Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Kazimierza Kopyre veleposlanika Republike Poljske Redom kneza Branimira s ogrlicom

NN 33/2007 (28.3.2007.), Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Kazimierza Kopyre veleposlanika Republike Poljske Redom kneza Branimira s ogrlicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

077

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavak 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njegova Ekscelencija

KAZIMIERZ KOPYRA

veleposlanik Republike Poljske

REDOM KNEZA BRANIMIRA S OGRLICOM

za osobit doprinos razvitku prijateljskih odnosa i suradnje između Republike Hrvatske i Republike Poljske, za vrijeme obnašanja dužnosti veleposlanika u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 060-04/07-06/02
Urbroj: 71-05-04/2-07-1
Zagreb, 20. ožujka 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.