Odluka o opozivu mr. sc. Želimira Brale s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici

NN 69/2007 (4.7.2007.), Odluka o opozivu mr. sc. Želimira Brale s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2104

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/07-02/39, urbroj: 50304/2-07-05 od 19. lipnja 2007. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. ŽELIMIR BRALA opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kabo Verde, sa sjedištem u Lisabonu, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Angoli, sa sjedištem u Lisabonu.
Ova Odluka stupa na snagu 30. lipnja 2007. godine.

Klasa: 018-07/07-02/04
Urbroj: 71-05-03/1-07-4
Zagreb, 27. lipnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.