Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle za osobite zasluge u izumiteljstvu

NN 68/2007 (2.7.2007.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle za osobite zasluge u izumiteljstvu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2078

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim
 

ODLUKU

kojom se odlikuju

Redom Danice hrvatske s likom
Nikole Tesle

za osobite zasluge u izumiteljstvu:
1. IVAN BAĆANI
2. MARKO VUKOVIĆ

Klasa: 060-03/07-13/06
Urbroj: 71-05-04/2-07-1
Zagreb, 30. svibnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.