Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo - četvrte izmjene i dopune

NN 81/2007 (6.8.2007.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo - četvrte izmjene i dopune

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2538

Na temelju članka 211. stavka 1. Zakona o radu – Pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO – ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE

I.

Primjena Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama kolek­tivnog ugovora za graditeljstvo – četvrte izmjene i dopune koji je zaključen 20. listopada 2006. godine proširuje se na sve poslodavce i radnike u djelatnosti graditeljstva u Republici Hrvatskoj.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 006-04/06-01/60
Urbroj: 526-08-01/6-07-1
Zagreb, 11. srpnja 2007.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.