Odluka o odlikovanju Juraja Hrženjaka Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 68/2007 (2.7.2007.), Odluka o odlikovanju Juraja Hrženjaka Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2079

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Držav­nog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

kojom se

JURAJ HRŽENJAK

odlikuje

za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota

Redom Danice hrvatske s likom
Katarine Zrinske

Klasa: 060-03/07-13/07
Urbroj: 71-05-04/2-07-1
Zagreb, 30. svibnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.