Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.

NN 58/2007 (6.6.2007.), Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1870

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. svibnja 2007. godine donijela

ODLUKU

O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.

I.

Ovom se Odlukom uređuje Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007. – s nazivima područja, odjeljaka, skupina i razreda gospodarskih i drugih djelatnosti.
U Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti označeni su:
područja – jednoslovnom oznakom
odjeljci – dvoznamenkastim brojem
skupine – troznamenkastim brojem
razredi – četveroznamenkastim brojem.

II.

Sastavni dio ove Odluke je Dodatak 1. – Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007., koji se objavljuje uz ovu Odluku u »Narodnim novinama«.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2002. (»Narodne novine«, broj 13/2003).

IV.

Za statističke i analitičke potrebe službene statistike Republike Hrvatske u prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2009. istodobno će se koristiti i Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2002. (»Narodne novine«, broj 13/2003).

V.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 950-02/07-01/01
Urbroj: 5030114-07-2
Zagreb, 31. svibnja 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

DODATAK 1.


Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007.
 

Po-druč-je

Odje-ljak

Sku-pina

Razred

Naziv

NACE
Rev. 2

A

 

 

 

POLJOPRIVREDA,
ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

 

 

01

 

 

Biljna i stočarska  proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

 

 

 

01.1

 

Uzgoj jednogodišnjih usjeva

 

 

 

 

01.11

Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog  sjemenja

01.11

 

 

 

01.12

Uzgoj riže

01.12

 

 

 

01.13

Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća

01.13

 

 

 

01.14

Uzgoj šećerne trske

01.14

 

 

 

01.15

Uzgoj duhana

01.15

 

 

 

01.16

Uzgoj predivog bilja

01.16

 

 

 

01.19

Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva

01.19

 

 

01.2

 

Uzgoj višegodišnjih usjeva

 

 

 

 

01.21

Uzgoj grožđa

01.21

 

 

 

01.22

Uzgoj tropskog i suptropskog voća

01.22

 

 

 

01.23

Uzgoj agruma

01.23

 

 

 

01.24

Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća

01.24

 

 

 

01.25

Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća

01.25

 

 

 

01.26

Uzgoj uljanih plodova

01.26

 

 

 

01.27

Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka

01.27

 

 

 

01.28

Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja 

01.28

 

 

 

01.29

Uzgoj  ostalih višegodišnjih usjeva

01.29

 

 

01.3

 

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

 

 

 

 

01.30

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

01.30

 

 

01.4

 

Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja

 

 

 

 

01.41

Uzgoj muznih krava

01.41

 

 

 

01.42

Uzgoj ostalih goveda i bivola

01.42

 

 

 

01.43

Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi

01.43

 

 

 

01.44

Uzgoj deva i  ljama

01.44

 

 

 

01.45

Uzgoj ovaca i koza

01.45

 

 

 

01.46

Uzgoj svinja

01.46

 

 

 

01.47

Uzgoj peradi

01.47

 

 

 

01.49

Uzgoj ostalih životinja

01.49

 

 

01.5

 

Mješovita proizvodnja

 

 

 

 

01.50

Mješovita proizvodnja

01.50

 

 

01.6

 

Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva

 

 

 

 

01.61

Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva

01.61

 

 

 

01.62

Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja

01.62

 

 

 

01.63

Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)

01.63

 

 

 

01.64

Dorada sjemena za sjemenski materijal

01.64

 

 

01.7

 

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

 

 

 

 

01.70

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

01.70

 

02

 

 

Šumarstvo i sječa drva

 

 

 

02.1

 

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime

 

 

 

 

02.10

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime

02.10

 

 

02.2

 

Sječa drva

 

 

 

 

02.20

Sječa drva

02.20

 

 

02.3

 

Skupljanje šumskih  plodova i  proizvoda, osim šumskih sortimenata

 

 

 

 

02.30

Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata

02.30

 

 

02.4

 

Pomoćne usluge u šumarstvu

 

 

 

 

02.40

Pomoćne usluge u šumarstvu

02.40

 

03

 

 

Ribarstvo

 

 

 

03.1

 

Ribolov

 

 

 

 

03.11

Morski ribolov

03.11

 

 

 

03.12

Slatkovodni ribolov

03.12

 

 

03.2

 

Akvakultura

 

 

 

 

03.21

Morska akvakultura

03.21

 

 

 

03.22

Slatkovodna akvakultura

03.22

B

 

 

 

RUDARSTVO I VAĐENJE

 

 

05

 

 

Vađenje ugljena i lignita

 

 

 

05.1

 

Vađenje kamenog ugljena

 

 

 

 

05.10

Vađenje kamenog ugljena

05.10

 

 

05.2

 

Vađenje lignita

 

 

 

 

05.20

Vađenje lignita

05.20

 

06

 

 

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 

 

 

06.1

 

Vađenje sirove nafte

 

 

 

 

06.10

Vađenje sirove nafte

06.10

 

 

06.2

 

Vađenje prirodnog plina

 

 

 

 

06.20

Vađenje prirodnog plina

06.20

 

07

 

 

Vađenje metalnih ruda

 

 

 

07.1

 

Vađenje željeznih ruda

 

 

 

 

07.10

Vađenje željeznih ruda

07.10

 

 

07.2

 

Vađenje ruda obojenih metala

 

 

 

 

07.21

Vađenje uranovih i torijevih ruda

07.21

 

 

 

07.29

Vađenje ostalih ruda obojenih metala

07.29

 

 

08.1

 

Vađenje kamena, pijeska i gline

 

 

 

 

08.11

Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca

08.11

 

 

 

08.12

Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina

08.12

 

 

08.9

 

Rudarstvo i vađenje, d. n.

 

 

 

 

08.91

Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva

08.91

 

 

 

08.92

Vađenje treseta

08.92

 

 

 

08.93

Vađenje soli

08.93

 

 

 

08.99

Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.

08.99

 

09

 

 

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

 

 

 

09.1

 

Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina

 

 

 

 

09.10

Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina

09.10

 

 

09.9

 

Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje

 

 

 

 

09.90

Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje

09.90

C

 

 

 

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

 

 

10

 

 

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 

 

 

10.1

 

Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda

 

 

 

 

10.11

Prerada i konzerviranje mesa

10.11

 

 

 

10.12

Prerada i konzerviranje mesa peradi

10.12

 

 

 

10.13

Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

10.13

 

 

10.2

 

Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

 

 

 

 

10.20

Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

10.20

 

 

10.3

 

Prerada i konzerviranje voća i povrća

 

 

 

 

10.31

Prerada i konzerviranje krumpira

10.31

 

 

 

10.32

Proizvodnja sokova od voća i povrća

10.32

 

 

 

10.39

Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

10.39

 

 

 

10.41

Proizvodnja ulja i masti

10.41

 

 

 

10.42

Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

10.42

 

 

10.5

 

Proizvodnja mliječnih proizvoda

 

 

 

 

10.51

Djelatnosti mljekara i proizvođača sira

10.51

 

 

 

10.52

Proizvodnja sladoleda

10.52

 

 

10.6

 

Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda

 

 

 

 

10.61

Proizvodnja mlinskih proizvoda

10.61

 

 

 

10.62

Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda

10.62

 

 

10.7

 

Proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda

 

 

 

 

10.71

Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

10.71

 

 

 

10.72

Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

10.72

 

 

 

10.73

Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine

10.73

 

 

10.8

 

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

 

 

 

 

10.81

Proizvodnja šećera

10.81

 

 

 

10.82

Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda

10.82

 

 

 

10.83

Prerada čaja i kave

10.83

 

 

 

10.84

Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

10.84

 

 

 

10.85

Proizvodnja gotove hrane i jela

10.85

 

 

 

10.86

Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane

10.86

 

 

 

10.89

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

10.89

 

 

10.9

 

Proizvodnja pripremljene hrane za životinje

 

 

 

 

10.91

Proizvodnja pripremljene stočne hrane

10.91

 

 

 

10.92

Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce

10.92

 

11

 

 

Proizvodnja pića

 

 

 

11.0

 

Proizvodnja pića

 

 

 

 

11.01

Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića

11.01

 

 

 

11.02

Proizvodnja vina od grožđa

11.02

 

 

 

11.03

Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina

11.03

 

 

 

11.04

Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

11.04

 

 

 

11.05

Proizvodnja piva

11.05

 

 

 

11.06

Proizvodnja slada

11.06

 

 

 

11.07

Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda

11.07

 

12

 

 

Proizvodnja duhanskih proizvoda

 

 

 

12.0

 

Proizvodnja duhanskih proizvoda

 

 

 

 

12.00

Proizvodnja duhanskih proizvoda

12.00

 

13

 

 

Proizvodnja tekstila

 

 

 

13.1

 

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

 

 

 

 

13.10

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

13.10

 

 

13.2

 

Tkanje tekstila

 

 

 

 

13.20

Tkanje tekstila

13.20

 

 

13.3

 

Dovršavanje tekstila

 

 

 

 

13.30

Dovršavanje tekstila

13.30

 

 

13.9

 

Proizvodnja ostalog tekstila

 

 

 

 

13.91

Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina

13.91

 

 

 

13.92

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

13.92

 

 

 

13.93

Proizvodnja tepiha i sagova

13.93

 

 

 

13.94

Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža

13.94

 

 

 

13.95

Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće

13.95

 

 

 

13.96

Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila

13.96

 

 

 

13.99

Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.

13.99

 

14

 

 

Proizvodnja odjeće

 

 

 

14.1

 

Proizvodnja odjeće, osim krznene odjeće

 

 

 

 

14.11

Proizvodnja kožne odjeće

14.11

 

 

 

14.12

Proizvodnja radne odjeće

14.12

 

 

 

14.13

Proizvodnja ostale vanjske odjeće

14.13

 

 

 

14.14

Proizvodnja rublja

14.14

 

 

 

14.19

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću

14.19

 

 

14.2

 

Proizvodnja proizvoda od krzna

 

 

 

 

14.20

Proizvodnja proizvoda od krzna

14.20

 

 

14.3

 

Proizvodnja pletene i kukičane odjeće

 

 

 

 

14.31

Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa

14.31

 

 

 

14.39

Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće

14.39

 

15

 

 

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

 

 

 

15.1

 

Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torba, sedlarskih i remenarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna

 

 

 

 

15.11

Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna

15.11

 

 

 

15.12

Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda

15.12

 

 

15.2

 

Proizvodnja obuće

 

 

 

 

15.20

Proizvodnja obuće

15.20

 

16

 

 

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

 

 

 

16.1

 

Piljenje i blanjanje drva

 

 

 

 

16.10

Piljenje i blanjanje drva

16.10

 

 

16.2

 

Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

 

 

 

 

16.21

Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva

16.21

 

 

 

16.22

Proizvodnja sastavljenog parketa

16.22

 

 

 

16.23

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

16.23

 

 

 

16.24

Proizvodnja ambalaže od drva

16.24

 

 

 

16.29

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

16.29

 

17

 

 

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

 

 

 

17.1

 

Proizvodnja celuloze, papira i kartona

 

 

 

 

17.11

Proizvodnja celuloze

17.11

 

 

 

17.12

Proizvodnja papira i kartona

17.12

 

 

17.2

 

Proizvodnja proizvoda od papira i kartona

 

 

 

 

17.21

Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona

17.21

 

 

 

17.22

Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira

17.22

 

 

 

17.23

Proizvodnja uredskog materijala od papira

17.23

 

 

 

17.24

Proizvodnja zidnih tapeta

17.24

 

 

 

17.29

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

17.29

 

18

 

 

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 

 

 

18.1

 

Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem

 

 

 

 

18.11

Tiskanje novina

18.11

 

 

 

18.12

Ostalo tiskanje

18.12

 

 

 

18.13

Usluge pripreme za tisak i objavljivanje

18.13

 

 

 

18.14

Knjigoveške i srodne usluge

18.14

 

 

18.2

 

Umnožavanje snimljenih zapisa

 

 

 

 

18.20

Umnožavanje snimljenih zapisa

18.20

 

19

 

 

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

 

 

 

19.1

 

Proizvodnja proizvoda koksnih peći

 

 

 

 

19.10

Proizvodnja proizvoda koksnih peći

19.10

 

 

19.2

 

Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda

 

 

 

 

19.20

Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda

19.20

 

20

 

 

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 

 

 

20.1

 

Proizvodnja osnovnih kemikalija, gnojiva i dušičnih spojeva, plastike i sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima

 

 

 

 

20.11

Proizvodnja industrijskih plinova

20.11

 

 

 

20.12

Proizvodnja koloranata i pigmenata

20.12

 

 

 

20.13

Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

20.13

 

 

 

20.14

Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija

20.14

 

 

 

20.15

Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva

20.15

 

 

 

20.16

Proizvodnja plastike u primarnim oblicima

20.16

 

 

 

20.17

Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima

20.17

 

 

20.2

 

Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

 

 

 

 

20.20

Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

20.20

 

 

20.3

 

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

 

 

 

 

20.30

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

20.30

 

 

20.4

 

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

 

 

 

 

20.41

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

20.41

 

 

 

20.42

Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

20.42

 

 

20.5

 

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda

 

 

 

 

20.51

Proizvodnja eksploziva

20.51

 

 

 

20.52

Proizvodnja ljepila

20.52

 

 

 

20.53

Proizvodnja eteričnih ulja

20.53

 

 

 

20.59

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

20.59

 

 

20.6

 

Proizvodnja umjetnih vlakana

 

 

 

 

20.60

Proizvodnja umjetnih vlakana

20.60

 

21

 

 

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

 

 

 

21.1

 

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

 

 

 

 

21.10

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

21.10

 

 

21.2

 

Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

 

 

 

 

21.20

Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

21.20

 

22

 

 

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 

 

 

22.1

 

Proizvodnja proizvoda od gume

 

 

 

 

22.11

Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma

22.11

 

 

 

22.19

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

22.19

 

 

22.2

 

Proizvodnja proizvoda od plastike

 

 

 

 

22.21

Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike

22.21

 

 

 

22.22

Proizvodnja ambalaže od plastike

22.22

 

 

 

22.23

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

22.23

 

 

 

22.29

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

22.29

 

23

 

 

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 

 

 

23.1

 

Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

 

 

 

 

23.11

Proizvodnja ravnog stakla

23.11

 

 

 

23.12

Oblikovanje i obrada ravnog stakla

23.12

 

 

 

23.13

Proizvodnja šupljeg stakla

23.13

 

 

 

23.14

Proizvodnja staklenih vlakana

23.14

 

 

 

23.19

Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla

23.19

 

 

23.2

 

Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

 

 

 

 

23.20

Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

23.20

 

 

23.3

 

Proizvodnja proizvoda od gline za građevinarstvo

 

 

 

 

23.31

Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

23.31

 

 

 

23.32

Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

23.32

 

 

23.4

 

Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike

 

 

 

 

23.41

Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta

23.41

 

 

 

23.42

Proizvodnja sanitarne keramike

23.42

 

 

 

23.43

Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora

23.43

 

 

 

23.44

Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

23.44

 

 

 

23.49

Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike

23.49

 

 

23.5

 

Proizvodnja cementa, vapna i gipsa

 

 

 

 

23.51

Proizvodnja cementa

23.51

 

 

 

23.52

Proizvodnja vapna i gipsa

23.52

 

 

23.6

 

Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

 

 

 

 

23.61

Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

23.61

 

 

 

23.62

Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo

23.62

 

 

 

23.63

Proizvodnja gotove betonske smjese

23.63

 

 

 

23.64

Proizvodnja žbuke

23.64

 

 

 

23.65

Proizvodnja fibro-cementa

23.65

 

 

 

23.69

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa

23.69

 

 

23.7

 

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

 

 

 

 

23.70

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

23.70

 

 

23.9

 

Proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

 

 

 

 

23.91

Proizvodnja brusnih proizvoda

23.91

 

 

 

23.99

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

23.99

 

24

 

 

Proizvodnja metala

 

 

 

24.1

 

Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura

 

 

 

 

24.10

Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura

24.10

 

 

24.2

 

Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora

 

 

 

 

24.20

Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora

24.20

 

 

24.3

 

Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika

 

 

 

 

24.31

Hladno vučenje šipki

24.31

 

 

 

24.32

Hladno valjanje uskih vrpci

24.32

 

 

 

24.33

Hladno oblikovanje i profiliranje

24.33

 

 

 

24.34

Hladno vučenje žice

24.34

 

 

24.4

 

Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala

 

 

 

 

24.41

Proizvodnja plemenitih metala

24.41

 

 

 

24.42

Proizvodnja aluminija

24.42

 

 

 

24.43

Proizvodnja olova, cinka i kositra

24.43

 

 

 

24.44

Proizvodnja bakra

24.44

 

 

 

24.45

Proizvodnja ostalih obojenih metala

24.45

 

 

 

24.46

Obrada nuklearnoga goriva

24.46

 

 

24.5

 

Lijevanje metala

 

 

 

 

24.51

Lijevanje željeza

24.51

 

 

 

24.52

Lijevanje čelika

24.52

 

 

 

24.53

Lijevanje lakih metala

24.53

 

 

 

24.54

Lijevanje ostalih obojenih metala

24.54

 

25

 

 

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

 

 

 

25.1

 

Proizvodnja metalnih konstrukcija

 

 

 

 

25.11

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

25.11

 

 

 

25.12

Proizvodnja vrata i prozora od metala

25.12

 

 

25.2

 

Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda

 

 

 

 

25.21

Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje

25.21

 

 

 

25.29

Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda

25.29

 

 

25.3

 

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

 

 

 

 

25.30

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

25.30

 

 

25.4

 

Proizvodnja oružja i streljiva

 

 

 

 

25.40

Proizvodnja oružja i streljiva

25.40

 

 

25.5

 

Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha

 

 

 

 

25.50

Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha

25.50

 

 

25.6

 

Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala

 

 

 

 

25.61

Obrada i prevlačenje metala

25.61

 

 

 

25.62

Strojna obrada metala

25.62

 

 

25.7

 

Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe

 

 

 

 

25.71

Proizvodnja sječiva

25.71

 

 

 

25.72

Proizvodnja brava i okova

25.72

 

 

 

25.73

Proizvodnja alata

25.73

 

 

25.9

 

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala

 

 

 

 

25.91

Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda

25.91

 

 

 

25.92

Proizvodnja ambalaže od lakih metala

25.92

 

 

 

25.93

Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga

25.93

 

 

 

25.94

Proizvodnja zakovica i vijčane robe

25.94

 

 

 

25.99

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

25.99

 

26

 

 

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

 

 

 

26.1

 

Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča

 

 

 

 

26.11

Proizvodnja elektroničkih komponenata

26.11

 

 

 

26.12

Proizvodnja punih elektroničkih ploča

26.12

 

 

26.2

 

Proizvodnja računala i periferne opreme

 

 

 

 

26.20

Proizvodnja računala i periferne opreme

26.20

 

 

26.3

 

Proizvodnja komunikacijske opreme

 

 

 

 

26.30

Proizvodnja komunikacijske opreme

26.30

 

 

26.4

 

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

 

 

 

 

26.40

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

26.40

 

 

26.5

 

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; proizvodnja satova

 

 

 

 

26.51

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje,  ispitivanje i navigaciju

26.51

 

 

 

26.52

Proizvodnja satova

26.52

 

 

26.6

 

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

 

 

 

 

26.60

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

26.60

 

 

26.7

 

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

 

 

 

 

26.70

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

26.70

 

 

26.8

 

Proizvodnja magnetskih i optičkih medija

 

 

 

 

26.80

Proizvodnja magnetskih i optičkih medija

26.80

 

27

 

 

Proizvodnja električne opreme

 

 

 

27.1

 

Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

 

 

 

 

27.11

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

27.11

 

 

 

27.12

Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

27.12

 

 

27.2

 

Proizvodnja baterija i akumulatora

 

 

 

 

27.20

Proizvodnja baterija i akumulatora

27.20

 

 

27.3

 

Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala

 

 

 

 

27.31

Proizvodnja kablova od optičkih vlakana

27.31

 

 

 

27.32

Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova

27.32

 

 

 

27.33

Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala

27.33

 

 

27.4

 

Proizvodnja električne opreme za rasvjetu

 

 

 

 

27.40

Proizvodnja električne opreme za rasvjetu

27.40

 

 

27.5

 

Proizvodnja aparata za kućanstvo

 

 

 

 

27.51

Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo

27.51

 

 

 

27.52

Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo

27.52

 

 

27.9

 

Proizvodnja ostale električne opreme

 

 

 

 

27.90

Proizvodnja ostale električne opreme

27.90

 

28

 

 

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

 

 

 

28.1

 

Proizvodnja strojeva za opće namjene

 

 

 

 

28.11

Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

28.11

 

 

 

28.12

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

28.12

 

 

 

28.13

Proizvodnja ostalih crpki i kompresora

28.13

 

 

 

28.14

Proizvodnja ostalih slavina i ventila

28.14

 

 

 

28.15

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata

28.15

 

 

28.2

 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene

 

 

 

 

28.21

Proizvodnja peći i plamenika

28.21

 

 

 

28.22

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje

28.22

 

 

 

28.23

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)

28.23

 

 

 

28.24

Proizvodnja mehaniziranoga ručnog alata

28.24

 

 

 

28.25

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo

28.25

 

 

 

28.29

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

28.29

 

 

28.3

 

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

 

 

 

 

28.30

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

28.30

 

 

28.4

 

Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva

 

 

 

 

28.41

Proizvodnja strojeva za obradu metala

28.41

 

 

 

28.49

Proizvodnja ostalih alatnih strojeva

28.49

 

 

28.9

 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene

 

 

 

 

28.91

Proizvodnja strojeva za metalurgiju

28.91

 

 

 

28.92

Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

28.92

 

 

 

28.93

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana

28.93

 

 

 

28.94

Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože

28.94

 

 

 

28.95

Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona

28.95

 

 

 

28.96

Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu

28.96

 

 

 

28.99

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.

28.99

 

29

 

 

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 

 

 

29.1

 

Proizvodnja motornih vozila

 

 

 

 

29.10

Proizvodnja motornih vozila

29.10

 

 

29.2

 

Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica

 

 

 

 

29.20

Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica

29.20

 

 

29.3

 

Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila

 

 

 

 

29.31

Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila

29.31

 

 

 

29.32

Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila

29.32

 

30

 

 

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 

 

 

30.1

 

Gradnja brodova i čamaca

 

 

 

 

30.11

Gradnja brodova i plutajućih objekata

30.11

 

 

 

30.12

Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca

30.12

 

 

30.2

 

Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila

 

 

 

 

30.20

Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila

30.20

 

 

30.3

 

Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme

 

 

 

 

30.30

Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme

30.30

 

 

30.4

 

Proizvodnja vojnih borbenih vozila

 

 

 

 

30.40

Proizvodnja vojnih borbenih vozila

30.40

 

 

30.9

 

Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n.

 

 

 

 

30.91

Proizvodnja motocikala

30.91

 

 

 

30.92

Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica

30.92

 

 

 

30.99

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.

30.99

 

31

 

 

Proizvodnja namještaja

 

 

 

31.0

 

Proizvodnja namještaja

 

 

 

 

31.01

Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore

31.01

 

 

 

31.02

Proizvodnja kuhinjskog namještaja

31.02

 

 

 

31.03

Proizvodnja madraca

31.03

 

 

 

31.09

Proizvodnja ostalog namještaja

31.09

 

32

 

 

Ostala prerađivačka industrija

 

 

 

32.1

 

Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

 

 

 

 

32.11

Proizvodnja novca

32.11

 

 

 

32.12

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

32.12

 

 

 

32.13

Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

32.13

 

 

32.2

 

Proizvodnja glazbenih instrumenata

 

 

 

 

32.20

Proizvodnja glazbenih instrumenata

32.20

 

 

32.3

 

Proizvodnja sportske opreme

 

 

 

 

32.30

Proizvodnja sportske opreme

32.30

 

 

32.4

 

Proizvodnja igara i igračaka

 

 

 

 

32.40

Proizvodnja igara i igračaka

32.40

 

 

32.5

 

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

 

 

 

 

32.50

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

32.50

 

 

32.9

 

Prerađivačka industrija, d. n.

 

 

 

 

32.91

Proizvodnja metla i četaka

32.91

 

 

 

32.99

Ostala prerađivačka industrija, d. n.

32.99

 

33

 

 

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 

 

 

33.1

 

Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme

 

 

 

 

33.11

Popravak proizvoda od metala

33.11

 

 

 

33.12

Popravak strojeva

33.12

 

 

 

33.13

Popravak elektroničke i optičke opreme

33.13

 

 

 

33.14

Popravak električne opreme

33.14

 

 

 

33.15

Popravak i održavanje brodova i čamaca

33.15

 

 

 

33.16

Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica

33.16

 

 

 

33.17

Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava

33.17

 

 

 

33.19

Popravak ostale opreme

33.19

 

 

33.2

 

Instaliranje industrijskih strojeva i opreme

 

 

 

 

33.20

Instaliranje industrijskih strojeva i opreme

33.20

D

 

 

 

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

 

 

35

 

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

 

 

35.1

 

Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije

 

 

 

 

35.11

Proizvodnja električne energije

35.11

 

 

 

35.12

Prijenos električne energije

35.12

 

 

 

35.13

Distribucija električne energije

35.13

 

 

 

35.14

Trgovina električnom energijom

35.14

 

 

35.2

 

Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

 

 

 

 

35.21

Proizvodnja plina

35.21

 

 

 

35.22

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

35.22

 

 

 

35.23

Trgovina plinom distribucijskom mrežom

35.23

 

 

35.3

 

Opskrba parom i klimatizacija

 

 

 

 

35.30

Opskrba parom i klimatizacija

35.30

E

 

 

 

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

 

 

36

 

 

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 

 

 

36.0

 

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 

 

 

 

36.00

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

36.00

 

37

 

 

Uklanjanje otpadnih voda

 

 

 

37.0

 

Uklanjanje otpadnih voda

 

 

 

 

37.00

Uklanjanje otpadnih voda

37.00

 

38

 

 

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

 

 

 

38.1

 

Skupljanje otpada

 

 

 

 

38.11

Skupljanje neopasnog otpada

38.11

 

 

 

38.12

Skupljanje opasnog otpada

38.12

 

 

38.2

 

Obrada i zbrinjavanje otpada

 

 

 

 

38.21

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

38.21

 

 

 

38.22

Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada

38.22

 

 

38.3

 

Oporaba materijala

 

 

 

 

38.31

Rastavljanje olupina

38.31

 

 

 

38.32

Oporaba posebno izdvojenih materijala

38.32

 

39

 

 

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

 

 

 

39.0

 

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

 

 

 

 

39.00

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

39.00

F

 

 

 

GRAĐEVINARSTVO

 

 

41

 

 

Gradnja zgrada

 

 

 

41.1

 

Organizacija izvedbe projekata za zgrade

 

 

 

 

41.10

Organizacija izvedbe projekata za zgrade

41.10

 

 

41.2

 

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

 

 

 

 

41.20

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

41.20

 

42

 

 

Gradnja građevina niskogradnje

 

 

 

42.1

 

Gradnja cesta i željezničkih pruga

 

 

 

 

42.11

Gradnja cesta i autocesta

42.11

 

 

 

42.12

Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica

42.12

 

 

 

42.13

Gradnja mostova i tunela

42.13

 

 

42.2

 

Gradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije

 

 

 

 

42.21

Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove

42.21

 

 

 

42.22

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

42.22

 

 

42.9

 

Gradnja ostalih građevina niskogradnje

 

 

 

 

42.91

Gradnja vodnih građevina

42.91

 

 

 

42.99

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

42.99

 

43

 

 

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 

 

 

43.1

 

Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu