Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Vaterpolo klubu Jug Dubrovnik

NN 80/2007 (1.8.2007.), Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Vaterpolo klubu Jug Dubrovnik

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2502

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Držav­nog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se dodjeljuje

POVELJA REPUBLIKE HRVATSKE

VATERPOLO KLUBU JUG DUBROVNIK

za izniman doprinos promicanju međunarodnog i sportskog ugleda Republike Hrvatske u svijetu, kao jednom od najuspješnijih hrvatskih i europskih vaterpolo klubova.

Klasa: 061-01/07-01/03
Urbroj: 71-05-04/1-07-01
Zagreb, 28. lipnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.