Uredba o dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

NN 36/2007 (4.4.2007.), Uredba o dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1163

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2007. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O PLAĆAMA, DODACIMA I NAKNADAMA U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA

Članak 1.

U Uredbi o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (»Narodne novine«, br. 22/2003, 48/2003 i 39/2006), iza članka 13. dodaje se novi članak 13.a koji glasi:

»13.a

(1) Diplomat u predstavništvu u inozemstvu ima pravo na dodatak na posebno opterećenje i to 10% od koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova.
(2) Odluku o državama, odnosno predstavništvima i razdoblju za koje se utvrđuje dodatak iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar vanjskih poslova i europskih integracija.«

Članak 2.

U članku 37. iza broja: »13.,« dodaje se broj: »13.a,«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/07-01/03
Urbroj: 5030106-07-1
Zagreb, 28. ožujka 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.