Odluka o postavljenju Gordana Bakote za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Turkmenistanu

NN 69/2007 (4.7.2007.), Odluka o postavljenju Gordana Bakote za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Turkmenistanu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2100

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/07-01/03, urbroj: 50304/2-07-05 od 19. lipnja 2007., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam GORDANA BAKOTU izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Ankari, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Turkmenistanu, sa sjedištem u Ankari.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/07-02/01
Urbroj: 71-05-03/1-07-7
Zagreb, 27. lipnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.