Odluka o odlikovanju Dai Bingguoa Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

NN 47/2007 (9.5.2007.), Odluka o odlikovanju Dai Bingguoa Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1597

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Držav­nog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

DAI BINGGUO

VELEREDOM KRALJA DMITRA ZVONIMIRAS LENTOM I DANICOM


za izniman doprinos uspostavi i razvoju diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine, kao i za unapređenje gospodarskih, kulturnih i drugih odnosa između dvije države.

Klasa: 060-04/07-04/02
Urbroj: 71-05-04/2-07-1
Zagreb, 23. travnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.