Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN 76/2007 (23.7.2007.), Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

HRVATSKI SABOR

2402

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/70

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 13. srpnja 2007.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST
 

Članak 1.
 

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 48/04., 82/04., 90/05.) u članku 10.a stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 10% na:

a) usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata i usluge agencijske provizije za naprijed navedene usluge,

b) novine i časopise koji izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. kolovoza 2007.

Klasa: 410-19/07-01/02

Zagreb, 6. srpnja 2007.

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.