Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

NN 79/2007 (30.7.2007.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

2498

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu koji je ob­javljen u »Narodnim novinama«, br. 68 od 2. srpnja 2007., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O OBRTU

U članku 44. umjesto riječi: »članka l.c stavka 5.« trebaju stajati riječi: »članka 1.c stavka 2.«.

Klasa: 311-01/06-01/01
Zagreb, 18. srpnja 2007.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.