaceuticals

Kreon 25.000

caps. 1x100 kom.

2,02

202,00

RS***

A10BA02 164

metformin

2 g

1,04

O

Merck

Glucophage

film tbl. 100x850 mg

0,44

44,10

R

A10BA02 165

metformin

2 g

1,14

O

Merck

Glucophage

film tbl. 120x1000 mg

0,57

68,40

R

A10BA02 181

metformin

2 g

1,28

O

Berlin-Chemie

Siofor 500

film tbl. 120x500 mg

0,32

37,80

R

A10BA02 182

metformin

2 g

1,04

O

Berlin-Chemie

Siofor 850

film tbl. 120x850 mg

0,44

52,80

R

A10BD02 172

metformin+glibenklamid

2 tbl.

1,24

O

Merck Sante

Glucovance

film tbl. 30x (500 mg +2,5mg)

0,62

18,45

R

 

*Indikacija: Mukozitis stupnja III. i IV: 1. Bolesnici s tumorima glave i vrata liječeni konkomitantnom kemoradioterapijom ili radioterapijom; 2. Hematološki bolesnici na intenzivnoj kemoterapiji akutnih leukemija i /ili u pripremi za transplantaciju koštane srži; 3. Pedijatrijski onkološki bolesnici.
**Indikacija: Samo za suzbijanje povraćanja uzrokovanog visokoemetogenom kemoterapijom lijekovima: cisplatin, karboplatin AUC > 5, doksorubicin > 50 mg/m2, mitoksantron > 10 mg/m2, ifosfamid > 2.5 gram/m2, ciklofosfamid > 1000 mg/m2, mitoksantron >10 mg/m2, dakarbazin > 150 mg/m2, koji ne reagiraju na metoklopramid.
***Indikacija: Samo za bolesnike s cističnom fibrozom, po preporuci bolničkog specijalista.


– u skupini lijekova B, dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»

B05BA10 075

+ infuzije aminokiselina

-

-

P

Fresenius Kabi

Aminoven

Infant 10%

boč. 10x250 ml

55,55

555,50

 

B05BA10 091

+ infuzije aminokiselina

-

-

P

Fresenius Kabi

Nephrotect 10%

boč. 10x500 ml

110,85

1.108,50

 

«

– u skupini lijekova C, dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
 

C03BA11101

indapamid

2,5 mg

1,73

O

Pliva

Indapamid SR

drag. 30x1,5 mg

1,04

31,14

R

C03BA11111

indapamid

2,5 mg

1,73

O

Belupo

Indamid SR

drag. 30x1,5 mg

1,15

34,60

R

C07AB07166

bisoprolol

10 mg

2,64

O

Merck

Bisopromerck

tbl. 30x5 mg

1,32

39,58

RH

C07AB07167

bisoprolol

10 mg

1,75

O

Merck

Bisopromerck

tbl. 30x10 mg

1,75

52,48

RH

C07AG02131

karvedilol

37,5 mg

15,84

O

Krka

Novo Mesto

Coryol

tbl. 28x3,125 mg

1,32

36,95

RSI

C07AG02132

karvedilol

37,5 mg

7,92

O

Krka

Novo Mesto

Coryol

tbl. 28x6,25 mg

1,32

36,95

RSI

C07AG02133

karvedilol

37,5 mg

3,96

O

Krka

Novo Mesto

Coryol

tbl. 28x12,5 mg

1,32

36,95

RSI

C07AG02134

karvedilol

37,5 mg

2,63

O

Krka

Novo Mesto

Coryol

tbl. 28x25 mg

1,75

48,98

RSI

C07AG02161

karvedilol

37,5 mg

15,84

O

Cipla

Carloc

tbl. 30x3,125 mg

1,32

39,58

RSI

C07AG02162

karvedilol

37,5 mg

7,92

O

Cipla

Carloc

tbl. 30x6,25 mg

1,32

39,58

RSI

C07AG02163

karvedilol

37,5 mg

3,96

O

Cipla

Carloc

tbl. 30x12,5 mg

1,32

39,58

RSI

C07AG02164

karvedilol

37,5 mg

2,63

O

Cipla

Carloc

tbl. 30x25 mg

1,75

52,48

RSI

C08CA01113

amlodipin

5 mg

1,61

O

Belupo

Amonex

tbl. 60x5 mg

1,61

96,46

R

C08CA01114

amlodipin

5 mg

1,53

O

Belupo

Amonex

tbl. 90x5 mg

1,53

137,46

R

C08CA01115

amlodipin

5 mg

1,15

O

Belupo

Amonex

tbl. 60x10 mg

2,29

137,58

R

C08CA01116

amlodipin

5 mg

1,05

O

Belupo

Amonex

tbl. 90x10 mg

2,10

189,36

R

C08CA01161

amlodipin

5 mg

1,37

O

Cipla

Amlodipin

Cipla 5

tbl. 30x5 mg

1,37

41,12

R

C08CA01162

amlodipin

5 mg

0,98

O

Cipla

Amlodipin

 Cipla 10

tbl. 30x10 mg

1,96

58,65

R

C09AA03101

lizinopril

10 mg

1,82

O

Pliva

Optimon

tbl. 30x5 mg

0,91

27,30

R

C09AA03102

lizinopril

10 mg

1,12

O

Pliva

Optimon

tbl. 30x10 mg

1,12

33,68

R

C09AA03103

lizinopril

10 mg

0,99

O

Pliva

Optimon

tbl. 30x20 mg

1,97

59,14

R

C09AA03126

lizinopril

10 mg

1,56

O

Jadran Gal. labor.

Amicor 5

tbl. 60x5 mg

0,78

46,68

R

C09AA03127

lizinopril

10 mg

1,12

O

Jadran Gal. labor.

Amicor 10

tbl. 30x10 mg

1,12

33,68

R

C09AA03128

lizinopril

10 mg

0,96

O

Jadran Gal. labor.

Amicor 10

tbl. 60x10 mg

0,96

57,59

R

C09AA03129

lizinopril

10 mg

0,99

O

Jadran Gal. labor.

Amicor 20

tbl. 30x20 mg

1,97

59,14

R

C09AA03130

lizinopril

10 mg

0,85

O

Jadran Gal. labor.

Amicor 20

tbl. 60x20 mg

1,69

101,13

R

C09AA03143

lizinopril

10 mg

0,96

O

Alkaloid Skopje

Skopryl

tbl. 30x10 mg

0,96

28,89

R

C09AA03144

lizinopril

10 mg

0,84

O

Alkaloid Skopje

Skopryl

tbl. 30x20 mg

1,68

50,49

R

C09AA03145

lizinopril

10 mg

1,82

O

Lek Ljubljana

Lizinopril Lek

tbl. 30x5 mg

0,91

27,30

R

C09AA03146

lizinopril

10 mg

1,12

O

Lek Ljubljana

Lizinopril Lek

tbl. 30x10 mg

1,12

33,68

R

C09AA03147

lizinopril

10 mg

0,99

O

Lek Ljubljana

Lizinopril Lek

tbl. 30x20 mg

1,97

59,14

R

C09BA03101

lizinopril+
hidroklorotiazid

-

-

O

Pliva

Optimon Plus

tbl. 30x(20 mg+

12,5 mg)

1,92

57,47

R

C09BA03113

lizinopril+
hidroklorotiazid

-

-

O

Belupo

Iruzid

tbl. 60x(20 mg+

12,5 mg)

1,82

109,20

R

C09BA03114

lizinopril+
hidroklorotiazid

-

-

O

Belupo

Iruzid

tbl. 30x(10 mg+

12,5 mg)

1,18

35,43

R

C09BA03115

lizinopril+
hidroklorotiazid

-

-

O

Belupo

Iruzid

tbl. 60x(10 mg+

12,5 mg)

1,13

67,93

R

C09BA03116

lizinopril+
hidroklorotiazid

-

-

O

Belupo

Iruzid

tbl. 30x(20 mg+

25 mg)

1,92

57,47

R

C09BA03117

lizinopril+
hidroklorotiazid

-

-

O

Belupo

Iruzid

tbl. 60x(20 mg+

25 mg)

1,91

114,66

R

C09BA03123

lizinopril+
hidroklorotiazid

-

-

O

Jadran Gal. labor.

Amicor H 10

tbl. 30x(10 mg+

12,5 mg)

1,18

35,43

R

C09BA03124

lizinopril+
hidroklorotiazid

-

-

O

Jadran Gal. labor.

Amicor H 20

tbl. 30x(20 mg+

12,5 mg)

1,92

57,47

R

C09CA01131

losartan

50 mg

1,24

O

Krka Novo Mesto

Lorista

tbl. 28 x 50 mg

1,24

34,78

RSJ

C10AA01141

simvastatin

15 mg

2,79

O

Belupo

Protecta 10

film tbl. 28x10 mg

1,86

51,96

RSK

C10AA01142

simvastatin

15 mg

1,63

O

Belupo

Protecta 20

film tbl. 28x20 mg

2,17

60,71

RSK

C10AA01143

simvastatin

15 mg

1,44

O

Belupo

Protecta 40

film tbl. 28x40 mg

3,83

107,10

RSK

C10AA01171

simvastatin

15 mg

3,00

O

Cipla

Simcard 10

film tbl. 20x10 mg

2,00

39,99

RSK

C10AA01172

simvastatin

15 mg

1,64

O

Cipla

Simcard 20

film tbl. 20x20 mg

2,18

43,61

RSK

C10AA01173

simvastatin

15 mg

1,44

O

Cipla

Simcard 40

film tbl. 28x40 mg

3,83

107,10

RSK

«
– u skupini lijekova G, dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»

G02CA03 051

+ fenoterol

P

 

 

 

 

 

 

G04CA02 111

tamsulozin

0,4 mg

3,07

O

Belupo

Tamosin

caps. s prod. oslob.tvrda 30x0,4 mg

3,07

92,08

RSP

«

– u skupini lijekova H, dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»

H02AB07174

prednizon

10 mg

0,58

O

Merck

Decortin

tbl. 50x20 mg

1,16

58,00

R

«

– u skupini lijekova J, dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima i pripadajućom smjernicom:
»

J01FA09133

klaritromicin

0,5 g

7,43

O

Krka Novo Mesto

Fromilid uno

tbl. s prod. otpušt. 7x500 mg

7,43

51,99

RAA

J01FA09134

klaritromicin

0,5 g

7,43

O

Krka Novo Mesto

Fromilid uno

tbl. s prod. otpušt. 14x500 mg

7,43

103,99

RAA

J01FA09335

klaritromicin

0,5 g

12,72

O

Krka Novo Mesto

Fromilid

oral.susp. 60 ml (125mg/5ml)

38,16

38,16

RAA

J01GB01051

+ tobramicin*

0,3 g

Inh.otop.

 

 

 

 

 

 

J01GB03061

+ gentamicin

0,24 g

20,64

P

Bosnalijek

Gentamicin

amp. 50x40 mg

3,44

172,00

 

J01GB03062

+ gentamicin

0,24 g

15,81

P

Bosnalijek

Gentamicin

amp. 50x80 mg

5,27

263,50

 

J01GB03063

(+) gentamicin

0,24 g

15,02

P

Bosnalijek

Gentamicin

amp. 50x120 mg

7,51

375,50

 

* Indikacija: Samo za liječenje cistične fibroze.«

– u skupini lijekova L, dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:
»

L01XC07061

(*) bevacizumab*

P

F. Hoffmann-La Roche

Avastin

konc. otop. za inf., boč.
1x100 mg/4 ml (25mg/ml)

2.557,78

2.557,78

 

L01XC07062

(*) bevacizumab*

P

F. Hoffmann-La Roche

Avastin

konc. otop. za inf., boč. 1x
400 mg/16 ml (25 mg/ml)

9.832,08

9.832,08

 

L01XX28172

+ imatinib mesilat66

O

Novartis Pharma

Glivec

film tbl. 60x100 mg

145,09

8.705,50

 

L04AA01271

ciklosporin74

0,25 g

40,05

O

IVAX-CR a.s.

Equoral

sol. 10% 50 ml

(100 mg/ml)

801,00

801,00

RSAP

L04AA09061

(*) baziliksimab**

40 mg

16.561,24

P

Novartis Pharma

Simulect

praš. za pripr. inj. boč., 1x20 mg/5 ml

8.280,62

8.280,62

 

L04AA10161

sirolimus

3 mg

85,32

O

Wyeth Laboratories

Rapamune

obl. tbl. 30x1 mg

28,44

853,20

RS***

L04AA18161

everolimus

1,5 mg

75,72

O

Novartis Pharma

Certican

tbl. 60x0,25 mg

12,62

757,38

RS****

L04AA18162

everolimus

1,5 mg

68,25

O

Novartis Pharma

Certican

tbl. 60x0,50 mg

22,75

1.365,19

RS****

L04AA18163

everolimus

1,5 mg

75,72

O

Novartis Pharma

Certican

tbl. za oralnu susp.

60x0,25 mg

12,62

757,38

RS****

* Indikacija: bevacizumab je indiciran u prvoj liniji liječenja bolesnika s metastatskim rakom debelog crijeva u kombinaciji s 5-fluorouracilom i folnom kiselinom s irinotekanom ili bez irinotekana. Liječenje bevacizumabom se provodi dok traje pozitivni tumorski odgovor (kompletna remisija, parcijalna remisija, te stabilna bolest). Liječenje odobrava Zavod, na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove.
Kriteriji za primjenu:1. očekivano preživljenje > 12 mjeseci; 2. opći tjelesni status: ECOG 0-1; 3. nepostojanje CNS presadnica; 4. period od 6 tjedana između kirurškog liječenja primarnog tumora i započinjanja primjene bevacizumaba; 5. period od 3 mjeseca između radioterapije primarnog tumora i započinjanja primjene bevacizumaba ; 6. razina bilirubina <2 X gornja granica normalne vrijednosti; razina AST i ALT <5 X gornja granica normalne vrijednosti; razina kreatinina <1,5 X gornja granica normalne vrijednosti; razina granulocita >1,5 X 109/L; razina trombocita >100X 109/L.
** Indikacija: prevencija akutnog odbacivanja organa u de novo alogeničnoj transplantaciji bubrega u odraslih i pedijatrijskih bolesnika. Liječenje odobrava Zavod, na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove.
*** Samo za bolesnike nakon transplantacije bubrega, po preporuci specijalista internista ili specijalista pedijatra u transplantacijskim centrima.
**** Indikacija: prevencija odbacivanja organa u alogenoj transplantaciji bubrega ili srca u odraslih bolesnika s niskim do umjerenim imunološkim rizikom.«


– u skupini lijekova M, dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»

M01AC06063

(+) meloksikam

15 mg

5,10

O

Boehringer Ingelheim

Movalis

otop. za inj.

amp. 5x15 mg/1,5 ml

5,10

25,50

 

«

– u skupini lijekova N, dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»

N03AF02161

okskarbazepin

1g

7,93

O

Novartis Pharma

Trileptal

film tbl. 50x150 mg

1,19

59,40

RSAZ

N03AF02162

okskarbazepin

1g

6,67

O

Novartis Pharma

Trileptal

film tbl. 50x 300 mg

2,00

100,05

RSAZ

N03AF02163

okskarbazepin

1g

6,38

O

Novartis Pharma

Trileptal

film tbl. 50x 600 mg

3,83

191,70

RSAZ

N03AF02364

okskarbazepin

1g

11,30

O

Novartis Pharma

Trileptal

boč. suspen. 250 ml (60 mg/ml)

169,45

169,45

RSAZ

N03AX09101

lamotrigin

0,3 g

20,88

O

Pliva

Danoptin

tbl. 30x25 mg

1,74

52,19

RSAZ

N03AX09102

lamotrigin

0,3 g

16,50

O

Pliva

Danoptin

tbl. 30x50 mg

2,75

82,53

RSAZ

N03AX09103

lamotrigin

0,3 g

16,26

O

Pliva

Danoptin

tbl. 30x100 mg

5,42

162,56

RSAZ

N04AA02141

biperiden

10 mg

1,35

O

Alkaloid Skopje

Mendilex

tbl. 50x2 mg

0,27

13,64

R

N04BC04111

ropinirol

6 mg

22,80

O

Belupo

Eminens

film tbl. 210x0,25 mg

0,95

200,15

R

N04BC04112

ropinirol

6 mg

15,84

O

Belupo

Eminens

film tbl. 21x1 mg

2,64

55,34

R

N04BC04113

ropinirol

6 mg

13,44

O

Belupo

Eminens

film tbl. 21x2 mg

4,48

94,10

R

N04BC04114

ropinirol

6 mg

10,22

O

Belupo

Eminens

film tbl. 21x5 mg

8,52

178,87

R

N05AX08111

risperidon

5 mg

11,90

O

Belupo

Prospera

film tbl. 20x1 mg

2,38

47,62

RSBE

N05AX08112

risperidon

5 mg

11,43

O

Belupo

Prospera

film tbl. 60x2 mg

4,57

273,96

RSBE

N05AX08113

risperidon

5 mg

11,75

O

Belupo

Prospera

film tbl. 60x3 mg

7,05

423,15

RSBE

N05AX08114

risperidon

5 mg

10,93

O

Belupo

Prospera

film tbl. 60x4 mg

8,74

524,15

RSBE

N05AX08121

risperidon

5 mg

11,90

O

Lek Ljubljana

Rispolux

film tbl. 20x1 mg

2,38

47,62

RSBE

N05AX08122

risperidon

5 mg

11,43

O

Lek Ljubljana

Rispolux

film tbl. 60x2 mg

4,57

273,96

RSBE

N05AX08123

risperidon

5 mg

11,75

O

Lek Ljubljana

Rispolux

film tbl. 60x3 mg

7,05

423,15

RSBE

N05AX08124

risperidon

5 mg

10,93

O

Lek Ljubljana

Rispolux

film tbl. 60x4 mg

8,74

524,15

RSBE

N06AB03141

fluoksetin

20 mg

1,97

O

Bosnalijek

Oxetin

film tbl. 20x20 mg

1,97

39,36

R

N06AB06111

sertralin

50 mg

2,43

O

Belupo

Halea

tbl. 30x50 mg

2,43

72,82

R

N06AB06112

sertralin

50 mg

1,96

O

Belupo

Halea

tbl. 30x100 mg

3,91

117,17

R

N06AB06121

sertralin

50 mg

2,43

O

Jadran Gal. labor.

Sonalia

film tbl. 28x50 mg

2,43

67,97

R

 

 «
– u skupini lijekova R, dodaje se nova šifra anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»

R06AX13115

loratadin

10 mg

1,15

O

Belupo

Belodin

tbl.28x10 mg

1,15

32,26

R

«
– u skupini lijekova V, dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima i pripadajućom smjernicom:
»

V03AF03061

+ kalcij-folinat

60 mg

160,20

P

Ebewe Pharma

Calciumfolinat Ebewe

otop. za injek., amp. 5x30 mg/3 ml

80,10

400,50

 

V03AF03062

+ kalcij-folinat

60 mg

110,28

P

Ebewe Pharma

Calciumfolinat Ebewe

otop. za injek., amp. 5x50 mg/5 ml

91,90

459,50

 

V03AF03063

+ kalcij-folinat

60 mg

62,36

P

Ebewe Pharma

Calciumfolinat Ebewe

otop. za injek., amp. 5x100 mg/10 ml

103,94

519,70

 

V06DX03386

namirnice za enteralnu primjenu

O

Abbott Laboratories

Pediasure

kutija 236,59 ml

9,74

9,74

RS*

V06DX03391

namirnice za enteralnu primjenu

O

Abbott Laboratories

Pulmocare RTH

boca 1x250 ml

8,92

8,92

RS*

V06DX03392

namirnice za enteralnu primjenu

O

Abbott Laboratories

Pulmocare RTH

boca 1x500 ml

15,98

15,98

RS*

V06DX03397

namirnice za enteralnu primjenu

O

Fresenius Kabi

Frebini Energy Drink

tetrabrik 1x200 ml

9,45

9,45

RS*

V07AZ01421

+ gel za ultrazvuk

L

Eurocamina

Eko gel–UZ gel

plast. boca 1x250 ml

8,70

8,70

 

V08CA02061

* gadoterična kiselina

P

Guerbert

Dotarem

otop. za inj., boč.1x15 ml (279,32mg/ml)

313,13

313,13

 

V08CA02062

* gadoterična kiselina

P

Guerbert

Dotarem

otop. za inj., boč.1x20 ml (279,32mg/ml)

405,13

405,13

 

V08CA03083

* gadodiamid

P

GE Healthcare

Omniscan

amp.10x5ml (287mg/ml)

122,32

1.223,20

 

* Indikacija: Samo za bolesnike s cističnom fibrozom, po preporuci bolničkog specijalista.«

– pod nazivom »Magistralni pripravci«, u skupini lijekova S, dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»

S01EB01 711

Pilocarpini 1 % 10 ml

27,59

R

S01EB01 712

Pilocarpini 2 % 10 ml

34,51

R

S01FA01 711

Atropini sulfatis 0,5%, 10 ml

21,62

R

S01FA01 712

Atropini sulfatis 1%, 10 ml

22,43

R

S01HA03 711

Tetracaini hydrochlor. 0,5 %, 10 ml

22,47

R

S01XA04 711

Natrij jodid 1%, 5 ml

21,65

R

«

– u skupini lijekova A, podaci upisani pod šifrom anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, A06AB06 301, mijenjaju se i glase:
»

A06AB06301

senozidi A i B

O

Cedevita

Purisan

granule, vreć. 14x5 g/400 mg (1 vreć. /400 mg)

1,37

19,12

RC


– u skupini lijekova C, podaci upisani pod šifrom anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, C02DC01 151 i pripadajuća smjernica mijenjaju se i glase:
»

C02DC01151

+ minoksidil25

20 mg

O

 

 

 

 

 

RS*

25; * Indikacija: Samo za izrazito refrakternu hipertenziju, po preporuci specijalista internista.«

– u skupini lijekova A, podaci upisani pod šiframa anatomsko--terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije: A02BC01 123, A10AB01 003, A10AC01 008, A10AD01071, A10AD01 072, A10AD01 074, A10AD01 075, A10AD01 076, A10AD01 077, A10AE01 073, A11CB01 204, brišu se.
– u skupini lijekova B, podaci upisani pod šiframa anatomsko--terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije: B01AB20 033 i B03AA07 131, brišu se.
– u skupini lijekova C, podaci upisani pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije: C08CA05 133, C09AA02 034 i C10AB04 123, brišu se.
– u skupini lijekova D, podaci upisani pod šiframa anatomsko--terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije: D10AE01 451, brišu se.
– u skupini lijekova J, podaci upisani pod šiframa anatomsko--terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije: J01GB03 031, brišu se.
– u skupini lijekova L, podaci upisani pod šiframa anatomsko--terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije:L04AA01 172, L04AA01 173, L04AA01 174 i L04AA01 271, brišu se.
– u skupini lijekova M, podaci upisani pod šiframa anatomsko--terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije: M05BA01 131 i M05BA01 132, brišu se.
– u skupini lijekova N, podaci upisani pod šiframa anatomsko--terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije: N06AB04 122 N06AB04 126, brišu se.
– u skupini lijekova P, podaci upisani pod šiframa anatomsko--terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije: P02CA03 134, brišu se.
– u skupini lijekova R, podaci upisani pod šiframa anatomsko--terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije: R03BA02 722 i R06AD03 131, brišu se.
– u skupini lijekova S, podaci upisani pod šiframa anatomsko--terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije: S01CA01 721, S01EB01 751 i S01FA01 751, brišu se.

Članak 2.

Smjernice upisane pod oznakama »30«, »52«, »RSAD«, »58«, »62« »63«, »65«, »66«, »RSAM«, RSAN«, RSAO«, »72«, »RSAS za lijek mikofenolat natrij« i »80«, »81«, »82« i »RBK «, mijenjaju se i glase:
»30Indikacija: Za odgađanje prijetećeg prijevremenog poroda kod rizičnih skupina trudnica, koje boluju od šećerne bolesti, kardiovaskularnih bolesti i bolesti štitnjače.«
»52Indikacija: 1. Nepokretni štićenici sa smještajem u stacionarnom dijelu umirovljeničkih domova; 2. osobe s funkcionalnom ili anatomskom asplenijom; 3. bolesnici sa srpastom anemijom; 4. bolesnici s oštećenjima koja dovode do istjecanja cerebrospinalne tekućine; 5. osobe s ugrađenom pužnicom; 6. osobe s HIV–infekcijom.«
»RSAD
ADPo preporuci bolničkog specijalista hematologa, internista-reumatologa ili onkologa.«
»58Indikacija: 1. Prva linija kemoterapije raka pluća ne-malih stanica u kombinaciji s cisplatinom; 2. Prva linija kemoterapije lokalno uznapredovalog i metastatskog raka gušterače.
Liječenje gemcitabinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: opće stanje ECOG 0–1, nepostojanje presadnica u CNS-u i/ili kostima; razina bilirubina<1.5x gornja granica uredne vrijednosti; AST, ALT, GGT<2xgornja granica urednih vrijednosti; kreatinin<1.5x gornja granica urednih vrijednosti; razina neutrofila>1,5x103/mm3; razina trombocita>10x103/mm3. Odobrava se primjena dva ciklusa liječenja, nakon kojih je onkolog dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).
Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.«
»62Indikacija: 1. Prva linija liječenja agresivnih non-Hodgkin limfoma, koji su prema nalazu imunohistikemije, imunocitokemije ili protočne citometrije CD20 pozitivni, u kliničkom stadiju II–IV ili stadiju I s povišenim LDH ili velikom tumorskom masom, odobrava se 4 ciklusa liječenja u kombinaciji s kemoterapijom u dozi od 375 mg/m2 po ciklusu. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još 4 ciklusa terapije. 2. Liječenje bolesnika sa indolentnim B-staničnim non-Hodgkinovim limfomom u relapsu odnosno u bolesnika sa kemorezistentnim tipom B-staničnog non-Hodgkinovog limfoma niskog stupnja malignosti u kojih je imunohistokemijski i/ili protočnom citometrijom dokazano da stanice na sebi imaju CD20 biljeg. Odobrava se primjena tri ciklusa liječenja uz obveznu reevaluaciju učinka nakon trećeg ciklusa terapije. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još tri ciklusa terapije. 3. Prva linija liječenja bolesnika s neliječenim CD20 pozitivnim indolentnim non-Hodgkin limfomom. Odobrava se primjena osam ciklusa liječenja u dozi od 375 mg/m2 po ciklusu.
Liječenje pod točkom 1., 2. i 3. odobrava Zavod na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove, a na prijedlog specijalista internista hematologa.«
»63Za liječenje HER2-pozitivnog raka dojke (IHC 3+ ili CISH/FISH +) u slijedećim indikacijama:
1. Adjuvantno liječenje bolesnica s ranim stadijem raka dojke nakon provedenog primarnog liječenja (operacija, adjuvantna kemoterapija, zračenje).
Liječenje se započinje u vremenu do 7 tjedana od prvog dana zadnjeg ciklusa adjuvantne kemoterapije ili u vremenu do 6 tjedana od zadnjeg dana provedenog lokoregionalnog zračenja.
Kriteriji za primjenu:
ECOG: 0 – 1; EFLV (ejekciona frakcija lijevog ventrikla) >50%; uredni laboratorijski nalazi (KKS, AST, ALT, bilirubin);
Način primjene: Početna doza je 8 mg/kg tjelesne težine, a zatim 6 mg/kg tjelesne težine u trotjednim intervalima u trajanju od godine dana.
2. Metastatski rak dojke:
2.1. prva linija kemoterapije u kombinaciji s paklitakselom.
2.2. u monoterapiji kao treća linija liječenja nakon prethodno provedene najmanje dvije linije kemoterapije za metastatsku bolest. Ranija kemoterapija morala je sadržavati antraciklin i taksan.
Kriteriji za primjenu:
ECOG:0–1; nepostojanje presadnica u SŽS, bolesnice bez opsežnih plućnih presadnica praćenih nedostatskom zraka, bolesnice kod kojih koštane presadnice nisu jedino sijelo proširenosti bolesti, razina bilirubina < 2x gornja granica uredne vrijednosti, razina AST, ALT <3x gornja granica uredne vrijednosti; kod kombinacija s kemoterapijom: razina neutrofila >1.5 x103/mm3, razina trombocita >100x10/3/mm3.
Odobrava se do progresije bolesti ili do najviše 6 mjeseci.
Liječenje pod 1. i 2.1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje 2.2. iz sredstava bolničkog proračuna.
Liječenje odobrava Zavod na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove.«
»65Indikacija – Metastatski rak debelog crijeva:
1. za I. liniju liječenja u kombinaciji s 5-fluorouracilom i folnom kiselinom prema FOLFIRI protokolu.
2. za II. liniju liječenja u monoterapiji kod bolesnika rezistentnih na terapiju 5-fluorouracilom i folnom kiselinom.
Liječenje irinotekanom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. tjelesni status 0 i 1 po ECOG (Karnofsky 80–100); 2. nepostojanje presadnica u CNS-u; 3. postojanje parenhimnih presadnica (jetra, pluća, peritoneum,...); 4. razina bilirubina<1,5x gornja granica normalne vrijednosti; 5. razina AST i ALT<5 x gornja granica normalne vrijednosti; 6. razina kreatinina<1.25x gornja granica normalne vrijednosti; 7. razina granulocita>1.5x103/mm; 8. razina trombocita>100.000/mm.
Liječenje odobrava Zavod, na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove.»
»66Indikacija: 1. Bolesnici s kroničnom mijeloičnom leukemijom u kojih je dokazan Philadelphia kromosom u prvoj kroničnoj fazi bolesti. Potrebita je citogenetska ili molekularna potvrda postojanja Philadelphia kromosoma u potvrdnom citogenetskom laboratoriju.
Liječenje odobrava Zavod na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove, po preporuci specijalista internista hematologa do najviše 12 mjeseci. Daljnje liječenje odobrava se ukoliko je utvrđeno smanjenje udjela Philadelphia kromosoma za više od 50% od početne vrijednosti.
2. Za liječenje odraslih bolesnika s neoperabilnim i /ili metastazirajućim malignim gastrointestinalnim stromalnim tumorima (GIST).
Liječenje odobrava Zavod, na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove, po preporuci internističkog onkologa u KBC i KB do najviše 6 mjeseci.
Liječenje pod 1. i 2. odobrava se u dozi od 400 mg dnevno iz sredstava posebno skupih lijekova.«
»RSAM
AMIndikacija: 1. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopauzalnih bolesnica, pozitivnih hormonskih receptora.
2. Prva linija hormonskog liječenja metastatskog raka dojke postmenopauzalnih bolesnica. 3. Druga linija hormonskog liječenja raka dojke postmenopauzalnih bolesnica u kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon provedenog liječenja tamoksifenom (Nolvadexom) u prvoj liniji hormonskog liječenja.
Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: hormonski ovisna bolest, ECOG 0–3; nepostojanje CNS presadnica.
Kod bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje nakon kojeg vremena je onkolog dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).
Liječenje preporuča internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.«
»RSAN
ANIndikacija: 1. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopauzalnih bolesnica, pozitivnih hormonskih receptora.
2. Produženo adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopauzalnih bolesnica pozitivnih hormonskih receptora nakon 5 godina adjuvantne primjene tamoksifena. 3. Metastatski rak dojke postmenopauzalnih bolesnica, pozitivnih hormonskih receptora.
Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: hormonski ovisna bolest, ECOG 0–3; nepostojanje CNS presadnica.
Kod bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje nakon kojeg vremena je onkolog dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).
Liječenje preporuča internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.«
»RSAO
AOIndikacija:1. Adjuvantno hormonsko liječenje postmenopauzalnih bolesnica s estrogen-receptor pozitivnim ranim rakom dojke nakon 2–3 godine početnog adjuvantnog liječenja tamoksifenom, do ukupno 5 godina adjuvantnog hormonskog liječenja;
2. Metastatski/uznapredovali rak dojke postmenopauzalnih bolesnica hormonski pozitivnih receptora, nakon neuspjeha liječenja tamoksifenom.
Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: hormonski ovisna bolest, ECOG 0–3, nepostojanje CNS presadnica.
Kod bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje nakon kojeg vremena je onkolog dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).
Liječenje preporuča internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.«
»72Kronični HEPATITIS C:
Indikacije za liječenje: bolesnici u dobi do 65 godina koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola najmanje 12 mjeseci uz potvrdu liječnika specijalista iz nadležnog centra za ovisnost i koji zadovoljavaju slijedeće kriterije:
a. virološki kriteriji: anti HCV pozitivan; HCV RNA (PCR) pozitivan; viremija dulje od 6 mjeseci; b. biokemijski kriteriji: povišen ALT bez obzira na stupanj fibroze; normalan ALT sa stupnjem ³fibroze F2; c. histološki kriteriji: dokaz kronične upale, odnosno verifikacija stupnja aktivnosti i stadija fibroze (osim kod kontraindikacija za biopsiju jetre); d. bolesnici prethodno liječeni konvencionalnim interferonom, koji imaju dokazani relaps bolesti pozitivnim nalazom HCV RNA (PCR metodom) u serumu; e. isključiti bolesnike s prisutnim kontraindikacijama za terapiju pegiliranim interferonom.
Terapijski protokol:
1. genotip 1, 4, 5 i 6: kombinirana terapija peginterferon alfa-2a 180 mcg 1 put tjedno zajedno s ribavirinom svakodnevno (800–1200 mg ovisno o tjelesnoj težini), odnosno peginterferon alfa–2b 1,5 mcg/kg zajedno s ribavirinom svakodnevno (800–1200 mg ovisno o tjelesnoj težini).
Nakon 12 tjedana terapije provjera stupnja viremije: a) ukoliko je HCV RNA (PCR) negativan ili se viremija smanjila za >2 log (100x), nastaviti terapiju još 36 tjedana (ukupno 48 tjedana terapije); b) ukoliko je HCV RNA (PCR) pozitivan ili se viremija smanjila za < 2 log (< 100x) bazalne vrijednosti, treba prekinuti terapiju.
2. genotip 2 i 3: kombinirana terapija peginterferon alfa–2a 180 mcg 1 put tjedno zajedno s ribavirinom svakodnevno (800–1200 mg ovisno o tjelesnoj težini), odnosno peginterferon alfa–2b 1,5 mcg/kg zajedno s ribavirinom svakodnevno (800–1200 mg ovisno o tjelesnoj težini) kroz 24 tjedna.
Liječenje odobrava Zavod na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove.«
» RS*« Za bolesnike s transplantiranim bubregom.«
»801. Za bolesnike s juvenilnim idiopatskim artritisom kod kojih je liječenje započeto prije 18. godine života.
2. Za liječenje reumatoidnog artritisa nakon neuspjeha na primjenu najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARDs) u punoj dozi i adekvatnom vremenu primjene od kojih jedan obvezno treba biti metotreksat u dozi do 20 mg tjedno i kroz najmanje 6 mjeseci.
Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: 2.1. aktivna bolest, ACR stadija I–III:SE ³28 (CRP³12), ³6 otečenih, ³6 bolnih zglobova; 2.2.funkcionalni skor izražen HAQom treba biti 1–2.5; 2.3. indeks aktivnosti bolesti (DAS) ³5.1; 2.4. primjena treba biti evaluirana nakon 12 tjedana odgovorom ACR 20 ili DASom ³1.2 (ili postizanjem skora manjeg od 3.2) i ukoliko se ne postignu, terapiju treba prekinuti.
3. Za liječenje ankilozantnog spondilitisa nakon izostanka učinka ili kontraindikacija najmanje 2 nesteroidna antireumatika (od kojih jedan mora biti indometacin) primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 3 mjeseca.
Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: 3.1. aktivna bolest ³4 tjedna prema BASDAI indeksu i intenzitetom križobolje ³4 prema VAS; 3.2.prema procjeni subspecijalista reumatologa ukupna težina bolesti ³4 prema skali 0–10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena); 3.3. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak: 50% BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje za 2 na 0–10 skali; 3.4. terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava.
4. Za liječenje psorijatičnog artritisa nakon izostanka učinka ili kontraindikacija za najmanje 2 nesteroidna antireumatika (od kojih jedan mora biti indometacin) primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 3 mjeseca i nakon izostanka učinka ili kontraindikacija najmanje 3 temeljna lijeka primjenjena u maksimalnoj dozi kroz 4 mjeseca, a od kojih jedan mora biti sulfasalazin i/ili 2 pokušaja lokalne infiltracije glukokortikoida.
Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: 4.1. aktivna bolest ³ 4 tjedna s ³ 3 bolna i ³ otečena zgloba; 4.2. prema procjeni subspecijalista reumatologa ukupna težina bolesti ³ 4 prema skali 0–10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena); 4.3. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak: 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0–10); 4.4. terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava; 4.5. za psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis; 4.6. težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti.
Liječenje pod 1., 2., 3. i 4. odobrava Zavod na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove.«
»811. Liječenje fistulirajućeg oblika Crohnove bolesti.
2. Liječenje aktivne Cronhove bolesti koja je refraktorna na terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima, odnosno u slučaju nepodnošenja kortikosteroida i imunomodulatora.
3. Za liječenje reumatoidnog artritisa nakon neuspjeha na primjenu najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARDs) u punoj dozi i adekvatnom vremenu primjene od kojih jedan obvezno treba biti metotreksat u dozi do 20 mg tjedno i kroz najmanje 6 mjeseci.
Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: 2.1. aktivna bolest, ACR stadija I–III:SE ³ 28 (CRP³12), ³6 otečenih, ³6 bolnih zglobova; 2.2.funkcionalni skor izražen HAQom treba biti 1–2.5; 2.3. indeks aktivnosti bolesti (DAS) ³ 5.1; 2.4. primjena treba biti evaluirana nakon 12 tjedana odgovorom ACR 20 ili DASom ³ 1.2 (ili postizanjem skora manjeg od 3.2) i ukoliko se ne postignu, terapiju treba prekinuti.
4. Za liječenje ankilozantnog spondilitisa nakon izostanka učinka ili kontraindikacija najmanje 2 nesteroidna antireumatika (od kojih jedan mora biti indometacin) primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 3 mjeseca.
Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: 3.1. aktivna bolest ³ 4 tjedna prema BASDAI indeksu i intenzitetom križobolje ³ 4 prema VAS; 3.2.prema procjeni subspecijalista reumatologa ukupna težina bolesti ³ 4 prema skali 0–10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena); 3.3. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak: 50% BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje za 2 na 0–10 skali; 3.4. terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava.
5. Za liječenje psorijatičnog artritisa nakon izostanka učinka ili kontraindikacija za najmanje 2 nesteroidna antireumatika (od kojih jedan mora biti indometacin) primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 3 mjeseca i nakon izostanka učinka ili kontraindikacija najmanje 3 temeljna lijeka primjenjena u maksimalnoj dozi kroz 4 mjeseca, a od kojih jedan mora biti sulfasalazin i/ili 2 pokušaja lokalne infiltracije glukokortikoida.
Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: 4.1. aktivna bolest ³ 4 tjedna s ³ 3 bolna i ³ otečena zgloba; 4.2. prema procjeni subspecijalista reumatologa ukupna težina bolesti ³ 4 prema skali 0–10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena); 4.3. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak: 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0–10); 4.4. terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava; 4.5. za psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis; 4.6. težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti.
Liječenje pod 3., 4. i 5. odobrava Zavod na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove.«
»821. Za liječenje reumatoidnog artritisa nakon neuspjeha na primjenu najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARDs) u punoj dozi i adekvatnom vremenu primjene od kojih jedan obvezno treba biti metotreksat u dozi do 20 mg tjedno i kroz najmanje 6 mjeseci.
Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: 2.1. aktivna bolest, ACR stadija I–III:SE ³ 28 (CRP³12), ³ 6 otečenih, ³ 6 bolnih zglobova; 2.2.funkcionalni skor izražen HAQom treba biti 1–2.5; 2.3. indeks aktivnosti bolesti (DAS) ³ 5.1; 2.4. primjena treba biti evaluirana nakon 12 tjedana odgovorom ACR 20 ili DASom ³1.2 (ili postizanjem skora manjeg od 3.2) i ukoliko se ne postignu, terapiju treba prekinuti.
2. Za liječenje ankilozantnog spondilitisa nakon izostanka učinka ili kontraindikacija najmanje 2 nesteroidna antireumatika (od kojih jedan mora biti indometacin) primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 3 mjeseca.
Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: 3.1. aktivna bolest ³ 4 tjedna prema BASDAI indeksu i intenzitetom križobolje ³ 4 prema VAS; 3.2.prema procjeni subspecijalista reumatologa ukupna težina bolesti ³ 4 prema skali 0–10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena); 3.3. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak: 50% BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje za 2 na 0–10 skali; 3.4. terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava.
3. Za liječenje psorijatičnog artritisa nakon izostanka učinka ili kontraindikacija za najmanje 2 nesteroidna antireumatika (od kojih jedan mora biti indometacin) primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 3 mjeseca i nakon izostanka učinka ili kontraindikacija najmanje 3 temeljna lijeka primjenjena u maksimalnoj dozi kroz 4 mjeseca, a od kojih jedan mora biti sulfasalazin i/ili 2 pokušaja lokalne infiltracije glukokortikoida.
Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: 4.1. aktivna bolest ³4 tjedna s ³ 3 bolna i ³ otečena zgloba; 4.2. prema procjeni subspecijalista reumatologa ukupna težina bolesti ³ 4 prema skali 0–10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena); 4.3. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak: 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0–10); 4.4. terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava; 4.5. za psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis; 4.6. težina zglob­ne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti.
Liječenje pod 1., 2. i 3. odobrava Zavod na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove.«
»RBK
BKKod prvog propisivanja odobrava se inhalator, a zatim po potrebi 1 puta godišnje.«

Članak 3.

Lijekovi iz članka 1. ove Odluke uvršteni su u Osnovnu listu lijekova prema redoslijedu šifara anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim za lijekove koji se propisuju na recept čija će primjena započeti 15. travnja 2007. godine.

Klasa: 025–04/07–01/91
Urbroj: 338–01–01–07–1
Zagreb, 15. ožujka 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.