Odluka o postavljenju mr. sc. Borisa Grigića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji

NN 80/2007 (1.8.2007.), Odluka o postavljenju mr. sc. Borisa Grigića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2504

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/07-01/56, urbroj: 50304/2-07-05 od 16. srpnja 2007., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodna supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam mr. sc. BORISA GRIGIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji, sa sjedištem u Bruxellesu.
Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2007. godine.

Klasa: 018-07/07-02/07
Urbroj: 71-05-03/1-07-9
Zagreb, 20. srpnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.