Odluka o razvrstavanju javnih cesta u autoceste

NN 77/2007 (25.7.2007.), Odluka o razvrstavanju javnih cesta u autoceste

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2443

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04. i 138/06.) i Uredbe o mjerilima za raz­vrstavanje javnih cesta (»Narodne novine«, broj 57/07.), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

ODLUKU

O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA U AUTOCESTE


I.
 

Ovom se Odlukom u autoceste razvrstavaju javne ceste koje su namijenjene isključivo za promet motornih vozila, a koje su prema uvjetima iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama izgrađene kao autoceste i brze ceste i zadovoljavaju jedan ili više uvjeta iz članka 5. stavka 1. točaka 1. do 4. Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta.


II.
 

Popis izgrađenih autocesta iz članka 4. Zakona o javnim cestama i projektiranih autocesta planiranih za izgradnju do 2008. godine:
 

Broj
autoceste

Opis autoceste

Duljina (km)

A 1

Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo - Split – Šestanovac – Vrgorac – čvorište Ploče (D-), uključujući pristupne ceste čvorište Novigrad - Lišnica i čvorište Novigrad - Netretić

481

A 2

GP Macelj (granica Republike Slovenije) –Trakoš­ćan – Krapina – Zagreb (čvorište Jankomir, A3)

61

A 3

GP Bregana (granica Republike Slovenije) – Zagreb – Sl. Brod – GP Bajakovo (granica Republike Srbije)

306

A 4

GP Goričan (granica Republike Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3)

97

A 5

Čvorište Osijek (D2) – Đakovo – čvorište Sredanci (A3)

56

A 6

Čvorište Bosiljevo II (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7)

81

A 7

GP Rupa (granica Republike Slovenije) – Matulji – Orehovica - Sv. Kuzam – Čvorište Sv. KuzamKrižišće (D40) uključujući pristupnu ceste čvorište Draga – grad Rijeka i pristupnu cestu čvorište Križišće – most Krk

42,4

A 8

Čvorište Kanfanar (A9) – Pazin – Lupoglav – čvorište Matulji (A7)

64

A 9

Čvorište Umag (D2) – Kanfanar – čvorište Pula (D66)

77

A 11

Zagreb (čvorište Jakuševec, A3) – V. Gorica – čvorište Lekenik (D30)

30

Ukupno

 

1295,4

 

III.
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (»Narodne novine«, broj 79/99., 111/00., 98/01. i 143/02.) koje se odnose na autoceste razvrstane ovom Odlukom.

IV.
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/07-02/7

Urbroj: 530-01-07-1

Zagreb, 13. srpnja 2007.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.