Odluka o opozivu Gordana Markotića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda i dužnosti...

NN 36/2007 (4.4.2007.), Odluka o opozivu Gordana Markotića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda i dužnosti...

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1162

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvat­ske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/06-02/134, urbroj: 50304/2-07-03 od 6. ožujka 2007., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

GORDAN MARKOTIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opuno­moćenog veleposlanika – stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u Ženevi, i dužnosti stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), sa sjedištem u Ženevi, u svojstvu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvat­ske.
Ova Odluka stupa na snagu 30. lipnja 2007. godine.

Klasa: 018-07/06-02/41
Urbroj: 71-05-03/1-07-4
Zagreb, 27. ožujka 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.