Ispravak Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne duševne i tjelesne sposobnosti policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova

NN 34/2007 (30.3.2007.), Ispravak Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne duševne i tjelesne sposobnosti policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova

1111

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne duševne i tjelesne sposobnosti policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 54 od 17. svibnja 2006. godine, te se daje

ISPRAVAK

U članku 5. stavku 2. umjesto brojke: »2« treba stajati brojka: »1«.

Broj: 511-01-52-12727/5-06
Zagreb, 20. ožujka 2007.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.