Odluka o odlikovanju Dana Barama Redom kneza Branimira s ogrlicom

NN 68/2007 (2.7.2007.), Odluka o odlikovanju Dana Barama Redom kneza Branimira s ogrlicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2072

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Držav­nog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

kojom se

DAN BARAM

odlikuje

za osobit doprinos razvitku prijateljskih odnosa i suradnje između Republike Hrvatske i Države Izrael

Redom kneza Branimira s ogrlicom


Klasa: 060-04/07-06/03
Urbroj: 71-05-04/2-07-1
Zagreb, 30. svibnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.