Odluka o odlikovanju predsjednika Republike Albanije Alfreda Moisiua Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 68/2007 (2.7.2007.), Odluka o odlikovanju predsjednika Republike Albanije Alfreda Moisiua Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2069

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njegova Ekscelencija

ALFRED MOISIU

predsjednik Republike Albanije

VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA S LENTOM I VELIKOM DANICOM

za izniman doprinos promicanju prijateljstva i razvitka uzajamne suradnje između Republike Hrvatske i Republike Albanije.

Klasa: 060-04/07-01/03
Urbroj: 71-05-04/2-07-01
Zagreb, 12. lipnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.