Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 80/2007 (1.8.2007.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2524

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje („Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 48. sjednici održanoj 23. srpnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06., 16/07. i 40/07.- u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke:
– iza šifre 16554 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

16560

Endoskopsko liječenje vezikoureteralnog refluksa sterilnim biorazgradivim gelom – jednostrano

1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

30

30

13,38

16561

Endoskopsko liječenje vezikoureteralnog refluksa sterilnim biorazgradivim gelom – obostrano

1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

45

45

20,07

«
– podaci upisani pod šifrom 85626 mijenjaju se i glase:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

85626

Izrada imedijatne, privremene i definitivne resekcijske proteze nakon resekcije maksile
– svaka faza posebno.

Izrada definitivno resekcijske proteze nakon resekcije tumora donje usne šupljine (jezik, dno usne šupljine, marginalna ili segmentalna resekcija mandibule)

1 liječnik spec.
1 viši zubni tehničar
1 srednja med. sestra

270

1.440

270

 

 

325,26

«
– podaci upisani pod šifrom 85664 mijenjaju se i glase:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

85664

Lab. izrada imedijatne, privremene i defin. resekcijske proteze

1 viši zubni tehničar

1.440

210,24

«
 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/07-01/225
Urbroj: 338-01-01-07-1
Zagreb, 23. srpnja 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.