Odluka o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika

NN 77/2007 (25.7.2007.), Odluka o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

2423

Na temelju članka 10. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2007. godine donijela

ODLUKU

O DODJELI SREDSTAVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA


I.
 

Utvrđuje se da su, na temelju članka 28. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, broj 43/92 – pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94 i 47/94), za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika prikupljena sredstva u iznosu od 11.596.642,39 kuna.


II.
 

Sredstva iz točke I. ove Odluke prenijet će se, u svrhu rješavanja stambenih potreba državnih službenika i namještenika, sindikatima u iznosima kako slijedi:

1. Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika iznos od 4.332.811,44 kuna ili 37,36% iznosa iz točke I. ove Odluke.

2. Sindikatu policije Hrvatske iznos od 3.568.197,65 kuna ili 30,77% iznosa iz točke I. ove Odluke.

3. Nezavisnom sindikatu djelatnika MUP-a iznos od 2.293.841,35 kuna ili 19,78% iznosa iz točke I. ove Odluke.

4. Sindikatu djelatnika u vojsci i državnim službama iznos od 509.742,52 kuna ili 4,40% iznosa iz točke I. ove Odluke.

5. Carinskom sindikatu Hrvatske iznos od 407.794,02 kuna ili 3,52% iznosa iz točke I. ove Odluke.

6. Sindikatu porezne uprave Hrvatske iznos od 433.281,15 kuna ili 3,74% iznosa iz točke I. ove Odluke.

7. Samostalnom Sindikatu djelatnika u zrakoplovstvu iznos od 50.974,25 kuna ili 0,44% iznosa iz točke I. ove Odluke.


III.
 

Preduvjet za prijenos sredstava iz točke I. ove Odluke u vezi s točkom II. ove Odluke je izrada posebnih programa za stambeno zbrinjavanje državnih službenika i namještenika, koje su sindikati dužni izraditi do 31. prosinca 2007. godine.

Programima iz stavka 1. ove točke sindikati su dužni urediti način, uvjete i kriterije stambenog zbrinjavanja, s tim da stambeno zbrinjavanje ne može biti uvjetovano članstvom u sindikatu.

Programe iz stavka 1. ove točke sindikati su dužni dostaviti Vladi Republike Hrvatske na suglasnost. Nakon davanja suglasnosti, programi će se objaviti u »Narodnim novinama«.


IV.
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/06-02/01

Urbroj: 5030109-07-1

Zagreb, 19. srpnja 2007.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.