Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

NN 54/2007 (28.5.2007.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

MINISTARSTVO KULTURE

1743

Na temelju članka 101. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03 i 157/03), a na prijedlog Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O STRUČNIM ZVANJIMA U KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKOJ DJELATNOSTI TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA

Članak 1.

U članku 40. stavku 3. Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (»Narodne novine«, br 56/03, 3/06) riječi: »Zahtjev za prevo­đenje temeljem ovoga članka Pravilnika može se podnijeti u roku od 1 godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/07-16/10003
Urbroj: 532-10-01/7-07-01
Zagreb, 23. svibnja 2007.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.