Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 47/2007 (9.5.2007.), Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1601

Na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi članka 144. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005 i 142/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. svibnja 2007. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 - isp., 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – isp., 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005 i 11/2007), iza članka 10. dodaje se novi članak 10a., koji glasi:

»Članak 10a.

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. tajnik Povjerenstva 3,50«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/07-01/01
Urbroj: 5030106-07-3
Zagreb, 4. svibnja 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.