Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi

NN 68/2007 (2.7.2007.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2074

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Držav­nog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

Redom Danice hrvatske s likom
Marka Marulića

za osobite zasluge u kulturi:
1. ENES ČENGIĆ                 posmrtno
2. SLOBODAN-BRACO DIMITRIJEVIĆ
3. don IVAN GRUBIŠIĆ
4. prof. dr. sc. EMIL LUČEV
5. IVO PERVAN
6. mr. sc. VLADIMIR PEZO
7. BRANKO ŠEGOVIĆ
8. DAVOR ŠTAMBUK

Klasa: 060-03/07-13/04
Urbroj: 71-05-04/2-07-1
Zagreb, 30. svibnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.