Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe u 2007. godini

NN 36/2007 (4.4.2007.), Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe u 2007. godini

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1171

Na temelju članka 17. stavak 3. Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine« 40/2006), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

ODLUKU

O DOPUŠTENOJ KOLIČINI OTPADNIH GUMA KOJE SE MOŽE KORISTITI U ENERGETSKE SVRHE U 2007. GODINI

I.

U 2007. godini dopušteno je u energetske svrhe koristiti 30% (masenih) od ukupno skupljene količine otpadnih guma.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novi­nama«.

Klasa: 351-01/07-01/183
Urbroj: 531-08-1-07-2
Zagreb, 22. ožujka 2007.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.