Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj: 1/2007. - Lista preventivno zaštićenih dobara

NN 58/2007 (6.6.2007.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj: 1/2007. - Lista preventivno zaštićenih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

1874

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 1/07

Lista preventivno zaštićenih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 1/2007 – Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. ožujka 2007. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna, (b) podvodna i (c) pokretna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje

Kulturno dobro

Prostorne međe

Broj Registra

Datum isteka preventivne zaštite

Katastarske čestice

Katastarska općina

BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija
Grad BJELOVAR

BJELOVAR

Sklop starog paromlina

2886 (958)

Bjelovar

P-2123

5. 3. 2010.

Općina IVANSKA

 

 

 

 

 

IVANSKA

Župna crkva sv. Ivana Krstitelja i župni dvor

2165/49 i 2165/55

Ivanska

P-2011

29. 12. 2009.

Općina VELIKI GRĐEVAC

VELIKI GRĐEVAC

Parohijska crkva Sošestvija sv. Duha (Svete Trojice)

1127, 1128/5, 1128/6, 1128/7, 1654/90, 1654/91

Veliki Grđevac

P-2076

23. 1. 2010.

VELIKI GRĐEVAC

Župna crkva Svetog Duha

342/1, 1654/33, 1654/34

Veliki Grđevac

P-2075

23. 1. 2010.

BRODSKO-POSAVSKA županija
Grad SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

Hotel »Park«

2562, 2564

Slavonski Brod

P-2133

22. 2. 2010.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija
Grad DUBROVNIK

DONJE OBULJENO

Ljetnikovac Crijević – Fouque

č.zgr.2,3/1,č.zem.105, 107, 108, 109/1, 109/2, 110, 10116/2 i dio č.zem. 1019

Obuljeno

P-2156

3. 1. 2010.

DUBROVNIK

Kompleks s kapelom sv. Križa

č.zgr. 563, 566, 567, čest.zem. 999, 1001, 1002, 1003

Dubrov­nik

P-2149

3. 1. 2010.

DUBROVNIK

Kuća Bartunek

č.zgr. 2730, č.zem. 1579/3

Dubrov­nik

P-2000

12. 12. 2009.

DUBROVNIK

Ljetnikovac Vuić

č.zgr. 195/2, č.zem. 412, 414

Dubrov­nik

P-2151

5. 3. 2010.

DUBROVNIK

Vojničko groblje

542, 544/3, 1201/2

Gruž

P-2152

15. 3. 2010.

DUBROVNIK

Kuća Iva Zadjelovića

č. zgr. 484, čest. zem. 417/3

Dubrov­nik

P-1252

29. 4. 2008

KOLOČEP

Ostaci crkve sv. Frana

1575

Koločep

P- 638

23. 11. 2009

KOLOČEP

Ostaci crkve sv. Barbare

1462/1, 1462/2

Koločep

P- 684

26. 11. 2009

Općina KONAVLE

GRUDA

Stambeno-gospodarski kompleks Čupić

č.zgr. 41, 42, č.zem.359, 360, 361, 363/1

Gruda

P-2155

23. 2. 2010.

POPOVIĆI (KONAVLE)

Stambeno-gospodarski kompleks Vuičić

č.zgr.7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, č.zem. 1209, 1210, 1211/1, 1211/2, 1211/3, 1211/4, 1212, 1213, 1086

Popovići

P-2154

8. 3. 2010.

Općina LUMBARDA

LUMBARDA

Predio Male Glavice s ljetnikovcem Manola, kapelom Male Gospe i okolnim stambeno-gospodarskim sklopovima

 č.zem 1506/1, 1506/2, 3880, č.zgr. 725, 942, č.zem. 1505/1, č.zgr.556, č.zem. 1504, 1503/1, 1503/2, 1503/1, 3881/1, 1499, 1500/1, 1500/2, 1515, 1521, č. zem.3879, č.zem. 1534/1, č.zgr. 599, č.zem. 1532/1, č.zgr. 256, 783, č.zem. 1532/1, 1531/1, č.zgr.114/6, č.zem.1531/2, 1531/8, 1531/3, 1612/3, 3879, č.zem.3880, 1508, č.zgr.103/2

Lumbarda

P-2153

15. 3. 2010.

Općina OREBIĆ

TRSTENIK (OREBIĆ)

Antički lokalitet Trstenica

993/2, 993/3, 994, 995/1, 995/2, 996, 997/2, 997/4, 980/8, 981/3, 1009/1, 1009/3, 1009/4, 1009/9, 1009/10

Orebić

 P-562

27. 6. 2008.

Općina ŽUPA DUBROVAČKA

BUIĆI (ŽUPA DUBROVAČKA)

Prostor uokolo crkve sv. Đurđa

1437 (169 )

Buići

P-2004

20. 12. 2012.

ISTARSKA županija
Općina GRAČIŠĆE

GRAČIŠĆE

Palača »Salomon«

105/2

Gračišće

P-2122

3. 3. 2010.

Općina MEDULIN

MEDULIN

Arheološki lokalitet na rtu Paljež

č.zgr. 1656/6,5,4; č.zem. 1656/1,2,3; 1655/13,44,88

Medulin

P-145

16. 5. 2008.

Grad PULA

PULA

Područje otoka sv. Katarina

124, 125

Pula

P-2091

15. 5. 2009.

Općina VODNJAN

PEROJ

Arheološki kompleks s crkvom sv. Mihovila

1147, kat. čest. neposredne okoline 131, 1147, 130, 129, 200/1, 200/2, 163, 164, 174/14, 166, 165, 167/1, 167/2, 167/3, 125/1, 126, 127, 129

Vodnjan

P-625

9. 12. 2007.

Općina VRSAR

VRSAR

Arheološko nalazište

1078/1-33, 1078/2, 1078/3-35, 1077/2-35, 1077/2-35, 1077/1-16, 1076-16, 234/1-889, 232/1, 229/1, 1056/1, 1057/2, 1058/2, 1074, 819/2, 819/3, 1785

Vrsar

P-507

30. 6. 2009.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija
Općina FERDINANDOVAC

FERDINANDOVAC

Župna crkva sv. Ferdinanda kralja

1

Ferdinandovac

P-2010.

29. 12. 2009.

Općina KOPRIVNIČKI IVANEC

KUNOVEC

Kapela sv.Barbare

249, 250, 251

Kunovec

P-2146

23. 3. 2010.

Općina LEGRAD

LEGRAD

Evangelistička crkva i župni dvor

639, 640, 641, 642

Legrad

P-2148

23. 3. 2010.

Općina NOVIGRAD PODRAVSKI

JAVOROVAC

Filijalna crkva 318 bogonosih otaca

971/3

Javorovac

P-2008

29. 12. 2009.

Općina PODRAVSKE SESVETE

PODRAVSKE SESVETE

Župna crkva Svih Svetih

421

Podrav­ske Sesvete

P-2012

29. 12. 2009.

Općina SOKOLOVAC

RIJEKA

KOPRIVNIČKA

Župna crkva
Presvetog Trojstva

1385/1, 1385/12, 1385/31, 757, 758, 759/1, 760, 761, 767/1, 1350, 1385/11/4, 1385/11/1, 1385/28/4, 1385/32

Reka

P-2094

16. 2. 2010.

VELIKA MUČNA

Parohijska crkva sv. Arhangela Mihajla

1124/22,

Velika Mučna

P-2009

29. 12. 2009.

Općina VIRJE

ŠEMOVCI

Kapela sv. Križa

1900/37,

Šemovci

P-2147

23. 3. 2010.

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija
Općina BEDEKOVČINA

BEDEKOVČINA

Župni dvor

2469, 2471, 2472 i 2474

Bedekovčina

P-2096

23. 10. 2007.

VOJNIĆ-BREG

Tradicijska zgrada

579

Komor

P-2084

29. 1. 2010.

Grad KRAPINA

KRAPINA

Mlin Tomaškovići

185/16, 186/15, 185/3, dio 1656 (potok Krapina) i dio 185/2

Pešćeno

P-2126

31. 1. 2010.

Općina LOBOR

LOBOR

Kulturno – povijesna cjelina Lobor

Granicu zaštite čine k.č.: sjeverna granica prati put k.č. 3044 i omeđuje k.č. 2335/107 te siječe put k.č. 2371, prema SZ se spušta tvoreći zapadnu granicu koju omeđuju č. 2351/2, 3296, na JZ prati put k.č. 5112 te omeđuje č. 2237/1, 2237/2, 2237/3, 2238/1, 2238/6, 2271, 2270, 2269, 2245/1, 2248, 2251, 2258, južna granica prati put k.č. 3108 do potoka Reke, omeđuje č. 279, 278, 274, nastavlja uz put k.č. 3056 te omeđuje č. 235/5, 235/1, 243/7, 342/4, na JI nastavlja uz put k.č. 3054 te omeđuje k.č. 194, 198, 195, 193, 192, 189, 187, 180/1, 182/1, 176, 175, 174, 173, 172, istočna granica prati put k.č. 3053 i nastavlja uz put k.č. 3052 i 3051, penje se prema sjeveru uz put k.č. 3045.

Purga

P-2139

19. 3. 2010.

Općina MARIJA BISTRICA

PODGORJE
BISTRIČKO

Kulturno-povijesna cjelina Luči Breg

3497, 3439, 3435, 3431, 3430, 3427, 3426, 3423, 3424, 3419, 3418, 3415, 3372/2, 3472/1, 3365, 3364, 3354, 3352, 3351, 3349, 3297, 3295/1, 3271, 3262, 3283, 3284, 3285, 3286/1, 3287/2, 3288, 3097, 3105/2, 3106/1, 3106, 3107, 3108, 3109, 3083, 3082/2, 3082/1, 3081/3,3073, 3080/1,3080/2, 3069, 3070, 3071, 3072/1, 3072/2, 3072/3, 3073/1, 3073/3, 3073/2, 3074, 3040, 3046, 3007, 3008, 3009, 3010/3, 3020, 3019, 3017, 3015/2, 3324, 3327, 3328, 3330, 3333, 3337, 3339, 3379, 3375, 3409, 3458, 3486, 3488, 3598/1, 3512

Marija Bistrica

P-2086

22. 1. 2010.

Grad PREGRADA

PREGRADA

Grobnica obitelji Leskovar

 179 (637)

Pregrada

P-2127

31. 1. 2010.

Općina SVETI KRIŽ ZAČRETJE

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Kulturno-povijesna cjelina Sveti Križ Začretje

2333, 2357, 2400, prema istoku se spušta uz potok Šemnicu, 2577/4, 2577/1, 2578, 2579, 2580, 2581/1, 2582/1, 2583, 2584, 2585, 2586/1, 2587/1, 2588/1, 2589/1, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, na jugu prati potok Krapinicu, nakon mosta uz cestu Krapinske Toplice-Začretje, 2749, 2728, 2487/1, 2487/2, 2488, 2489, 2493, 2494, 2438, 2437, 2434, 2433/3, 2433/2, 2433/1, 2430, 2429, 2426, 2425, 2422, 2421, 2420, 2419/2, 2324, 2323, 2321, 2320, 2319, 2316,

Sveti Križ Začretje

P-2081

1. 2. 2010.

Grad ZLATAR

LADISLAVEC

Tradicijska zgrada

1608, 1606, 1607

Martinci Zlatarski

P-2083

26. 1. 2010.

LIČKO-SENJSKA županija
Grad GOSPIĆ

SMILJANSKO POLJE

Arheološki lokalitet Gradina

2161, 2162, dio 2163

Smiljan

P-2159

23. 3. 2013.

Grad OTOČAC

KOMPOLJE

Arheološki lokalitet Crkvina

13,13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17, 19

Kompolje

P-2158

19. 3. 2013.

Općina PLITVIČKA JEZERA

KORENICA,

Trg sv. Jurrja

Spomenik Marku Oreškoviću

11864

Korenica

P-2145

23. 3. 2010.

MEĐIMURSKA županija
Općina NEDELIŠĆE

NEDELIŠĆE

Arheološki lokalitet Stara Ves

325, 352/1, 352/2, 352/3, 355/1, 355/2, 356, 360, 363, 364, 369, 370/1, 370/2, 373, 374, 377, 378, 381/1, 381/2, 382, 383, 386, 387/1, 387/2, 387/3, 390, 391, 392, 393, 394, 395/1, 395/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401/1, 401/2, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410/1, 410/2, 430/1, 430/2, 431/1, 431/2, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 435/3, 435/4, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 437/5, 437/6, 438, 439, 440, 441/1, 441/2, 442/1, 442/2, 442/3, 442/4, 443/1, 443/2, 444/1, 444/2, 445, 446, 447/1, 447/2, 448/1, 448/2, 449/1, 449/2, 450, 451, 454, 455, 456/1, 456/2, 456/3, 457, 459/1, 459/2, 459/3, 459/4, 459/5, 460, 461, 462, 463/1, 463/2, 463/3, 464/1, 464/2, 464/3, 465/1, 467, 468, 469/1, 469/2, 469/3, 469/4, 471, 472/1, 472/2, 473, 474/1, 474/2, 474/3, 474/4, 475, 476, 477, 480, 481, 482/1, 483, 484, 2046, 2047, 2049

k.č. 806/1, 822, 823, 824/1, 824/2, 824/3, 824/4, 824/5, 825, 837/1, 837/2

Starhoninec

 

P-2099

20. 2. 2013.

Nedelišće

Općina ŠENKOVEC

ŠENKOVEC

Zgrada stare škole

521 i 522/2,

Laduč

P-2136

13. 3. 2010.

OSJEČKO-BARANJSKA županija
Općina KNEŽEVI VINOGRADI

KNEŽEVI
VINOGRADI

Tradicijska kuća i okućnica

705,

Kneževi Vinogradi

P-2059

16. 1. 2010.

Grad NAŠICE

NAŠICE

Arheološki lokalitet »Samostan Klarisa«

2624/1, 2624/2, 2624/3, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2688/2, 2688/3, 2688/4, 2691, 1692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698,2699/1, 2699/3, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704/1, 270472, 2705, 2706, 2709, 2710

Našice

P-2007

24. 11. 2012

Grad OSIJEK

OSIJEK
Zmaj Jove Jovanovića 18

Kuća Bartolović

7828

Osijek

P-2079

30. 1. 2010.

OSIJEK
Ulica Franje Krežme 14

Kuća Kahm

5560/1

Osijek

P-1999

11. 12. 2009.

OSIJEK
Ulica Franje Krežme 7

Kuća Schmuckler

5869

Osijek

P-1996

11. 12. 2009.

OSIJEK

Povijesno-urbanistička cjelina grada Osijeka

Granica započinje na zapadu s obodnom izgradnjom uokolo Solarskog trga. Prema istoku proteže se: na sjeveru desnom dravskom obalom, a na jugu južnim parcelama Pejačevićeve sve do Anine gdje prati zapadne parcele Zadarske i sve do Ružine i Ulice Hrv. Republike gdje se proteže južnim rubovima južnih parcela. Dalje se prema jugu širi uz istočnu stranu Ul. A. Kačića Miošića sve do kolodvora i Trga L. Ružičke. Prema istoku se nastavlja prateći prugu i Ul. Bartola Kašića sve do Ul. Kneza Trpimira gdje se uspinje prema sjeveru do zelenog pojasa JI od Tvrđe zahvaćajući tako prostor nekadašnjeg Hornwerka i glasija. Prema Donjem gradu se širi prateći Ulicu cara Hadrijana i to na jugu zagvaća obodnu izgradnju vojarni, a na sjeveru kompleks bolnice. Istočnu granicu čine istočni rubovi parcela uz istočnu stranicu Cvjetkove koja se proteže u pravcu sjever – jug, sve do Drave. Sjeverna se granica proteže uz desnu dravsku obalu s izuzetkom Kronenwerka na lijevoj obali Drave.

Osijek

P-2060

5. 1. 2010.

OSIJEK,
Ulica cara Hadrijana 13, 15, 17, 19

Spomenička cjelina činovničkih stanova

6700, 6701

Osijek

P-2078

30. 1. 2010.

OSIJEK,
Gojkovićeva 8a i 10

Stambena kuća

8162

Osijek

P-1997

11. 12. 2009.

OSIJEK,
Gundulićeva 12

Stambena zgrada Drž.željeznica Kraljevina SHS

5315

Osijek

P-1998

11. 12. 2009.

OSIJEK,
Šetalište kardinalaŠepera 3

Zgrada Croatia Osiguranja

5618/1

Osijek

P-2089

10. 11. 2009.

POŽEŠKO – SLAVONSKA županija
Grad PAKRAC

PAKRAC

»Pickova« zgrada

877/2

 

P-1040

8. 12. 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA županija
Grad MALI LOŠINJ

MALI LOŠINJ

Arheol. nalazište Jami na Sredi

3117, 3353/3, 3353/2, 3354/2

Nerezine

P-2130

7. 3. 2013.

Grad NOVI VINODOLSKI

NOVI VINODOLSKI, otočić Sveti Martin

Arheol. nalazište i crkvica sv. Martina

3880

Novi

P-2095

14. 2. 2013.

Općina OMIŠALJ

NJIVICE

Arheološko nalazište Poje

4732/1, 4732/2, 4732/3, 4733, 4735, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747/1, 4747/3, 4747/4, 4749/1, 4749/2, 4750/1, 4750/2, te č. zgr. 344

Omišalj

P-1995

2. 10. 2012.

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija
Općina LIPOVLJANI

KRALJEVA
VELIKA

Kapela sv. Antuna Padovanskog

420

Kraljeva Velika

P-2098

12. 10. 2009.

Općina MARTINSKA VES

DESNI
DUBROVČAK

Zgrada tradicijske arhitekture

158

Desno Željezno

P-2085

23. 1. 2010.

Grad NOVSKA

NOVSKA,
Zagrebačka 26

Stambeni objekt

1130

Novska

P-2097

19. 10. 2009.

Općina TOPUSKO

TOPUSKO,
Petrova gora

Pavlinski samostan sv. Petra

748

Malička

P-2143

19. 3. 2010.

SPLITSKO-DALMATINSKA županija
Grad KAŠTELA

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Arheološki lokalitet Baba

1/1, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32/1, 32/2, 33, 34, 35, 36, 38, 39

Kaštel Štafilić

P-2120

2. 3. 2013.

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Urbanistička cjelina naselja Kaštel Nehaj

na istoku od mora preko obalnog puta na č. 1639, uz istoč­ni rub č. 1434/1, na sjeveru Bijačkom ulicom odnosno
č. 1644/1 , na zapadu uz zapadni rub č. 1427/1 i zapadni rub 1427/6 do mora, na jugu podmorje duž obuhvata navedene zone sa kulom, mandračem i njenim okolišem na č. 42/1

Kaštel Štafilić

P-2124

7. 3. 2010.

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Urbanistička cjelina naselja Kaštel Štafilić

Na istoku od mora, ulicom kneza Mislava prema sjeveru (č.zem. 1696/1), istočnim rubom č.zem. 1617/2, putem na č.zem. 1634, sjevernim rubom č.zem. 1612, sjevernom i zapadn im rubom č.zem. 1611, sjevernim rubom č.zem. 1592/2, preko postojećeg puta uz sjevernu stranu č. zgr. 294, preko Puta sv. Lucije, uz sjeverni rub č.zgr. 73/3, 73/4, 72/3, uz sjeverni rub č.zem. 1525, 1526/2, 1526/1, 1493/5, 1493/2, te njenim zapadnim rubomi prema jugu ulicom Vlade Šimere do mora odnosno zapadnom stranom č.zgr. 248/2, č.zem. 1492/2, preko č.zem. 1637, zapadnim rubom č.zgr. 246 i pločnikom do mora 1537

Kaštel Štafilić

P-2141

20. 3. 2010.

Općina KLIS

KLIS

Arheološki lokalitet i tvrđava Klis

25, 88, 89, 90/1-2, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 132/4, 136/1, 4414/3, 4414/5, 4414/6, 4415/2, 4434/1-6, 4435/1, 4436/1-4, 4437/1, 4438, 4439/1, 4439/3, 4440/3, 4443/1, 4455/1-4, 4456/1-2, 4457/1-14, 4588, 6342/1, 6342/4, 6342/5, 6342/11-12, 6338/1, 6339, 6444/8

Klis

P-2054

18. 1. 2013.

Općina LOVREĆ

MEDOVDOLAC

Arheološki lokalitet »Gradina« oko crkve sv. Stjepana

220 i 3548/61

Medov­dolac

P-2121

2. 3. 2013.

Grad MAKARSKA

MAKARSKA

Groblje i zasađena borova šuma koja ga okružuje

3819/1, 3819/2. 3819/3, 3918, 3818/1, 3817, 3817/1, 3820, 3820/1

Makarska

P-2005

15. 12. 2009.

Općina NEREŽIŠĆA

 

 

na istoku: od starog puta na jugoistoku na č. zem. 1929, istočnim rubom č. zem. 1570 i 1589, dijelom sjevernim rubom č. zem. 1570, istočnim i sjevernim rubom č. zem. 1575, istočnim rubom č. zem. 1576, 1577 i njezinim sjevernim rubom, istočnim rubom č. zem. 1578, dijelom puta na č. zem. 1931, presijeca zapadni početak puta na č. zem. 1925, zapadnim rubom č. zem. 1355, presijeca put na č. zem. 1924, južnim i zapadnim rubom č. zem. 1195, presijeca početak puta na č. zem. 1923;

 

 

 

DONJI HUMAC

Ruralna cjelina
naselja Donji Humac

– na sjeveru: sjevernom stranom puta na č. zem. 1914, uz sjeverni rub č. zem. 1363, 1364, presijeca stari put kroz selo, sjeverozapadnim rubom č. zem. 1394, sjevernim rubom č. zem. 692 do današnje ceste na zapadu;

Donji Humac

P-2138

20. 3. 2010.

 

 

– na zapadu: cestom odn. zapadnim rubom č. zem. 692, presijeca put na č. zem. 1939, spušta se prema jugu uz istočni rub č. zem. 673/1, presjieca put na č. zem. 1925, spušta se južno uz zapadni rub č. zem. 1462, 1463 i lučno se spušta putem 1933;

 

 

 

 

 

– na jugu: uz južnu među č. zgr. 115, 114, 113, 112, južnom stranom č. zem. 1525, 1524, 1536, istočnim rubom č. zem. 1537, južnim rubom 1540, 1548 do starog puta na jugoist.

 

 

 

Grad SPLIT

SPLIT

Bastion Priuli

10960/1, 10960/2, 10960/3 i 10944 (č.zem. 8970/1, č.zgr. 966/2, č.zem. 8970/2, č.zgr. 972) ,

Split

P-2056

16. 11. 2009.

SPLIT,
Poljana kneza Trpimira

Biskupska palača

8809/1 i 8809/2 (čest.zgr. 1585 i čest.zem. 9841)

Split

P-2108

30. 1. 2010.

SPLIT,
Kapucinska poljana 1

Crkva i samostan Gospe od Pojišana

8488/4, 8488/5, 8491/1, 8491/2, 8491/3, 8491/4, 8492/2, 8492/3 (č.zgr. 4/1, 5/1, 5/2, i č.zem. 9762/5/1/8)

Split

P-2022

4. 12. 2009.

SPLIT,
Pojišanska ulica

Crkva i samostan sv. Klare

8743, 8744, 8745, 8746, 8747 (9551/1, 9537/1, 9537/12 č.zgr. 6/2 i 6/3)

Split

P-2019

17. 10. 2009.

SPLIT,
Domaldova 3

Crkva sv. Duha

10927, 10928, 10927 (čest. zgr. 2355, 2356, 2357),

Split

P-2062

4. 12. 2009.

SPLIT,
Meje

Crkva sv. Jurja

5277 (č.zgr. 32 )

Split

P-2017

17. 10. 2009.

SPLIT,
Marjan

Crkva sv. Mande

5474 (č.zgr. 82)

Split

P-2020

17. 10. 2009.

SPLIT

Crkva sv. Nikole

5396/1 i 13724/4 (k.č.zgr. 48 i 49)

Split

P-2018

17. 10. 2009.

SPLIT, južna padina Marjana

Crkvica Betlehem

5341 (č.zgr. 35)

Split

P-2015

17. 10. 2009.

SPLIT,
Hrvojeva 2

Dominikanska crkva i samostan sv. Katarine (sv. Dominik)

12788, 12787, 12782/3, 1278/4, 12782/4 i 12782/5 (č.zgr. 1361, 1362, 10076/7, 10076/8, 10076/9)

Split

P-2016

17. 10. 2009.

SPLIT,
Domaldova 4 i 6

Gotička kuća

10891 i 10892 (č.zgr. 2316 i 2315)

Split

P-2118

26. 2. 2010.

SPLIT,
Trumbićeva obala

Hotel »Ambasador«

9530/1, 9530/2 i 9530/3 (č.gr. 3796, 10312 i 10313),

Split

P-2051

10. 1. 2010.

SPLIT,
Hatzeov perivoj 3

Hotel Park

9638/3 i 9638/1 (č.zgr. 3284 i 752/1)

Split

P-2104

23. 1. 2010.

SPLIT,
Šetalište I. Meštrovića 46

Kompleks Galerije Meštrović

9347/1/2/3/4/5/6 (č.zgr. 8161/1/2/3/4/5/6)

Split

P-2109

31. 3. 2010.

SPLIT,
Poljana kraljice Jelene

Kuća Andrić – Galerija Emanuel Vidović

12739(č.zgr. 1993)

Split

P-2040

19. 12. 2009.

SPLIT,
Marmontova 5

Kuća Duplančić

10975, k.č.zgr. 957/15

Split

P-2014

16. 10. 2009.

SPLIT,
Trg braće Radića 5

Kuća Štambuk na Voćnom trgu

12433 (č.zgr. 2459)

Split

P-2114

20. 2. 2010.

SPLIT,
Gunjačina b.b.

Muzej Hrvatskih arheoloških spomenika

9380/1/2/3/4/5/6, (čest. zgr. 8185/3/7/8/9/10/11

Split

P-2039

19. 12. 2009.

SPLIT,
Zrinsko-frankopanska 19

Nadbiskupsko sjemenište

4925/4 i 4926/1 (čest. zgr. 3676 i 16/2)

Split

P-2049

10. 1. 2010.

SPLIT,
Mihovilova širina

Ostaci crkve sv. Mihovila

12508, 13805 (čest. zgr. 1827, 10112/2)

Split

P-2064

10. 1. 2013.

SPLIT,
Dioklecijanova 1

Palača Augubio

12652/1 (čest. zgr. 1924)

Split

P-2116

20. 2. 2010.

SPLIT,
Marulićeva 6

Palača Ciprianis-Bendetti

12460/1 i 12460/2 (č.zgr. 2521 i 2522)

Split

P-2115

20. 2. 2010.

SPLIT,
Cosmijeva 1

Palača Geremia

10829 i 10830 (č.zgr. 2345 i 2344)

Split

P-2112

20. 2. 2010.

SPLIT,
Papalićeva 4

Palača Marulić

12672/1 (č.zgr. 1985)

Split

P-2117

22. 2. 2010.

SPLIT,
Šubićeva 2

Palača Tartaglia

12434 (č.zgr. 2455)

Split

P-2113

20. 2. 2010.

SPLIT,
Plinarska 8

Prizemnica

5640/1 (č.zgr. 25/2)

Split

P-2065

10. 1. 2010.

SPLIT,
Trg Republike

Prokurative

10977, 10985, 10986, 10990, 10982, 10991, 10983, 10981/1/2, 10980, 10979 ( č.zgr. 957/10/6/9/8/28/21/2/5/20/22/27/19)

Split

P-2034

15. 12. 2009.

SPLIT,
Ulica kralja
Tomislava

Renesansni bedem na Pisturi

10823 i 10824 (čest. zgr. 2277 i 2278)

Split

P-2055

16. 11. 2009.

SPLIT

Samostan sv. Marije de Taurello (ostaci sklopa)

10899, 10901, 10902 i 10904 (č.zgr. 2382, 2384/1, 2384/2, 2384/3)

Split

P-2021

4. 12. 2009.

SPLIT,
Solinska 70

Trafostanica

932/2 (č.zgr. 3511)

Split

P-2042

19. 12. 2009.

SPLIT,
Solinska 72

Trafostanica u Dujmovači II

929/1, 929/2, 932/1, 932/2 (čest. zem. 4358/1, 4358/15, 4360/1 i čest. zgr. 3512)

Split

P-2053

10. 1. 2010.

SPLIT,
Obala Lazareta 2

Upravna zgrada do Zgrade lučke kapetanije

9536/2 (č.zgr. 1617/1)

Split

P-2110

31. 1. 2010.

SPLIT,
Šetalište I. Meštrovića bb

Vila Dalmacija

9209/6 (č.zgr. 3238)

Split

P-2111

31. 1. 2010.

SPLIT,
Vukovarska 11

Zavod Martinis-Marchi-Osnovna škola Manuš

5748/1 (č.zgr. 3257)

Split

P-2028

6. 12. 2009.

SPLIT,
Livanjsa 5

Zgrada »Zadružnog saveza«

10621/1, 10621/2, 10621¸/4 i 10621/5 (čest. Zgr. 3231/1, 3231/2, 9174/2 i 9174/54)

Split

P-2050

10. 1. 2010.

SPLIT,
Catanjin put 2

Zgrada anagrafske oznake Catanjin put 2

5385

Split

P-2024

5. 12. 2009.

SPLIT,
Obala kneza Branimira 17

Zgrada banovine

9519 (č.zgr. 4188)

Split

P-2029

6. 12. 2009.

SPLIT,
Zlodrina poljana 8

Zgr.bivše klesarske radionice Bilinić

13419 (čest. zgr. 1580/1)

Split

P-2058

6. 12. 2009.

SPLIT

Arheološko nalazište Lora – antička nekropola

14040, 14039, 1465, 10/1, 14041, 14044, 14045, 1468, 14038, 13609/7, 13609/8, 14124, 1483, 1481, 1482, 1480/2, 14037, 1486/3, 1486/2, 1486/1, 1484, 1488, 1499, 1498/3, 1498/1, 1493, 1494, 1492, 1495/2, 1491, 1490, 1489, 1495/1, 1496, 1414/12, 13608/3, 1487, 1498/2, 1600/11, 1500, 1485, 1600/12, 1537/1, 1536/1, 1536/2, 1538/2, 1537/2, 1531/1, 1531/2, 1413/1, 1497, 1414/11, 1414/2, 1414/7, 1415/25, 1415/26, 1415/10, 1415/38, 1415/32, 1415/9, 1415/31, 1415/1, 1415/41, 1415/40, 1415/14, 1415/13, 1415/12, 1415/27, 1415/30, 1428/1, 1428/2, 1427/3, 1415/29, 14042, 13608/4, 1432, 1431, 1430/2, 1430/1, 1430/3, 1429/1, 1429/2, 1429/3, 1430/4, 1426/1, 1425/3, 1424/1, 1425/1, 1427/1, 1425/2, 1424/2, 1424/3, 1423/1, 1423/2, 1415/28, 1415/39, 1427/2, 1415/3, 1415/36, 1415/5, 1415/6, 1415/33, 1414/13, 1415/4, 1416, 1415/16, 1415/34, 1415/7, 1414/14, 1414/6, 1414/9, 1414/3, 1414/10, 1414/4, 1414/8, 1413/3, 1507/1, 1413/2, 1510/3, 1510/4, 1510/5, 1412/4, 1412/2, 1412/3, 1412/5, 1415/19, 1414/5,

Split

P-2093

13. 2. 2013.

SPLIT

Arheološko nalazište Lora – antička nekropola

1415/21, 1415/22, 1417/2, 1419/4, 1417/3, 1415/24, 1415/20, 1415/23, 1415/37, 1415/35, 1415/42, 1419/5, 1419/1, 1419/2, 1419/3, 1418, 1417/1, 13605/2, 1411/40, 1411/15, 1411/13, 1411/3, 1411/8, 1415/2, 1425/4, 1415/8, 1420/2, 1420/1, 1422/1, 1422/2, 1421, 1426/2, 1411/32, 1411/34, 1411/37, 1411/17, 1411/33, 1411/39, 1411/29, 1411/22, 1411/25, 1411/23, 1411/28, 1411/24, 1411/27, 1411/21, 1411/26, 1401/4, 1401/3, 13606/1, 10/4, 10/5, 10/6, 18/127, 13962/4, 13962/3, 10/2, 1411/10, 1411/20, 1411/19, 1411/1, 1411/18, 13605/1, 13606/2, 14043, 1411/41, 1411/9, 1411/14, 1411/12, 1409/3, 1409/9, 1407/4, 1407/12, 1407/11, 1407/5, 1407/6, 1407/7, 1407/10, 1402, 1409/2, 1408/3, 1409/7, 1409/11, 1406, 1393/2, 1393/1, 1392/2, 1394/5, 1390/5, 1390/4, 1390/1, 1390/3, 1379/10, 1379/11, 1394/6, 18/84, 1394/2, 1394/9, 1394/12, 1394/7, 18/89, 18/85, 1394/1, 1395/2, 1395/1, 1394/11, 1394/10, 1396/1, 1396/3, 1394/8, 1404/1, 1403, 1397/1, 1397/4, 1396/2, 1397/3, 1398/2, 1397/2,18/1, 18/126, 10/3, 18/133, 18/87, 13962/2, 18/112, 18/8, 18/115, 18/116, 18/100, 18/117, 18/99, 18/118, 18/98, 18/119, 18/120, 18/122, 18/79, 18/124, 18/125, 18/82, 18/81, 18/30, 18/33, 18/34, 18/35, 18/32, 18/66, 18/67, 18/68, 18/69, 1379/2, 1379/3, 18/70, 18/71, 18/72, 15/2, 18/114, 18/113, 18/74, 18/73, 18/75, 18/92, 1692/2, 18/91, 18/130, 1694/4, 18/76, 18/77, 18/78, 18/65, 18/27, 18/64, 18/28, 18/43, 18/29, 18/41, 18/42, 13601/3, 18/26, 1596/2, 18/131, 13601/29, 1696/1, 1695/2, 13601/28, 13601/9, 1711/3, 1697/3, 1697/1, 1698/6, 1711/5, 1697/2, 1699/10, 1699/2, 1699/14, 1698/5, 13599, 1698/4, 1700, 1699/4, 1699/3, 1699/1, 1699/11, 1699/5, 1699/6, 18/25, 1412/1, 18/121.

Split

P-2093

13. 2. 2013.

SPLIT,
Kaštelanska 1

Zgrada bivše ljevaonice Deželić

5190 (7312/3)

Split

P-2041

19. 12. 2009.

SPLIT,
Komulovića put 1

Zgrada bivše ljevaonice zvona Cukrov

1950 (čest. zgr.3062, 5851/3)

Split

P-2063

10. 1. 2010.

SPLIT,
Zvonimirova 4

Zgrada bivše parne mastione Domić

13316/1/3/4/5/6/7 i 13317/1(č.zem. 970471 i č.zgr. 152178/7/2/1 i 1522/2 )

Split

P-2030

11. 12. 2009.

SPLIT,
Zlodrina poljana b.b.

Zgrada bivšeg skaldišta Bervaldi

13422 (č.zgr. 1581/1)

Split

P-2037

18. 12. 2009.

SPLIT,
Lovretska 11

Zgrada Galerije umjetnina

4770/2 (čest.zgr. 3324)

Split

P-2107

30. 1. 2010.

SPLIT,
Vukovarska 46

Zgrada higijenskog zavoda

6075/2 (č. zgr. 5335)

Split

P-2038

18. 12. 2009.

SPLIT,
Teslina 10 i 12

Zgrada i namjena gimanzije

5050/2( k.č.zgr. 7238/2)

Split

P-2103

29. 12. 2009.

SPLIT,
Kliška 25

Zgrada i namjena osnovne škole Manuš – Dobri

10558 (čest. zgr.3536)

Split

P-2052

10. 1. 2010.

SPLIT,
Gajeva 1

Zgrada i namjena Osnovne škole Marjan

5593/1, 5593/2 (č.zgr. 3535 i č.zem. 738579)

Split

P-2026

6. 12. 2009.

SPLIT,
Obala Lazareta 1

Zgrada Lučke kapetanije

9536/1 (čest.zgr. 1619/1 )

Split

P-2105

30. 1. 2010.

SPLIT,
Marjan

Zgrada prirodoslov­nog muzeja

5401/2 (čest.zgr. 3071)

Split

P-2106

30. 1. 2010.

SPLIT,
Ulica Domovinskog rata 9

Zgrada starog vodovoda

4709/1 (č.zgr. 2726/1)

Split

P-2032

15. 12. 2009.

SPLIT,
Zagrebačka 3

Zgrada sveučilišne knjižnice

10701 (č.zgr. 2909)

Split

P-2025

5. 12. 2009.

SPLIT,
Lisinskog

Zgrada vodovoda na Marjanu

5406 (č.zgr. 4672)

Split

P-2033

15. 12. 2009.

SPLIT,
Hercegovačka 8

Zgrada Vodovoda u Kopilici

1983 (č.zgr. 6016)

Split

P-2031

15. 12. 2009.

SPLIT,
Obala kneza Domagoja 9 i 10

Zgrade željezničkog kolodvora

13458, 13459 (čest.zgr. 1568/5 i 1568/6)

Split

P-2048

10. 1. 2010.

SPLIT

Židovsko groblje

5399/1 i 5399/2 (č.zem. 839371, 9393/4)

Split

P-2027

6. 12. 2009.

SPLIT, Ulica kralja Tomislava

Crkva i samostan sv. Benedikta (sv. Eufemija)

10781, 17082, 10783, 10784 (č.zem. 9882, k.č.zgr. 2160, 2161, 2162/1)

Split

P-2023

4. 12. 2009

Grad STARI GRAD

VRBANJ

Rašnik-sekundarno naselje

10, 11, 12, 13/1, 20/4, 18, 20/3, 20/2, 20/1, 19, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 35, 38/7, 38/6, 38/5, 38/3, 39, 38/2

Vrbanj

P-2035

15. 12. 2009.

Općina ŠESTANOVAC

GRABOVAC
(ŠESTANOVAC)

Arheološki lokalitet Velika Peć

2988/3, 2988/52 k.o. Grabovac i 2749/47 k.o. Zagvozd

Grabovac i Zagvozd

P-2140

19. 3. 2013.

Grad VRGORAC

DRAGLJANE

Arheološki lokalitet i crkva sv. Ante

1381 i 153

Dragljane

P-2101

20. 2. 2013.

KOKORIĆI

Arheološki lokalitet i crkva sv. Jure

1041 i 102

Ravča

P-2100

20. 2. 2013.

ŠIBENSKO-KNINSKA županija
Grad KNIN

KNIN

Arheološki lokalitet

5807

Knin

P-579

26. 6. 2009.

Grad ŠIBENIK

ŠIBENIK

Stropni oslik u palači Matiazzi

2264/1

Šibenik

P-2132

12. 3. 2010.

ŠIBENIK

Zgrada gimnazije »A. Vrančića«

 1547

Šibenik

P-2092

14. 2. 2010.

ZLARIN

Crkva sv. Roka

27p

Zlarin

P-2072

11. 9. 2009.

VARAŽDINSKA županija
Općina VINICA

VINICA,
Trg M. Gupca 1

Kurija Patačić

195/2

Vinica

P-2131

15. 3. 2010.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija
Općina CERNA

CERNA

Prapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet »Gradac«

100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104

Cerna

P-2046

10. 1. 2013.

Općina IVANKOVO

IVANKOVO

Srednjovj. Arheol. lokalitet »Gorjani«

165, 166, 167, 168, 170/1, 170/2, 170/3, 171/1 i 4349

Ivankovo

P-2077

25. 1. 2013.

Općina VRBANJA

SOLJANI

Arheol. lokalitet »Zvizdan – Grad«

2707

Soljani

P-2045

10. 1. 2013.

ZADARSKA županija
Općina KUKLJICA

KUKLJICA

Stara župna kuća i Popov vrtal

č.zgr. 134, č.zem. 650

Kukljica

P-2160

27. 3. 2010.

Općina NOVIGRAD

NOVIGRAD
(ZADAR)

Špilja Gospe od Lurda (Gospe na Jazu) i Gospin vrtlić

776/11 ( 4718 )

Novigrad

P-2119

1. 3. 2010.

Općina PRIVLAKA

PRIVLAKA
(ZADAR)

Ostaci crkve sv. Kate (Katarine)

č.zgr. 100 i č.zem. 965

Privlaka

P-2125

8. 3. 2010.

Općina RAŽANAC

RADOVIN

Beretinova gradina

38/4, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 45/1, 45/2, 50/5, 54, 81, 82, 83

Radovin

P-2080

5. 2. 2013.

Općina SALI

VERUNIĆ

Crkva Gospe Karmelske

5188

Veli Rat

P-2142

19. 3. 2010.

Općina STANKOVCI

VELIM

Ranosrednjovjekovno groblje

251/6, 231/3, 230/3, 229/4, 244/20, 129/6, 130/1, 131/3, 132/3, 133/3, 134/3

Velim

P-2135

15. 3. 2013.

Grad ZADAR

ZADAR, Obala kneza Trpimira 20

Zgrada »Vlahov«

3468

Zadar

P-2137

16. 3. 2010.

ZAGREBAČKA županija
Grad IVANIĆ-GRAD

IVANIĆ-GRAD, Kundekova 2 i 4

Kuća Kundek

2591/1 i 2591/2

Ivanić Grad

P-2043

8. 1. 2010.

IVANIĆ-GRAD, Park S. Posezija 1

Zgrada Magistrata

1890/1

Ivanić Grad

P-2044

8. 1. 2010.

Grad JASTREBARSKO

DRAGA
SVETOJANSKA,

Samostojeća katnica

1

Sveta Ana

P-2088

6. 2. 2010.

JASTREBARSKO, Ul. braće Kazić 13

Stambeno-poslovni objekt

843/1

Jastrebarsko

P-2013

1. 9. 2009.

Općina LUKA

KRAJSKA VES, Krajska Ves k.br. 31

Zgrada tradicijske arhitekture

1271

Pluska

P-2144

19. 3. 2010.

Grad VELIKA GORICA

VELIKA GORICA, Turopoljska 19

Kuća Brigljević

503

Velika Gorica

P-2061

22. 1. 2010.


(B) PODVODNI ARHEOLOŠKI LOKALITETI

Naselje

Kulturno dobro

Geografske koordinate

Broj Registra

Datum isteka preventivne zaštite

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija
Grad DUBROVNIK

BRSEČINE

Podmorsko arheološko nalazište

N=42° 43´32˝  E=17° 56´59˝

P-497

26. 6. 2009.

KOLOČEP

Podmorsko arheološko nalazište

N=42° 40´19˝  E=18° 01´46˝

P-498

26. 6. 2009.

SPLITSKO-DALMATINSKA županija
Općina SUTIVAN

SUTIVAN

Podmorsko arheološko nalazištre »Vičja luka«

N=43° 21´05˝  E=16° 27´38˝

P-2006

20. 12. 2012.

Općina TROGIR

TROGIR

Podmorsko arheološko nalazište »Kopilice«

N=43° 31´25˝  E=16° 15´21˝

P-2036

18. 12. 2012.


(C) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje,
Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro

Broj Registra

Datum isteka preventivne zaštite

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija
Općina BLATO

BLATO,
Crkva sv. Vida

Oltarna pala Bogorodica s Kristom, sv. Rokom i sv. Vidom

P-2074

12. 1. 2010.

Općina DUBROVAČKO PRIMORJE

VISOČANI,
Crkva sv. Ivana

Oltarna pala Bogorodica s Kristom i svecima

P-2070

17. 1. 2010.

Grad DUBROVNIK

DUBROVNIK, Župni ured Grad

Misno ruho dubrovačke katedrale

P-2069

12. 1. 2010.

POPOVIĆI,
Crkva Pohođenja Marijina

Oltarna pala »Pohođenje Marijino«

P-2003

20. 12. 2009.

DUBROVNIK, Kapelica Presvetog Trojstva Franjevačkog samostana »Male braće«

Oltarna pala »Presveto Trojstvo kruni Blaženu Djevicu Mariju«

P-2001

11. 12. 2009.

DUBROVNIK, Crkva sv. Nikole u Gružu

Oltarna pala Bogorodica s djetetom, sv. Nikolom, Rokom, Sebastijanom, Lucijom i Katarinom

P-2150

20. 2. 2010.

MOKOŠICA

Skupina od 11 čitavih ili djelomično oštećenih amfora

P-504

26. 6. 2009.

DUBROVNIK, Sakristija crkva sv. Frana

Slika »Navještenje«

P-2002

11. 12. 2009.

ORAŠAC, Crkva Gospe od Snijega

Slika Bezgrešno začeće

P-2067

15. 1. 2010.

ZATON (DUBROVNIK), Crkva sv. Stjepana

Slika sv. Ivan Krstitelj

P-2068

15. 1. 2010.

ŠIPANSKA LUKA, Crkva sv. Stjepana

Slika Bogorodica koja se klanja novorođenom djetetu i sv. Josip

P-2157

5. 2. 2010.

Općina STON

ŽULJANA, Župni ured

Matrikula sv. Julijana i sv. Martina

P-2066

15. 1. 2010.

Općina ŽUPA DUBROVAČKA

GORNJI BRGAT, Crkva sv. Ane

Oltarna pala sv. Ana poučava Bogorodicu

P-2073

12. 1. 2010.

GRAD ZAGREB
Grad ZAGREB

ZAGREB,
Institut za arheologiju, Vukovarska 68

Arheološki nalazi iz dvije grobne cjeline (grobovi 3 i 5) s lokaliteta Dvor knezova iločkih u Iloku

P-2057

18. 1. 2013.

ZAGREB

Zbirka podmorskih nalaza

P- 618

20. 1. 2010.

ISTARSKA županija
Grad BUJE

BUJE

17 knjiga religiozne tematike na hebrejskom jeziku i jedno godište časopisa Menorah

P-2071

8. 1. 2010.

Općina MEDULIN

MEDULIN, Župna crkva u Medulinu

Drveni polikromirani reljefi

P-2134

7. 3. 2010.

MEĐIMURSKA županija
Općina DONJA DUBRAVA

DONJA DUBRAVA, Grobnica obitelji Hirschler

Skulptura Dječak s loptom

P-2102

22. 1. 2010.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija
Općina OTOK (VINKOVCI)

OTOK (VINKOVCI)

Privatna zbirka etnografskih i kulturno-povijesnih predmeta u posjedu Josipa Bašića

 P-1182

8. 4. 2008.

ZADARSKA županija
Općina SALI

ZAGLAV, Crkva sv. Mihovila Arkanđela

Oltar u crkvi sv. Mihovila Arkanđela

 P-2129

8. 3. 2010.

Općina SVETI FILIP I JAKOV

SVETI FILIP I JAKOV

Portret muškarca u narodnoj nošnji

P-2128

12. 3. 2010.

Grad ZADAR

ZAPUNTEL

Raspelo iz župne crkve Rođenja BDM

P-2047

16. 1. 2010.

ZADAR

Zbirka prapovijesnih, antičkih i srednjovjekovnih arheoloških nalaza

P-712

5. 4. 2010.

ZAGREBAČKA županija
Općina SVETI IVAN ZELINA

SVETI IVAN ZELINA, Župna crkva sv. Ivana Krstitelja

Orgulje

P-2090

5. 2. 2010.

Grad VELIKA GORICA

VELIKA GORICA, kurija Brigljević – Bedeković, Turopoljska 19, Velika Gorica

Zbirka Brigljević – Bedeković

P-2087

24. 1. 2010.

Klasa: 612-08/07-12/10024
Urbroj: 532-04-01-1/4-07-1
Zagreb, 31. ožujka 2007.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.