Odluka o odlikovanju Njezine Ekscelencije Marie-Johane Roccas Redom kneza Branimira s ogrlicom

NN 80/2007 (1.8.2007.), Odluka o odlikovanju Njezine Ekscelencije Marie-Johane Roccas Redom kneza Branimira s ogrlicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2499

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njezina Ekscelencija
MARIE-JOHANE ROCCAS
veleposlanica Kraljevine Belgije


REDOM KNEZA BRANIMIRA S OGRLICOM


za osobit doprinos razvitku prijateljskih odnosa i suradnje izmedu Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije, za vrijeme obnašanja dužnosti veleposlanice u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 060-04/07-06/04
Urbroj: 71-05-04/2-07-1
Zagreb, 19. lipnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.