Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 57/2007 (4.6.2007.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1857

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 46. sjednici održanoj 22. svibnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06., 16/07. i 40/07.– u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke:
– iza šifre 13197 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

13198

Manometrija jednjaka – gornjeg probavnog sustava

1 liječnik spec.
1 viša med. sestra
1 srednji zdrav. tehničar

45
45
45

25, 74

13199

Manometrija anorektuma – donjeg probavnog sustava

1 liječnik spec.
1 viša med. sestra
1 srednji zdrav. tehničar

40
40
40

22, 88

13200

Manometrija anorektuma – donjeg probavnog sustava s kolonom

1 liječnik spec.
1 viša med. sestra

60
90

31, 14

13201

24-satna pH-metrija

1 liječnik spec.
1 viša med. sestra

65
39

25, 19

 «

– iza šifre 16406 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

16407

Endoskopija tankog crijeva videokapsulom

1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

180

195

82,47

16408

Balon dilatacija jednjaka

1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

1 srednji zdrav. tehničar

36

42

42

22,22

16409

Balon dilatacija anorektuma

1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

60 65

27,49

16410

Biofeedback terapija poremećaja anorektuma

1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

1 srednji zdrav. tehničar

80

110

20

42,58

 «


– iza šifre 17695 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

17696

Kontinuirano mjerenje glukoze pomoću senzora kroz 72 sata

1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

120

50

43,40

«
 

– iza šifre 25096 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

25097

Detekcija genoma virusa i bakterija metodama molekularne dijagnostike (PCR, hibridizacija)

Standardni »Tim 2«

84

14,61

«


– iza šifre 26284 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

26285

 

Određivanje specifičnih protutijela (IgG, IgM, IgA) na viruse, bakterije, gljive i parazite, EIA (ELISA) i sličnim metodama na automatskom analizatoru – u seriji do 40 uzoraka – po protutijelu

Standardni »Tim 2«

30

5,22

26286

Određivanje specifičnog protutijela (IgG, IgM, IgA) na viruse, bakterije, gljive i parazite, EIA (ELISA) i sličnim metodama na automatskom analizatoru – u seriji s više od 40 uzoraka – po protutijelu

Standardni »Tim 2«

20

3,48

26287

Određivanje specifičnih protutijela (IgG, IgM, IgA) na viruse, bakterije, gljive i parazite, EIA (ELISA) i sličnim metodama na automatskom analizatoru – in house izvedba – po protutijelu

Standardni »Tim 2«

50

8,70

26288

Određivanje specifičnih protutijela imunofluorescentnom metodom na mikroskopu, 1 postupak po protutijelu, prosječno vrijeme za kvalitativni s eventualnim kvantitativnim testom

Standardni »Tim 2«

45

7,83

26289

Određivanje specifičnih protutijela imunofluorescentnom metodom na mikroskopu, 1 postupak po protutijelu, prosječno vrijeme za kvalitativni s eventualnim kvantitativnim testom – in house izvedba

Standardni »Tim 2«

65

11,31

26290

Reakcija vezanja komplementa

Standardni »Tim 2«

35

6,09

26291

Western blot /Imuno blot potvrdni test

Standardni »Tim 2«

45

7,83

26292

Određivanje antigena imunoenzimskim testom (Galaktomanan i sl.)

Standardni »Tim 2«

45

7,83

26293

Određivanje antigena mikroskopiranjem (CMV pp65)

Standardni »Tim 2«

50

8,70

26294

Test avidnosti

Standardni »Tim 2«

35

6,09


– podaci upisani pod šiframa 28041, 28090, 28810 mijenjaju se i glase:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

28041

(K) Erc – Retikulociti,... 103

Standardni »Tim 1«

13

2,47

28090

Kompletna krvna slika na hematološkom brojaču, ‘S’*

Standardni »Tim 1«

25

4,75

28810

(K) Diferencijalna krvna slika, (K) Lkci-Neutrofilni leukociti,nesegmentirani, /(K)-Neutr.Lkci (nesegm.)/ (K) – Lkci-Neutrofilni leukociti, nesegmentirani, /(K)-Neurt.Lkci. (segm.)/ (K) Lkci – Limfocitni, /(K) – Limfociti/ (K) Lkci – Monociti, (K-Monociti) (K) Lkci – Eozinofilni leukociti, (K-Eozinofilni Lkci) (K) Lkci – Bazofilni leukociti, (K-Bazofilni Lkci) (K) Lkci – Plazma stanice, (K-Plazma stanice)

Standardni »Tim 1«

16

3,04

«

– iza šifre 29525 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

29526

Analiza i izdavanje tumorskih biljeg CYFRA 21-1, NSE i Ca 15-3 poJ

Standardni »Tim 3«

1 liječnik spec.

30

10

9,39

29527

Analiza i izdavanje tumorskih biljeg Pro GRP i ICTP poJ

Standardni »Tim 3« 1 liječnik spec.

40

10

11,52

«

– podaci upisani pod šifrom 36122 mijenjaju se i glase:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

36122

Ehokardiografija; obuhvaća snimanje ultrazvučnih odboja intra i ekstrakardijalnih struktura, odnosno bilježenje kretanja odboja u vremenu, te snimanje ultrazvučnih odboja infra i ekstrakardijalnih struktura u standardnim ravninama s namjenom prikaza značajnih topografskih presjeka srca. Uključuje i analizu kliničkog problema.

1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

60

30

22,38

«

– iza šifre 54930 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

54931

Ligacija hemoroidalnih arterija uz pomoć dopplera (HAL) i rektoanalna rekonstrukcija (RAR)

1 liječnik

1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

60

60

120

45,12

«

– iza šifre 88461 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

88462

Postavljanje inzulinske crpke

1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

150

60

52,56

«

– iza šifre 88522 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

88523

Postavljanje arterijskog katetera

1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

30

30

13,38

«

– iza šifre 94320 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

94321

Test – vježba akta defekacije (po postupku)

1 viši zdrav. tehničar

15

2,19

«

Brišu se šifre: 25057, 25540, 26001, 26002, 26003, 26015, 26281, 26282, 26284, 27023, 27026, 27027, 27531, 27532, 27533, 27534, 27591, 27593, 28010, 28301, 28110, 28801, 28021, 28130, 28311, 28312 i 36121 kao i podaci pod tim šiframa.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/07-01/158
Urbroj: 338-01-01-07-1
Zagreb, 22. svibnja 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.