Uredba o izmjeni Uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene

NN 82/2007 (8.8.2007.), Uredba o izmjeni Uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2580

Na temelju članka 119. stavka 1. točaka 2a) i 2b) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003,100/2004 i 141/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2007. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET I LUKA POSEBNE NAMJENE

Članak 1.

U Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, broj 110/2004), u članku 2. točka 2. briše se.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/07-01/01
Urbroj: 5030116-07-1
Zagreb, 2. kolovoza 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.