Odluka o postavljenju mr. sc. Jakše Muljačića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

NN 80/2007 (1.8.2007.), Odluka o postavljenju mr. sc. Jakše Muljačića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2507

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/07-01/61, urbroj: 50304/2-07-05 od 16. srpnja 2007., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam mr. sc. JAKŠU MULJAČIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Bernu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Lihtenštajn, sa sjedištem u Bernu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018- 07/07-02/11
Urbroj: 71-05-03/1-07-8
Zagreb, 20. srpnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.