Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobit doprinos promicanju moralnih društvenih vrijednosti

NN 47/2007 (9.5.2007.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobit doprinos promicanju moralnih društvenih vrijednosti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1600

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se za osobit doprinos promicanju moralnih društvenih vrijednosti

odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

1. msgr. JURAJ KOLARIĆ
2. pater DRAGO ROGINA

Klasa: 060-03/07-13/02
Urbroj: 71-05-04/2-07-1
Zagreb, 18. travnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.