Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 40/2007 (18.4.2007.), Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1361

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 45. sjednici održanoj 12. travnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06. i 16/07. – u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke:
iza šifre 29524 dodaje se nova šifra: »29525« sa sljedećim podacima:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme rada

Uk. bodovi

29525

HER-2-CISH

1 liječnik spec.

26

48,64

 

 

1 djelatnik VSS

129

 

 

 

1 viši zdrav. tehničar

103

 

«
iza šifre 88595 dodaju se nove šifre: »88595 i 88596« sa sljedećim podacima:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme rada

Uk. bodovi

88595

LDL – afereza

1 liječnik spec.

180

124,08

 

 

1 viša med. sestra

480

 

88596

Potporno liječenje zatajenja jetre metodom hemodijalize, i frakcioniranog odvajanja i adsorpcije plazme

1 liječnik spec.

480

301,68

 

1 viša med. sestra

1080

 

«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/07-01/121
Urbroj: 338-01-01-07-1
Zagreb, 12. travnja 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
 za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.