Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanosti

NN 68/2007 (2.7.2007.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanosti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2077

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Držav­nog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

Redom Danice hrvatske s likom RuĐera Boškovića

za osobite zasluge u znanosti:
1. akademik DUŠAN BILANDŽIĆ
2. dr. sc. IGOR ČATIĆ
3. prof. dr. sc. IVO GOLDSTEIN
4. akademik VLADIMIR STIPETIĆ
5. prof dr. sc. PETAR STRČIĆ

Klasa: 060-03/07-13/05
Urbroj: 71-05-04/2-07-1
Zagreb, 30. svibnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.