Dopuna Popisa članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

NN 75/2007 (20.7.2007.), Dopuna Popisa članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2390

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju članka 37. stavka 5. Zakona o vinu (»Narodne novine« 96/03), članka 2. svaka 3. Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina (»Narodne novine« 106/04) i rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (klasa: 080-02/07-01/1, urbroj: 525-11-07-2, od 9. srpnja 2007.) objavljuje

DOPUNU POPISA

ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ORGANOLEPTIČKO OCJENJIVANJE VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA

U Popisu članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (»Narodne novine« br. 30/06) iza točke 51. dodaju se točke 52. do 82. koje glase:

»52. Dragutin Režek, član Povjerenstva;

53. Franjo Majnarić, član Povjerenstva;

54. Josip Pecotić, član Povjerenstva;

55. Mandica Erceg, član Povjerenstva;

56. Ivan Pezo, član Povjerenstva;

57. Veljko Katić, član Povjerenstva;

58. Anđela Šafranec, član Povjerenstva;

59. Marija Pecotić, član Povjerenstva;

60. Miroslav Bošnjak, član Povjerenstva;

61. Frano Vlašić, član Povjerenstva;

62. Radoslav Pezo, član Povjerenstva;

63. Marko Karoglan, član Povjerenstva;

64. Goran Marmilić, član Povjerenstva;

65. Antun Filipec, član Povjerenstva;

66. Gordana Bosankić, član Povjerenstva;

67. Krešimir Hren, član Povjerenstva;

68. Ivana Vladimira Petric, član Povjerenstva;

69. Niko Karaman, član Povjerenstva;

70. Lidija Enjingi, član Povjerenstva;

71. Zdravko Orlović, član Povjerenstva;

72. Saša Lukić, član Povjerenstva;

73. Željko Gregorić, član Povjerenstva;

74. Aleksandar Brodski, član Povjerenstva;

75. Marijan Knežević, član Povjerenstva;

76. Vesna Kostanjevečki, član Povjerenstva;

77. Snježana Jakobović, član Povjerenstva;

78. Mladen Forko, član Povjerenstva;

79. Vlasta Vili, član Povjerenstva;

80. Marijan Čižmešija, član Povjerenstva;

81. Blaženka Mozer, član Povjerenstva;

82. Miroslav Matovinović, član Povjerenstva.«


Klasa: 011-02/06-01/17

Urbroj: 525-1-06-3

Zagreb, 11. srpnja 2007.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.