Ispravak Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.

NN 72/2007 (11.7.2007.), Ispravak Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.

2278

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. objavljenoj u »Narodnim novinama« broj 58 od 6. lipnja 2007. godine, te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.

U Dodatku – 1 iz točke II. Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. izostavljeni su odjeljak 8 i skupina 10.4;

Naziv odjeljka 8 glasi: Ostalo rudarstvo i vađenje,

a u odjeljku 10 naziv skupine 10.4 glasi: Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti.


Urbroj: 50501-07-750

Zagreb, 10. srpnja 2007.

Glavna urednica

Slavica Banić, v. r.