Odluka o odlikovanju Redom Danice Hrvatske s likom Franje Bučara za postignut izniman uspjeh osva­ja­njem prvog mjesta i zlatne medalje na Svjetskom vaterpolo prvenstvu u Melbourneu 2007.,...

NN 38/2007 (13.4.2007.), Odluka o odlikovanju Redom Danice Hrvatske s likom Franje Bučara za postignut izniman uspjeh osva­ja­njem prvog mjesta i zlatne medalje na Svjetskom vaterpolo prvenstvu u Melbourneu 2007.,...

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1243

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Držav­nog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se

za postignut izniman uspjeh osvajanjem prvog mjesta i zlatne medalje na Svjetskom vaterpolo prvenstvu u Melbourneu 2007. godine, čime su pored ostvarenih vrhunskih sportskih rezultata doprinijeli i promicanju medunarodnog ugleda Republike Hrvatske:

odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM FRANJE BUČARA

1. RATKO RUDIĆ – izbornik reprezentacije
2. MIHO BOŠKOVIĆ
3. DAMIR BURIĆ
4. ANDRO BUŠLJE
5. IGOR HINIĆ
6. MARO JOKOVIĆ
7. PAVO MARKOVIĆ
8. JOSIP PAVIĆ

Klasa: 060-03/07-13/01
Urbroj: 71-05-04/1-07-1
Zagreb, 2. travnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.