Odluka o odlikovanju Yang Dazhoua Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 47/2007 (9.5.2007.), Odluka o odlikovanju Yang Dazhoua Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1598

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

YANG DAZHOU

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA


za osobit doprinos u razvoja kulturne suradnje Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine.

Klasa : 060-04/07-13/03
Urbroj: 71-05-04/2-07-1
Zagreb, 23. travnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.