Dodatak Granskom Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture čije se plaće osiguravaju iz Državnog proračuna

NN 77/2007 (25.7.2007.), Dodatak Granskom Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture čije se plaće osiguravaju iz Državnog proračuna

KOLEKTIVNI UGOVORI

2464

Na temelju članka 3.7,9 i 14. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine« 27/2001/ i Temeljnog kolektivnog ugovora

Vlada Republike Hrvatske i

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi

zaključili su 17. srpnja 2007. godine

DODATAK

GRANSKOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA ZAPOSLENIKE U USTANOVAMA KULTURE ČIJE SE PLAĆE OSIGURAVAJU IZ DRŽAVNOGA PRORAČUNA

 

Članak 1.

Ovim dodatkom Granskom KU rješavaju se dodaci na osnovne koeficijente složenosti poslova u ustanovama kulture na temelju utvrđenih otežanih uvjeta rada, dodatnih znanja i vještina, povećanog obujma rada, te priznavanje znanstvenih koeficijenata.

Članak 2.
 

Pod otežanim uvjetima rada u smislu ovoga Dodatka podrazumijevaju se posebno sljedeći uvjeti:

rad s kemikalijama i mikroorganizmima, rad u otežanim mikroklimatskim uvjetima, rad u prašini, rad u zamračenim prostorijama i pod umjetnim svjetlom, rad s izvorima elektromagnetskog zračenja, rad s izvorima pojačanog elektromagnetskog zračenja, teški fizički rad i ručno prenošenje tereta, rad na visini, neergonomski uvjeti na radnom mjestu, rad u uvjetima buke, vibracije strojeva ili alata, terenski rad vezan uz proces rada ustanove, rad sa strankama i korisnicima u procesu rada ustanove, istraživački rad, matičnost i drugo.
 

Članak 3.
 

Radniku u muzejskoj, arhivskoj, knjižničarskoj, konzervatorskoj-restauratorskoj i glazbeno-scenskoj djelatnosti osnovna plaća radnog mjesta uvećat će se za sljedeće dodatke:
 

RADNA MJESTA

SADAŠNJI
KOEFICIJENT

DODATAK

šef-dirigent opernog orkestra,                                        3,10

solist opere-nac. prvak,

solist baleta-nac. prvak,

glumac-nac. prvak,

instrumentalni solist-nac. prvak

koncertni majstor opernog orkestra,                           2,50                          0,26

dirigent I, redatelj I,

umj. vod. pl. ansambla nac. statusa,

solist opere-prvak,

glumac-prvak, solist baleta-prvak,

balet majstor

solo violončela                                                                       2,20                          0,20

dirigent II, redatelj II,                                                          1,90                          0,20

dirigent baleta, zborovođa,

vođe dionica, solist-vođa violončela,

harfa, timpani, prvi puhači,

zamjenik koncert-majstora opernog orkestra,

solist opere-velike i srednje uloge,

solist baleta-vel i sr. uloge,

glumac-vel. i sr. uloge,

plesač pjevač-prvak, dirigent baleta,

voditelj središnjih odjela za potrebe

čitave službe u RH

arhivski savjetnik

knjižničarski savjetnik

informatičar savjetnik

konzervator savjetnik, arhitekt

konzervator savjetnik, građevinar

konzervator savjetnik, povjesničar umjetnosti

konzervator savjetnik, kopneni arheolog
konzervator – restaurator savjetnik
konzervator – kemičar, savjetnik
muzejski savjetnik, savjetnik konzervator
konzervator savjetnik, podvodni arheolog                 1,90                     0,35
muzejski savjetnik hidroarheolog
konzervator-restaurator savjetnik   
treći puhači                                                                             1,70                      0,18
viši stručni suradnik za imatelje                                     1,57                      0,16
privatnog arhivskog gradiva
viši stručni savjetnik
viši upravni savjetnik
solist opere-srednje uloge, glumac-sr. uloge,             1,55                     0,16
solist baleta-sr. uloge, zamjenik vođe dionice,
prve violine, treći puhači, plesač pjevač-solist,
korepetitor, vođa udaraljki
drugi puhači
baletni pedagog, glazbeni voditelj u baletu,
umjetnički voditelj opernog,
dramskog i baletnog studija,
koreograf u baletu
dramaturg, kostimograf, scenograf
upravitelj tehnike HNK, voditelj promidžbe HNK
voditelj kazališne i scenske tehnike i proizvodnje
viši arhivist
viši kustos
viši knjižničar
viši filmski arhivist
arhivist specijalist
konzervator-restaurator specijalist
diplomirani knjižničar specijalist
filmski montažer specijalist
viši konzervator, arhitekt
viši konzervator, građevinar
viši konzervator, kopneni arheolog
viši konzervator – restaurator
viši konzervator, kemičar
viši konzervator, povjesničar umjetnosti
viši kustos
viši muzejski pedagog
viši dokumentarist
viši informatičar
viši dipl. knjižničar
viši restaurator
viši konzervator
viši konzervator, podvodni arheolog                                1,55                  0,28
viši kustos hidroarheolog
voditelj poslova izdavačke djelatnosti                              1,45                  0,15
voditelj izdavanja časopisa
majstor kipar, majstor slikar,                                              1,30                  0,14

majstor izrade rekvizita, drugi puhači,

inspicijent, pjevač opernog zbora-vođa dionica,

pjevač opernog zbora-epizodist,

voditelj maskersko-vlasuljarske radionice,

restaurator majstor

restaurator za stare uveze

voditelj računovodstva,                                                         1,27                   0,13

voditelj tehničke službe, voditelj promidžbe,

voditelj marketinga,

tajnik i ostala radna mjesta I. vrste

snimatelj

snimatelj-informatičar

stručni savjetnik

upravni savjetnik

član baletnog ansambla                                                       1,25                    0,13

klavir, četvrti rog,

plesač pjevač-srednje i epizodne uloge,

tuti glazbenici, udaraljke,

pjevač opernog zbora, šaptač

voditelj slikarne, voditelj pozornice,

voditelj rasvjete

arhivist

diplomirani knjižničar

filmski arhivist

filmski montažer

informatičar

voditelj računovodstva,

voditelj marketinga,

voditelj općih upravnih i pravnih poslova/ tajnik-ca,

voditelj tehnike,voditelj inf. poslova, šumar,

konzervator, arhitekt

konzervator, građevinar

konzervator, kopneni arheolog

konzervator – restaurator

konzervator, kemičar

suradnik konzervatora, arhitekta

konzervator, povjesničar umjetnosti

suradnik konzervatora, povjesničara umjetnosti

kustos

dokumentarist

informatičar

arhivist

muzejski pedagog

restaurator

konzervator

suradnik konzervatora, građevinara

suradnik konzervatora, kopnenog arheologa

suradnik konzervatora – restauratora

suradnik konzervatora, kemičara

kustos – defektolog              

konzervator, podvodni arheolog                                     1,25                       0,22

kustos hidroarheolog

suradnik konzervatora, podvodnog arheologa       

voditelj tiskare                                                                         1,20                      0,12

viši arhivski tehničar – str. sur. za izdavaštvo             1,15                      0,12

samostalni stručni suradnik za

komunikaciju, promidžbu i izdavaštvo

referent za tehničke poslove

samostalni upravni referent

stručni suradnik

voditelj računovodstva,                                                       1,12                       0,11

voditelj tehnike, voditelj marketinga,

tajnik, viši stručni referent

revizor, kontrolor

viši informatički referent

viši stručni referent

viši upravni referent

voditelj obračuna prihoda i blagajne

voditelj obračuna prihoda i evidencije imovine

ostala radna mjesta II. vrste

voditelj ureda ravnatelja                                                      1,08                      0,11

voditelj voznog parka i dostave

asistent scenografa,                                                                1,05                      0,11

majstor tona u kazalištu,

majstor rasvjete u kazalištu,

majstor maske u kazalištu,

majstor vlasuljar u kazalištu

kontrolor na recepciji

kontrolor dokument. poslovanja

viši arhivski tehničar

viši informatički tehničar

viši arhivski tehničar fotograf/mikrograf

viši arhivski tehničar reprograf

viši arhivski tehničar dokumentalist

viši arhivski tehničar – pregledač filmova

voditelj računovodstva,

voditelj marketinga, voditelj općih poslova,

tajnik-ca, voditelj tehnike,

stručni suradnici u marketingu i računovodstvu, vodič

viši restaurator tehničar     

viši konzervator tehničar

viši arheolog tehničar

viši fotograf tehničar

viši fotografski laborant

viši kemijski tehničar

viši dokumentarist tehničar

viši muzejski tehničar

viši preparator

viši arhivski tehničar

viši knjižničar

viši fotograf

voditelj odsjeka računovodstvenih poslova                   1,00                     0,10

stručni suradnik za izvršenje postupka nabave

voditelj računovodstva,                                                          0,95                    0,10

voditelj tehnike, tajnik

arhivski tehničar                                                                        0,90                    0,10

arhivski tehničar dokumentalist

restaurator tehničar

arhivski tehničar fotograf/mikrograf

arhivski tehničar pregledač filmova

arhivski tehničar za elektroničko, filmsko i video gradivo

arhivski tehničar reprograf

pomoćni knjižničar

informatički tehničar

tehničar u pisarnici i pismohrani

domar dislociranih spremišta

restaurator tehničar

konzervator tehničar

arheolog tehničar

fotograf tehničar

fotografski laborant

kemijski tehničar

suradnik restauratora tehničara

suradnik arheologa tehničara

suradnik fotografa – tehničara

suradnik fotografskog laboranta

suradnik kemijskog – tehničara

dokumentarist tehničar

suradnik dokumentarista tehničara

muzejski tehničar

preparator

pomoćni knjižničar

pomoćni preparator

fotograf

tiflografičar                                                       

korektor

čitač korektoru

knjigoveža

vozač

manipulant kopiranja

pomoćni knjižničar

poslovna tajnica/sekretarica

samostalni knjigovođa konta kupaca i dobavljača

i materijalnog knjigovodstva

glavni blagajnik

glavni knjigovođa

revizor, kontrolor

upravni, stručni,                                                                    0,88                      0,09

računovodstveni referent

stručni referent za tehničko održavanje

informatički referent

računovodstveni referent

financijski knjigovođa                                      

 administrativni tajnik                                                         0,85                      0,09

administrativni referent

računovodstveni referent, ekonom

ostala radna mjesta III vrste       

skladištar                                                                                  0,80                      0,08

dakltilograf

ostala radna mjesta III vrste

niži preparator                                                                        0,70                      0,06

manipulant

spremačice                                                                                0,62                      0,06

dostavljač

arhivski manipulant

poslovi održavanja – spremačice

domar

Članak 4.

Radnicima koji zbog potreba posla moraju polagati dva stručna ispita i obavljati dva posla, dodatak na osnovni koeficijent:

za radna mjesta s koeficijentom            1,25     iznosi    0,13

za radna mjesta s koeficijentom            1,55     iznosi    0,16

Dodaci iz članka 3. koji se odnose na radna mjesta podvodnih arheologa predstavljaju zbroj dosadašnjeg i novoutvrđenog postotka koja ta radna mjesta ostvaruju na temelju posebnih uvjeta rada.

Dodaci iz članka 3. ne isključuju dodatke što se primjenjuju slijedom članka 12. Granskog KU za zaposlene u ustanovama kulture čije se plaće osiguravaju iz državnog proračuna od 19. prosinca 2003.
 

Članak 5.

Osnovna plaća radnoga mjesta djelatnika koji je stekao stručno zvanje restauratora majstora izjednačuje se s plaćom majstora kipara, majstora slikara i majstora izrade rekvizita u HNK.
 

Članak 6.
 

Radnicima u administrativnim, financijskim i tehničkim službama ustanova s obzirom na složenost i obujam posla pripada pravo na dodatak na osnovnu plaću i to:

do 100 radnika                        10 posto

od 101 do 300 radnika            11 posto

više od 300 radnika                   2 posto


Članak 7.
 

Radnicima na poslovima čišćenja i održavanja prostora pripada pravo na dodatak s obzirom na veličinu prostora koji čiste i to:

rad na poslovima čišćenja radnih prostorija više od 600 m2                 8%

rad na poslovima čišćenja spremišnog prostora više od 900 m2           8%

rad na poslovima čišćenja vanjskog okoliša više od 1800 m2               8%

rad na poslovima održavanja radnih prostorija višeod 1000 m2           8%

rad na poslovima održavanja spremišnog prostora višeod 2000 m2     8%

rad na poslovima održavanja vanjskog okoliša višeod 3000 m2           8%

Radnicima na poslovima čišćenja i održavanja pripada pravo na dodatak na osnovnu plaću od 15 posto, u slučaju kada čiste i održavaju površine koje su više od 25 posto veće od navedenih.
 

Članak 8.
 

Dodatak na osnovnu plaću radnog mjesta voditelja i skrbnika zbirki, odjela, odsjeka, područnih službi, programa i stručne grupe poslova koje su utvrđene zakonima, pravilnicima o radu ili sistematizacijama, voditeljima opernog, baletnog studija i dramskog studija, članovima baletnog ansambla, te za radna mjesta za koja se zahtjevaju posebna znanja i vještine u radu s osobama s invaliditetom iznosi 10%.

Ovaj dodatak se ne odnosi na voditelje raspoređene prema Uredbi Vlade RH o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
 

Članak 9.
 

Djelatnici u kulturi koji imaju izbor u znanstvena zvanja i u okviru svojih poslova obavljaju znanstveno-istraživačke poslove imaju pravo na koeficijent koji se primjenjuje u znanosti, ukoliko je to povoljnije za zaposlenika.
 

Članak 10.
 

Ovaj Dodatak stupa na snagu danom potpisa i primjenjuje se od 1. kolovoza 2007. do donošenja Zakona o plaćama u javnim služ­bama.

Klasa: 612-01/07-01/0197

Urbroj: 532-10/1-07-1

 

ZA HRVATSKI SINDIKAT

DJELATNIK U KULTURI

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Glavna Tajnica
Ljubica Pilić mr. sc., v. r.

Ministar
Božo Biškupić, v. r.