Odluka o osnivanju Ureda za vezu Republike Hrvatske, sa sjedištem u Prištini

NN 80/2007 (1.8.2007.), Odluka o osnivanju Ureda za vezu Republike Hrvatske, sa sjedištem u Prištini

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2503

Na temelju odredbe članka 98. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, članka 10. stavka 5., članka 17. stavka 2. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke I. podtočke 6. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 018-07/06-01/14, urbroj: 5030106-07-1 od 16. srpnja 2007. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU UREDA ZA VEZU REPUBLIKE HRVATSKE, SA SJEDIŠTEM U PRIŠTINI

Osniva se Ured za vezu Republike Hrvatske, sa sjedištem u Prištini.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/06-01/12
Urbroj: 71-05-03/1-07-6
Zagreb, 19. srpnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.