Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke"

NN 37/2007 (10.4.2007.), Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke"

HRVATSKI SABOR

1220

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 30. ožujka 2007., donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV RAKA DOJKE«

I.

Dan 7. listopada proglašava se »Nacionalnim danom borbe protiv raka dojke«.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 610-02/07-01/0
Zagreb, 30. ožujka 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.