Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proiz­vodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

NN 73/2007 (16.7.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proiz­vodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2294

Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNO TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM UVJETIMA ZA PROIZVODNJU VINA I VOĆNIH VINA TE PRODAJU VINA, DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA KAO I VOĆNIH VINA
 

Članak 1.

U Pravilniku o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (»Narodne novine« br. 102/04, 91/05, 71/06) u članku 9. stavak 1. riječ: »tri« zamjenjuje se rječju: »pet«.
 

Članak 2.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-02/05-01/13

Urbroj: 525-1-07-5

Zagreb, 9. srpnja 2007.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.