Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

NN 82/2007 (8.8.2007.), Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

2599

Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 14. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06) ministar mora, turizma, prometa i razvitka, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU I MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINA »RESTORANI«, »BAROVI«, »CATERING OBJEKTI« I »OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se razvrstavanje i minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (u daljnjem tekstu: ugostiteljski objekti), ugostiteljske usluge koje se moraju i mogu pružati u pojedinoj vrsti ugostiteljskog objekta, vrste ugostiteljskih objekata koje mogu biti klupskog tipa, te način utvrđivanja ispunjavanja minimalnih uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta.

Članak 2.

(1) Ugostiteljski objekt u smislu ovoga Pravilnika je objekt koji u poslovnom i funkcionalnom pogledu čini cjelinu, te građevinsku cjelinu ukoliko je objekt smješten u građevini ili zasebnom dijelu građevine, ukoliko ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ugostiteljski objekt vrste slastičarnica može imati lokacijski odvojene prostorije za pripremanje slastica od prostorija u kojima se gosti uslužuju.
(3) Postojećim ugostiteljskim objektom u smislu ovoga Pravilnika smatraju se ugostiteljski objekti koji posluju na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika i ugostiteljski objekti koji nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika započinju poslovati u poslovnom prostoru u kojem je već poslovao ugostiteljski objekt iste vrste.
(4) Postojećim ugostiteljskim objektom u smislu ovoga Pravilnika ne smatra se ugostiteljski objekt za koji je nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika zatražena izmjena vrste.
(5) Jednostavna jela u smislu ovoga Pravilnika su: naresci, sir, jaja, pržene i slane ribe, pržene lignje, topli i hladni sendviči, hrenovke, kobasice, razne vrste burgera, hot dog, kotleti, ćevapčići, ražnjići, kotlovina, pommes frites, palačinke i slična jela koja ne zahtijevaju složeniju pripremu.

II. RAZVRSTAVANJE SKUPINA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 3.

(I) Svaka skupina ugostiteljskih objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika razvrstava se u vrste ugostiteljskih objekata ovisno o pretežitosti ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju i načinu usluživanja.
(2) Pojedina vrsta ugostiteljskog objekta, pored navedenog u stavku 1. ovoga članka, određena je i minimumom ugostiteljskih usluga koje se u njemu obvezno pružaju te minimalnim uvjetima kojima mora udovoljiti ugostiteljski objekt.

Skupina »Restorani«

Članak 4.

(1) Skupina » Restorani« razvrstava se u vrste ugostiteljskih objekata:
1. Restoran – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju topla i hladna jela koja zahtijevaju složeniju pripremu, te ostala jela i slastice, uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici. Restoran može biti klupskog tipa.
2. Gostionica – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju gotova uobičajena domaća topla i hladna jela, te uslužuju pića, pripremaju i uslužuju napici. U gostionici gostima se mogu pružati i usluge smještaja u sobama. Gostionica može imati najviše 7 soba.
3. Zdravljak – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju mliječna topla i hladna jela, te napici i uslužuju bezalkoholna pića, a mogu se pripremati i usluživati slastice i jela koja ne zahtijevaju složeniju pripremu. Iznimno, umjesto naziva vrste »zdravljak« mogu se koristiti i drugi komercijalni nazivi ovisno u pretežitosti jela koja se pripremaju u ugostiteljskom objektu.
4. Zalogajnica – ugostiteljski objekt u kojem se na očigled gostiju pripremaju i uslužuju jela i napici, te uslužuju pića. Iznimno, umjesto naziva vrste »zalogajnica« može se koristiti i komercijalni naziv »snack«.
5. Pečenjarnica – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju pečena jela, te uslužuju pića, a mogu se pripremati i usluživati i napici. Iznimno, umjesto naziva vrste »pečenjarnica« može se koristiti i komercijalni naziv kao npr. »grill« i sl.
6. Pizzeria – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju pizze, te uslužuju pića, a mogu se pripremati i usluživati i druga jela od tjestenine i napici.
7. Bistro – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju jednostavna hladna i topla jela, te uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici.
8. Slastičarnica – ugostiteljski objekt u kojemu se pripremaju i uslužuju slastice (kolači, sladoled i sl.), a mogu se pripremati i usluživati napici, te usluživati bezalkoholna pića. Slastičarnica je i ugostiteljski objekt u kojemu se priprema i uslužuje samo sladoled. Iznimno slastičarnica je i ugostiteljski objekt u kojemu se slastice samo uslužuju gostima, a mogu se pripremati i usluživati napici te usluživati bezalkoholna pića.
9. Objekt brze prehrane (fast food) – ugostiteljski objekt u kojem se pripremaju jednostavna jela koja se pripremaju i uslužuju na jednostavan i brz način, a koriste se za brzu konzumaciju (npr. razne vrste burgera, slane i pržene ribe, pržene lignje, topli i hladni sendviči, salate, prženi krumpir, hot dog i sl.), a mogu se pripremati i usluživati pića i napici te sladoled.
(2) Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka mogu vršiti dostavu jela iz svog asortimana.

Skupina »Barovi«

Članak 5.

(1) Skupina »Barovi« razvrstava se u vrste ugostiteljskih objekata:
1. Kavana – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju kava, ostali napici i slastice, te uslužuju pića, a mogu se pripremati i usluživati hladna i topla jela. Hladna i topla jela mogu se usluživati u dijelu prostorije za usluživanje ili zasebnoj blagovao­nici.
2. Noćni klub – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici, a mogu se pripremati i usluživati jednostavna jela. Noćni klub može biti klupskog tipa.
3. Noćni bar – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici, a mogu se pripremati i usluživati jednostavna jela. Noćni bar može biti klupskog tipa.
4. Disco klub – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici, a mogu se pripremati i usluživati topli i hladni sendviči i usluživati slastice. Iznimno, umjesto naziva disco klub može se koristiti komercijalni naziv disco bar.
5. Caffe bar – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito priprema i uslužuje kava i drugi napici, uslužuju pića, a mogu se pripremati i usluživati ili samo usluživati topli i hladni sendviči, slastice i voće. Caffe bar može biti klupskog tipa. Iznimno, umjesto naziva vrste »caffe bar« mogu se koristiti komercijalni nazivi npr. »coctail bar«, »lounge bar«, »coffy bar«, »caffe bar – pub«, »internet bar« i sl.
6. Pivnica – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslužuje točeno pivo, a mogu se pripremati i usluživati topla i hladna jela uobičajena za tu vrstu ugostiteljskog objekta, usluživati pića i pripremati i usluživati napici. Iznimno, umjesto naziva vrste »pivnica« može se koristiti komercijalni naziv »pub«.
7. Buffet – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici i hladna jela, a mogu se pripremati i usluživati i jednostavna topla jela.
8. Krčma – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslužuju pića, pripremaju i uslužuju napici, te hladna jela, a mogu se pripremati i usluživati topla jela uobičajena za kraj u kojem je ugostiteljski objekt.
9. Konoba – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslužuju vino i rakija iz kraja u kojem je ugostiteljski objekt, te pripremaju i uslužuju karakteristična jela primorskog kraja, a mogu se usluživati i druga pića i pripremati i usluživati napici.
10. Klet – ugostiteljski objekt u kojemu se pretežito uslužuju vino i rakija iz kraja u kojem je ugostiteljski objekt, te pripremaju i uslužuju karakteristična jela prema običajima kraja, a mogu se usluživati i druga pića.
(2) Vrste ugostiteljskih objekata: noćni klub, noćni bar i disco klub su, u smislu ovoga Pravilnika, vrste koje rade noću.
(3) Ugostiteljski objekti vrste kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet mogu vršiti dostavu jela iz svog asortimana.

Skupina »catering objekti«

Članak 6.

Skupinu »Catering objekti« čini vrsta ugostiteljskog objekta:
1. Pripremnica obroka (catering) – ugostiteljski objekt u kojem se pripremaju jela, a mogu se pripremati slastice i napici, koji se dostavljaju ili dostavljaju i uslužuju na drugim mjestima kao što su: prijevozna sredstva, odgovarajuće prostorije za prehranu djelatnika pravnih i fizičkih osoba, stanovi i sl., te prostorije i prostori gdje su organizirane svadbe, prijemi, banketi i drugi slični događaji.

Skupina »Objekti jednostavnih usluga«

Članak 7.

(1) Skupina »Objekti jednostavnih usluga« razvrstava se u vrste:
1. Objekt jednostavnih usluga u kiosku – ugostiteljski objekt u kojem se mogu pripremati i usluživati jednostavna jela, pića i napici, te usluživati jednostavna jela u konfekcioniranom obliku, pića u originalnom pakovanju, te slastice i sladoled.
2. Objekt jednostavnih brzih usluga – ugostiteljski objekt u kojem se mogu pripremati jednostavna jela koja se pripremaju i uslužuju na jednostavan i brz način, a koriste se za brzu konzumaciju i to: razne vrste burgera, topli i hladni sendviči, prženi krumpir i hot dog, a mogu se usluživati bezakoholna pića i napici, te sladoled u originalnom pakovanju.
3. Objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu) – ugostiteljski objekt u kojem se mogu pripremati i usluživati jednostavna jela, pića i napici, usluživati jednostavna jela u konfekcioniranom obliku, pića u originalnom pakovanju, te slastice i sladoled.
4. Objekt jednostavnih usluga u šatoru – ugostiteljski objekt u kojem se mogu pripremati i usluživati jednostavna jela, pića i napici, a mogu se usluživati jela u konfekcioniranom obliku i pića u originalnom pakovanju.
5. Objekt jednostavnih usluga na klupi – ugostiteljski objekt u kojem se mogu pripremati i usluživati slijedeća jednostavna jela: topli i hladni sendviči, hrenovke, kobasice, hot dog, kotleti, ćevapčići, ražnjići, pommes frites, palačinke i slična jela, te jednostavna jela u konfekcioniranom stanju i pića u originalnom pakovanju.
6. Objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sličnim napravama) – ugostiteljski objekt u kojem se mogu pripremati i usluživati slijedeća jednostavna jela: hot dog, hrenovke, kobasice, palačinke i slična jela, te usluživati jednostavna jela u konfekcioniranom obliku.
(2) U objektima jednostavnih usluga mogu se pripremati i usluživati vrste i količine jednostavnih jela, pića, napitaka, te sladoleda za čiju pripremu i usluživanje objekt ispunjava propisane minimalne uvjete, razmjerno veličini prostora objekta.
(3) U objektima jednostavnih usluga usluživanje se u pravilu vrši kroz otvor za usluživanje radi konzumiranja u hodu ili na drugom mjestu.
(4) Ugostiteljski objekti iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka mogu biti opremljeni samo s visokim stolovima bez stolaca, a ugostiteljski objekti iz stavka 1. točke 5. i 6. ne mogu imati stolove i stolce.
(5) U objektima jednostavnih usluga jela i pića uslužuju se s priborom za jednokratnu uporabu.

III. MINIMALNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UGOSTITELJSKI OBJEKTI

Članak 8.

(1) Ugostiteljski objekti moraju ispunjavati minimalne uvjete i to: minimalne uvjete za vrstu ugostiteljskog objekta i opće minimalne uvjete, sukladno ovom Pravilniku.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ugostiteljski objekti iz skupina: »Restorani«, »Barovi« i »Catering objekti« te objekt jednostavnih brzih usluga iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« ukoliko je u zgradi, mogu odgovarajuće odstupiti od minimalnih uvjeta, ako su smješteni u zgradi koja je registrirana kao povijesno-kulturni objekt ili u objektu od posebne ambijentalne vrijednosti odnosno u zaštićenoj spomeničkoj cjelini, uz prethodno pribavljene dozvole sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

1. MINIMALNI UVJETI ZA VRSTU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

1.1. Skupina »Restorani«

Restoran

Članak 9.

(1) Restoran mora imati blagovaonicu ili prostoriju za usluživanje s namještajem prikladnim za duži boravak gostiju s mogućnošću korištenja visokih stolaca za malu djecu, kuhinju, točionik, te priručni prostor za čuvanje hrane i pića.
(2) Restoran kapaciteta većeg od 100 konzumnih mjesta mora imati konobarsku pripremnicu (office). Restoran sa samoposluživanjem gostiju ne mora imati konobarsku pripremnicu.

Gostionica

Članak 10.

(1) Gostionica mora imati blagovaonicu ili prostoriju za usluživanje s namještajem prikladnim za duži boravak gostiju, kuhinju, točionik i priručni prostor za čuvanje hrane i pića.
(2) Gostionica u kojoj se pružaju usluge smještaja mora ispod naziva »gostionica« imati i dodatak »s pružanjem usluga smještaja«:
(3) Sobe iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika moraju na odgovarajući način ispunjavati minimalne uvjete za vrstu ugostiteljskog objekta »Soba za iznajmljivanje« iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«, sukladno posebnom propisu.

Zdravljak

Članak 11.

Zdravljak mora imati prostoriju za usluživanje gostiju, točionik, rashladnu vitrinu za slastice ako ih uslužuje, kuhinju ili prostor za pripremanje jela i slastica s odgovarajućim termičkim blokom, te priručni prostor za čuvanje hrane i bezalkoholnih pića.

Zalogajnica

Članak 12.

Zalogajnica mora imati prostoriju za usluživanje ili za samoposluživanje gostiju i u toj prostoriji prostor za pripremanje jela, točionik u kojemu se mogu pripremati jela, konzumni pult i priručni prostor za čuvanje hrane i pića.

Pečenjarnica

Članak 13.

(1) Pečenjarnica mora imati prostoriju za usluţivanje gostiju s točionikom, prostor za pripremanje jela i priručni prostor za čuvanje hrane i piăa.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka pečenjarnica ne mora imati prostoriju za usluţivanje gostiju ako se usluţivanje vrđi radi konzumacije izvan ugostiteljskog objekta tj. na drugom mjestu ili u hodu.
(3) Ako pečenjarnica ima prostoriju za usluţivanje do 15 m˛ ne mora imati zahod, osim ukoliko ima prostor za usluţivanje na otvorenom s niskom stolovima i namjeđtajem za sjedenje.
(4) Pečenjarnica moţe biti i u kiosku.

Pizzeria

Članak 14.

Pizzeria mora imati prostoriju za usluživanje gostiju, točionik, prostor za pripremanje jela i priručni prostor za čuvanje hrane i pića.
 

Bistro

Članak 15.


Bistro mora imati prostoriju za usluživanje gostiju, točionik, prostor za pripremanje jela i priručni prostor za čuvanje hrane i pića.

Slastičarnica

Članak 16.

(1) Slastičarnica mora imati prostoriju za usluţivanje, s niskim stolovima i namjeđtajem za sjedenje (stolicama ili klupama) ili zasebnim pultovima ili s visokim stolovima sa ili bez visokih barskih stolaca, točionik s rashladnim vitrinama za slastice odnosno sladoled, priručni prostor za čuvanje hrane i piăa, te kuhinju ili prostor za pripremanje slastica s odgovarajuăim termičkim blokom.
(2) Ukoliko su prostorije za pripremanje slastica lokacijski odvojene od prostorija u kojima se gosti usluţuju transport slastica mora se vrđiti uz ispunjavanje propisanih uvjeta o higijeni hrane.
(3) Iznimno od stavka 3. ovoga članka slastičarnica ne mora imati prostoriju za usluţivanje ako se usluţivanje vrđi unutar ugostiteljskog objekta ili preko pulta gostu izvan objekta, radi konzumacije izvan ugostiteljskog objekta tj. na drugom mjestu ili u hodu.
(4) Ako slastičarnica ima prostoriju za usluţivanje do 15 m2 ne mora imati zahod, osim ukoliko ima prostor za usluţivanje na otvorenom s niskom stolovima i namjeđtaj za sjedenje.
(5) Slastičarnica moţe biti i u kiosku.

Objekt brze prehrane

Članak 17.

(1) Objekt brze prehrane mora imati prostoriju za usluživanje, s niskim stolovima i namještajem za sjedenje (stolcima ili klupama) ili zasebnim pultovima ili s visokim stolovima sa ili bez visokih barskih stolaca, prostor za pripremanje jela, točionik, te priručni prostor za čuvanje hrane i pića.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka objekt brze prehrane ne mora imati prostoriju za usluživanje ako se usluživanje vrši unutar ugostiteljskog objekta ili preko pulta gostu izvan objekta, radi konzumacije izvan ugostiteljskog objekta tj. na drugom mjestu ili u hodu.
(3) U objektu brze prehrane gosti se u pravilu uslužuju na jed­nostavan način – samoposluživanjem.
(4) Objekt brze prehrane može biti i u kiosku.

1.2. Skupina »Barovi«

Kavana

Članak 18.

Kavana mora imati prostoriju za usluživanje gostiju, kuhinju ili ukoliko priprema samo slastice, hladna i topla jednostavna jela prostor za pripremanje jela, točionik s izložbenom rashladnom vitrinom za slastice i hladna jela ako se uslužuju, priručni prostor za čuvanje hrane i pića, te namještaj prilagođen dužem boravku gostiju.

Noćni klub

Članak 19.

(1) Noćni klub ima živu glazbu, a u njemu se mogu izvoditi i artistički i slični zabavni programi.
(2) Noćni klub mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s točionikom, a ukoliko se pripremaju i uslužuju jednostavna jela mora imati prostor za pripremanje jela u sklopu točionika i izložbenu rashladnu vitrinu, priručni prostor za čuvanje hrane i pića, prostor za ples sukladno kapacitetu ugostiteljskog objekta, garderobu za goste, garderobu za izvođače programa s umivaonikom i tuš-kupaonicom ako se u klubu izvode artistički i slični zabavni programi, te namještaj prilagođen dužem boravku gostiju.
(3) Noćni klub mora imati površinu najmanje 100 m.

Noćni bar

Članak 20.

(1) Noćni bar ima animir glazbu, koja se može izvoditi i u živo.
(2) Noćni bar mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s točionikom, a ukoliko se pripremaju i uslužuju jednostavna jela mora imati prostor za pripremanje jela u sklopu točionika i izložbenu rashladnu vitrinu, priručni prostor za čuvanje hrane i pića, garderobu za goste, te namještaj prilagođen dužem boravku gostiju.
(3) Noćni bar mora imati površinu najmanje 100 m.

Disco klub

Članak 21.

(1) Disco klub mora imati glazbu koja se izvodi odgovarajućim uređajima, a može povremeno imati i živu glazbu.
(2) Disco klub mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s točionikom, a ukoliko se pripremaju i uslužuju sendviči mora imati prostor za pripremanje jela u sklopu točionika i izložbenu rashladnu vitrinu odnosno rashladnu vitrinu ako se uslužuju samo slastice, priručni prostor za čuvanje hrane i pića, garderobu za goste, prostor za ples, te namještaj prilagođen dužem boravku gostiju.
(3) Disco klub mora imati površinu najmanje 100 m.
(4) Izvan naseljenog područja naselja disco klub može biti i na otvorenom prostoru, uz na odgovarajući način ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ovoga članka i ispunjavanje uvjeta zaštite od buke sukladno posebnom propisu.

Caffe bar

Članak 22.

Caffe bar mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s točionikom, prostor za pripremanje i usluživanje sendviča i usluživanje slastica koji može biti u sklopu točionika ukoliko se takve usluge pružaju u ugostiteljskom objektu, prostor za pripremanje slastica ako se slastice pripremaju u tom ugostiteljskom objektu, izložbenom rashladnom vitrinom za slastice ako se slastice uslužuju, te priručni prostor za čuvanje hrane i pića koji može biti u sklopu točionika.

Pivnica

Članak 23.

Pivnica mora imati prostoriju za usluživanje gostiju, točionik s uređajem za točenje piva na krigle, prostor za pripremanje jela ako se jela pripremaju i priručni prostor za čuvanje hrane i pića.

Buffet

Članak 24.

Buffet mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s točionikom, prostor za pripremanje jela ako se jela pripremaju i priručni prostor za čuvanje hrane i pića.

Krčma

Članak 25.

Krčma mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s točionikom, prostor za pripremanje jela ako se jela pripremaju i priručni prostor za čuvanje hrane i pića.

Konoba

Članak 26.

(1) Konoba mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s točionikom, prostor za pripremanje jela, priručni prostor za čuvanje hrane i pića, te namještaj uobičajen za primorski kraj.
(2) U konobi se jela mogu pripremati i na ognjištu.

Klet

Članak 27.

(1) Klet mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s točionikom, prostor za pripremanje jela ukoliko se jela pripremaju u ugostiteljskom objektu, te priručni prostor za čuvanje hrane i pića te izvorni namještaj iz kraja u kojem se ugostiteljski objekt nalazi.
(2) U kleti se jela mogu pripremati i na ognjištu.

1.3. Skupina »Catering objekti«

Pripremnica obroka (catering)

Članak 28.

Pripremnica obroka (catering) mora imati kuhinju i prostoriju za čuvanje hrane i pića, opremu potrebnu za dostavu i posluživanje jela i pića na mjestu dostave te odgovarajuća vlastita dostavna vozila koja udovoljavaju propisima o higijeni hrane, te osoblje za posluživanje na mjestu dostave.

1.4. Skupina »Objekti jednostavnih usluga«

Objekt jednostavnih usluga u kiosku

Članak 29.

(1) Objekt jednostavnih usluga u kiosku mora imati točionik, prostor za pripremanje jela u točioniku, priručni prostor za čuvanje hrane i pića, dovoljan broj koševa za otpatke s poklopcem za nožno otvaranje, a može imati i prostoriju za usluživanje s točionikom sa ili bez visokih stolova bez stolaca.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka objekt jednostavnih usluga u kiosku ne mora imati prostor za pripremanje jela u točioniku ukoliko samo priprema i uslužuju pića i napitke.
(3) Objekt jednostavnih usluga u kiosku koji nema prostor za usluživanje mora imati nadstrešnicu i otvor za usluživanje sa rub­nom daskom.
(4) Pod uvjetima za pružanje usluga u kiosku mogu se pružati usluge i iz kontejnera.

Objekt jednostavnih brzih usluga

Članak 30.

Objekt jednostavnih brzih usluga mora imati točionik, prostor za pripremanje jela u točioniku, te priručni prostor za čuvanje hrane i pića, a može imati i prostoriju za usluživanje s točionikom sa ili bez visokih stolova bez stolaca.

Objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu)

Članak 31.

(1) Nepokretno vozilo (ili priključno vozilo) u smislu ovoga Pravilnika se smatra vozilo (ili priključno vozilo) koje je zaustavljeno (stoji) na mjestu u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga, koje je registrirano i u voznom stanju.
(2) Objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu mora imati točionik, prostor za pripremanje jela u točioniku, priručni prostor za čuvanje hrane i pića, spremnik s dovoljno zdravstveno ispravne vode za piće, te dovoljan broj koševa za otpatke s poklop­cem za nožno otvaranje, a može imati i prostoriju za usluživanje s točionikom sa ili bez visokih stolova bez stolaca.

Objekt jednostavnih usluga u šatoru

Članak 32.

(1) Objekt jednostavnih usluga u šatoru mora u dijelu šatora imati prostor za usluživanje, točionik, prostor za pripremanje jela u točioniku, priručni prostor za čuvanje namirnica i pića, spremnik s dovoljno zdravstveno ispravne vode za piće, te dovoljan broj koševa za otpatke s poklopcem za nožno otvaranje.
(2) Šator treba biti od vodonepropusnog materijala, stabilan i prostran, te mora imati dovoljan broj stabilnih stolova, klupa za sjedenje ili stolaca.

Objekt jednostavnih usluga na klupi

Članak 33.

Objekt jednostavnih usluga na klupi mora imati radnu površinu od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti i pere, veličine dovoljne za pripremu vrsta i količina jela i pića koja se uslužuju, odgovarajući termički blok i odgovarajući rashladni uređaj, spremnik s dovoljno zdravstveno ispravne vode za piće, dovoljan broj koševa za otpatke s poklopcem za nožno otvaranje, te mora biti natkriven nadstrešnicom od lakog materijala.

Objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sličnim napravama)

Članak 34.

Objekt jednostavnih usluga na kolicima mora imati radnu površinu od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti i pere veličine dovoljne za vrste i količinu jela koja se uslužuju, odgovarajući termički blok i odgovarajući rashladni uređaj, spremnik s dovoljno zdravstveno ispravne vode za piće, te koš za otpatke s poklopcem za nožno otvaranje.

2. OPĆI MINIMALNI UVJETI

Članak 35.

(1) Minimalni uvjeti primjenjuju se na sve vrste ugostiteljskih objekata, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ugostiteljski objekti iz skupina: »Restorani«, »Barovi« i »Catering objekti« te objekt jednostavnih brzih usluga iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« ukoliko je u zgradi, mogu odgovarajuće odstupiti od minimalnih uvjeta, ako su smješteni u zgradi koja je registrirana kao povijesno-kulturni objekt ili u objektu od posebne ambijentalne vrijednosti odnosno u zaštićenoj spomeničkoj cjelini, uz prethodno pribavljene dozvole sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Opći minimalni uvjeti uređenja i opremljenosti

Članak 36.

Ugostiteljski objekti moraju biti uređeni i opremljeni, te imati odgovarajuće osoblje, tako da omogućuju racionalno korištenje prostora, nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari, odgovarajuće čuvanje robe, hrane i pića, zaštitu zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja, te stručno usluživanje gostiju.

Označavanje ugostiteljskog objekta

Članak 37.

(1) Na ulazu u ugostiteljski objekt mora biti vidno istaknut natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, nazivom pod kojim posluje ugostiteljski objekt i tvrtkom ugostitelja, prema rješenju nad­ležnog ureda.
(2) Iznimno, na ugostiteljske objekte iz skupine »Objekti jed­nostavnih usluga« na odgovarajući se način primjenjuje odredba stavka 1. ovoga članka.

Ispravnost i funkcionalnost uređaja i opreme

Članak 38.

Uređaji i oprema moraju biti stalno u ispravnom i funkcionalnom stanju.

Zaštita od buke

Članak 39.

U ugostiteljskom objektu moraju biti provedene mjere za zaštitu od buke sukladno posebnim propisima.

Opskrba vodom i zbrinjavanje otpadnih tvari

Članak 40.

(1) Ugostiteljski objekt mora stalno raspolagati dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće koja se osigurava priključ­kom objekta na javni vodovodni sustav, a gdje te mogućnosti nema na drugi način sukladno posebnim propisima.
(2) Odvodnja otpadnih voda iz objekta mora se osigurati priključkom na javnu kanalizacijsku mrežu, a gdje te mogućnosti nema na drugi način sukladno posebnim propisima.
(3) Komunalni otpad mora se redovito odlagati u odgovarajuće zatvorene posude za otpatke, te se sukladno posebnim propisima redovito odstranjivati iz ugostiteljskog objekta.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ugostiteljski objekt na plovnom ili plutajućem objektu, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom, priključnom vozilu, pod šatorom, na klupi, na kolicima i sličnim napravama mora imati spremnik za vodu s dovoljnom količinom zdravstveno ispravne vode za piće.

Opskrba električnom energijom

Članak 41.

(1) Ugostiteljski objekt mora biti priključen na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način biti opskrbljen električnom energijom.
(2) Električno osvjetljenje mora biti osigurano u svim prostorijama ugostiteljskog objekta.
(3) U ugostiteljskom objektu noću moraju biti osvijetljene, pot­puno ili orijentacijskim svjetlom, sve prostorije i prostori gdje se kreću i borave gosti.

Telefonski priključak

Članak 42.

(1) Ugostiteljski objekt smješten u zgradi mora imati osiguranu telefonsku vezu.
(2) Ugostiteljski objekt vrste restoran mora imati osiguran najmanje jedan telefonski aparat (fiksni ili mobilni) za potrebe gostiju.

Grijanje prostorija

Članak 43.

(1) U svim zajedničkim prostorijama ugostiteljskog objekta u kojima borave gosti, mora biti osiguran odgovarajući način grijanja prostorija do temperature od najmanje 18,5şC, uz mogućnost prozračivanja.
(2) Ugostiteljski objekt koji posluje samo ljeti ne mora imati osigurano grijanje prostorija.

Unutarnje visine prostorija

Članak 44.

(1) U ugostiteljskom objektu visina od poda do stropa (dalje u tekstu: unutarnja visina) u prostorijama za boravak, blagovanje i prostorijama za usluživanje gostiju, mora iznositi najmanje 2,80 m, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, unutarnja visina u prostorijama za boravak, blagovanje i usluživanje gostiju u ugostiteljskim objektima vrste noćni klub, noćni bar i disco klub može iznositi najmanje 2,60 m, a u ostalim vrstama ugostiteljskih objekata najmanje 2,50 m, ako je u ugostiteljskom objektu ili tim prostorijama objekta ugrađen klima-uređaj koji omogućuje izmjenu zraka.
(3) U prostorijama ugostiteljskog objekta s koso izvedenim stropom ili stropom različitih razina, prosječna unutarnja visina mora biti sukladna odredbi stavka 1. ovoga članka.

Zaštita od prašine

Članak 45.

Oprema i pribor za pripremu i usluživanje jela i pića moraju u vrijeme kada nisu u uporabi biti zaštićeni od prašine.

Zahod

Članak 46.

(1) Ugostiteljski objekt mora imati uređen i opremljen zahod za žene i zahod za muškarce, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano, i to:
1. zahod za žene koji se sastoji od prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina) i predprostorije u kojoj je umivaonik,
2. zahod za muškarce koji se sastoji od prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina) i predprostorije u kojoj je umivaonik i pisoar koji je od zahodske kabine i umivaonika dijelom odvojen odgovarajućom vizualnom pregradom.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u postojećem ugostiteljskom objektu u kojem je površina za usluživanje do 50 m, osim u vrstama restoran, gostionica, bistro, kavana, noćni klub, noćni bar, disco klub, disco bar i pivnica, zahod se može sastojati od jedne zahodske kabine, pretprostora s umivaonikom, te pisoara koji je od zahodske kabine i umivaonika dijelom odvojen odgovarajućom vizualnom pregradom.
(3) U zahodima mora biti besprijekoran red i čistoća, prostorije se moraju redovito dezinficirati te se mora osigurati prirodna i/ili umjetna ventilacija koja omogućuje izmjenu zraka.
(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka ugostiteljski objekti koji su smješteni na plaži, u zračnoj luci, željezničkom i autobusnom kolodvoru, poslovnom centru, tržnici i sl. ili se nalaze u nepokretnom ili priključnom vozilu ne moraju imati zahod, ako je u neposrednoj blizini takvog ugostiteljskog objekta osigurano korištenje javnog zahoda.
(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ugostiteljski objekti smješteni na plovnom objektu kojim se obavlja prijevoz putnika i u željezničkom vagonu ne mora imati zahod ukoliko je osigurano korištenje zahoda na tom plovnom objektu odnosno u vlaku.
(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka zahod ne moraju imati ugostiteljski objekti iz vrste objekt brze prehrane i ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«, koji imaju prostoriju za usluživanje do 15 m˛, a nemaju prostor za usluživanje na otvorenom s niskom stolovima i namještajem za sjedenje.

Članak 47.

Broj zahodskih kabina i pisoara, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano, mora biti razmjeran broju konzumnih mjesta u blagovaonici i/ili prostoriji za usluživanje (sjedećih i stajaćih) i to:
– do 80 mjesta, jedna zahodska kabina u zahodu za žene, te jedna zahodska kabina u zahodu za muškarce i jednim pisoar u zahodu za muškarce,
– do 160 mjesta, dvije zahodske kabine u zahodu za žene i jedna zahodska kabina u zahodu za muškarce, s predprostorom u kojoj su dva pisoara,
– do 550 mjesta, tri zahodske kabine u zahodu za žene i dvije zahodske kabine u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj su tri pisoara,
– više od 550 mjesta, četiri zahodske kabine u zahodu za žene i tri zahodske kabine u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj su četiri pisoara.

Članak 48.

(1) Na ulazu u zahod moraju biti istaknute oznake kojima se uobičajeno označavaju zahod za žene i zahod za muškarce.
(2) Svi zahodi moraju imati visoku zahodsku školjku (školjku sa sjedalom) na ispiranje tekućom vodom.
(3) Pisoar u zahodu za muškarce mora biti zidna školjka s ispiranjem tekućom vodom, te treba biti postavljen ili ograđen tako da se ne vidi izvan prostorije u kojoj se nalazi.

Članak 49.

(1) U pretprostoriji zahoda mora biti umivaonik s tekućom top­lom i hladnom vodom.
(2) Broj umivaonika iz stavka 1. ovog članka mora biti razmjeran broju konzumnih mjesta u blagovaonici i/ili prostoriji za usluživanje (sjedećih i stajaćih) i to:
– do 160 mjesta – jedan umivaonik u svakoj pretprostoriji (posebno za žene i posebno za muškarce),
– do 350 mjesta – dva umivaonika u svakoj pretprostoriji (posebno za žene i posebno za muškarce),
– od 350 mjesta na više – tri umivaonika u svakoj pretprostoriji (posebno za žene i posebno za muškarce).
(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u postojećim ugostiteljskim objektima može se u zahod za žene i zahod za muškarce ulaziti kroz zajedničku prostoriju. Tada se u toj zajedničkoj prostoriji mogu nalaziti umivaonici. Broj umivaonika mora biti razmjeran broju konzumnih mjesta u blagovaonici i/ili prostoriji za usluživanje (sjedećih i stajaćih) i to:
– do 80 mjesta dva umivaonika,
– do 170 mjesta tri umivaonika,
– do 350 mjesta četiri umivaonika,
– od 350 na više pet umivaonika.

Članak 50.

(1) Podovi u zahodu ne smiju biti klizavi, moraju biti od vodonepropusnog materijala koji se lako čisti i održava.
(2) Zidovi u zahodu moraju, do visine l,60 m od poda, biti obloženi vodonepropusnim materijalom koji se lako se čisti i održava (keramičke i kamene pločice i razne vrste plastičnih i drugih obloga, ali ne i vodonepropusnom bojom oličen zid).
(3) Prozori zahoda moraju biti od neprozirnog stakla ili s mogućnošću zaštite od pogleda izvana. Vrata ne smiju biti ostakljena.
(4) U zahodskoj kabini mora biti: kuka za vješanje odjeće, naprava za zaključavanje ili zasunjivanje vrata, a u zahodu za žene mora biti i koš za otpatke s poklopcem i polica za odlaganje torbice.
(5) U zahodskoj kabini stalno mora biti toaletni papir, četka za čišćenje zahodske školjke i sredstvo za osvježavanje prostora.

Članak 51.

(1) Zahod, u pravilu, mora biti pod zajedničkim krovom s ugostiteljskim objektom i mora se nalaziti u neposrednoj blizini prostorije ili prostora za usluživanje gostiju.
(2) U slučaju kada se zahod nalazi izvan zgrade ugostiteljskog objekta, pristup mora biti betoniran ili popločen, noću osvijetljen i zaštićen od vremenskih oborina.

Kuhinja

Članak 52.

(1) Kuhinja u ugostiteljskom objektu prostorom, uređenjem, opremom i uređajima mora odgovarati potrebama ponude, odnos­no asortimana jela, napitaka, pića i slastica, i broju konzumnih mjesta.
(2) Kuhinja mora imati:
– odgovarajuće uređaje za termičku obradu hrane, pića i napitaka,
– odgovarajuće radne površine, prostore i uređaje za pripremu (čišćenje i obradu) hrane zasebno za ribu, meso, povrće i voće, ovisno o ponudi jela, koji se mogu nalaziti i u neposrednoj blizini kuhinje,
– rashladne uređaje odgovarajućeg kapaciteta s pokazivačem temperature u kojima se omogućava odvojeno čuvanje različitih vrsta hrane, koji se mogu nalaziti i u neposrednoj blizini kuhinje,
– kuhinjsko posuđe odgovarajuće namjene i kvalitete,
– odvojene prostore sa sudoperima za pranje crnog i bijelog posuđa, s tekućom toplom i hladnom vodom. Sudoper za pranje bijelog posuđa mora imati trodjelno, a za pranje crnog posuđa dvodjelno korito. Ako se pranje posuđa obavlja strojno dostatni su jednodjelni sudoperi za svaku od navedenih vrsta posuđa.
– odvojene manipulativne putove crnog i bijelog posuđa,
– uređaje za odvod dima, pare i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima ugostiteljskog objekta ne šire imisije (napa s mehaničkim odsisom),
– prirodno ili mehaničko prozračivanje ili klima-uređaj s mogućnošću izmjene zraka,
– pisana upozorenja o zabrani konzumiranja hrane i pušenja, izložena na vidljivom mjestu,
– vatrootpornu tkaninu za gašenje požara,
– koš za otpatke pokraj svake radne površine s poklopcem za nožno otvaranje,
– kutiju za prvu pomoć na vidnom i lako dostupnom mjestu.
(3) Sve radne površine u kuhinji moraju imati gornju plohu od materijala koji se lako čisti, a površine koje su u dodiru s vodom moraju biti od nehrđajućeg materijala.
(4) Za potrebe osoblja u kuhinji mora biti poseban umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom, tekući sapun, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku.
(5) U kuhinji mora biti besprijekoran red i čistoća, otpaci se moraju redovito odstranjivati.
(6) Pod u kuhinji mora biti od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala koji se lako čisti i održava. U podu moraju biti izljevi sa sifonom i zaštitnom rešetkom.
(7) Unutarnja visina u kuhinji mora iznositi najmanje 2,80 m, a ukoliko je ugrađen klima-uređaj koji ima mogućnost izmjene zraka unutarnja visina kuhinje može iznositi najmanje 2,50 m.
(8) Zidovi kuhinje i prostora za pripremanje i obradu hrane i pranje posuđa, do visine l,80m od poda, moraju biti obloženi vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke i kamene pločice i razne vrste plastičnih i drugih obloga, ali ne i vodonepropusnom bojom oličen zid).
(9) Prozori i otvori u kuhinji moraju biti zaštićeni od ulaska insekata.

Prostor za pripremanje jela

Članak 53.

(1) Ugostiteljski objekt koji nema kuhinju, a goste uslužuje top­lim jelima, mora imati prostor za pripremanje jela, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.
(2) Prostor za pripremanje jela mora imati:
– odgovarajući termički blok,
– radnu površinu za pripremu (čišćenje i obradu) hrane zaseb­no za ribu, meso, povrće i voće, ovisno o ponudi jela,
– dvodjelni sudoper za pranje posuđa, s tekućom toplom i hladnom vodom. Ako se pranje posuđa obavlja strojno dostatan je jednodjelni sudoper za pranje posuđa s toplom i hladnom vodom,
– kuhinjsko posuđe odgovarajuće namjene i kvalitete,
– odvod dima, pare i mirisa dovoljnog kapaciteta ozračivanja (napa s mehaničkim odsisom) izveden iznad termičkog bloka,
– prirodno ili mehaničko prozračivanje ili klima-uređaj s mogućnošću izmjene zraka,
– pisana upozorenja o zabrani konzumiranja hrane i pušenja, izložena na vidljivom mjestu,
– vatrootpornu tkaninu za gašenje požara,
– koš za otpatke s poklopcem za nožno otvaranje kod svake radne površine,
– kutiju za prvu pomoć na vidnom i lako dostupnom mjestu.
(3) Za potrebe osoblja u prostoru za pripremanje jela mora biti poseban umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom, tekući sapun, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku.
(4) Radne površine moraju imati gornju plohu od materijala koji se lako čisti, a površine koje su u dodiru s vodom moraju biti od nehrdajućeg materijala.
(5) U prostoru za pripremu jela mora biti besprijekoran red i čistoća, otpaci se moraju redovito odstranjivati.
(6) Pod u prostoru za pripremanje jela mora biti od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala koji lako se čisti i održava. U podu moraju biti izljevi sa sifonom i zaštitnom rešetkom.
(7) Unutarnja visina u prostoru za pripremu jela mora iznositi najmanje 2,80 m, a ukoliko je ugrađen klima-uređaj koji ima mogućnost izmjene zraka unutarnja visina u prostoru za pripremanje jela može iznositi najmanje 2,50 m.
(8) Zidovi prostora za pripremanje i obradu hrane i pranje posuđa, do visine l,80 m od poda, moraju biti obloženi vodonepropus­nim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke i kamene pločice i razne vrste plastičnih i drugih obloga, ali ne i vodonepropusnom bojom oličen zid).
(9) Na prostor za pripremanje slastica na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga članka.

Prostorije i prostori za usluživanje gostiju

Članak 54.

(1) U ugostiteljskom objektu usluživanje gostiju jelom, napicima i pićem obavlja se u blagovaonici, prostoriji za usluživanje i prostoru za usluživanje na otvorenom.
(2) Blagovaonica je prostorija koja služi samo za blagovanje, a opremljena je namještajem prikladnim za blagovanje.
(3) Prostorija za usluživanje je prostorija u kojoj se uslužuju gosti, a u dijelu te prostorije mogu se naočigled gostiju pripremati napici, hladna i topla jela.
(4) Prostorija za usluživanje mora imati namještaj prikladan za duži ili kraći boravak gostiju, može imati točionik sa šankom, te prostor za pripremanje jela, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.
(5) Ako se u prostoriji za usluživanje obavlja pripremanje jela prostor za pripremanje mora biti opremljen opremom sukladno složenosti pripremanja jela. U prostoriji za usluživanje ne može se obavljati čišćenje i obrada namirnica.
(6) Prostor za usluživanje na otvorenom je dio prostora vrta, terase i sl. ili javna površina kojom upravlja jedinica lokalne samouprave, u kojem se uslužuju gosti, a u jednom dijelu tog prostora, mogu se naočigled gostiju pripremati napici, hladna i topla jela. Na prostor za usluživanje na otvorenom odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavka 4. i 5. ovoga članka.
(7) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u ugostiteljskim objek­tima koji posluju sezonski ili povremeno (na plaži, kupalištu, na mjestima prigodnih priredbi, na sajmovima, izletištima i sl.), a nemaju prostoriju za usluživanje, prostorijom za usluživanje smatra se i natkriven prostor na otvorenom.

Članak 55.

(1) Blagovaonica mora biti dovoljno prostrana i imati potreban broj stolova i stolaca.
(2) Prostorija za usluživanje gostiju i prostor za usluživanje na otvorenom, moraju biti dovoljno prostrani i imati potreban broj stolova (niskih ili visokih), stolaca (niskih ili visokih) ili klupa ili konzumnih pultova, ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta.
(3) Blagovaonica i prostorija za usluživanje gostiju mora imati dobro prozračivanje i osvjetljenje.
(4) Blagovaonica i prostorija za usluživanje gostiju moraju imati dovoljan broj vješalica za odlaganje težih odjevnih predmeta gostiju prema broju konzumnih mjesta. Garderoba smještena izvan tih prostorija mora biti odgovarajuće čuvana ili u njoj istaknuta obavijest gostima da se stvari odložene u garderobi ne čuvaju.
(5) Odredba stavka 4. ovoga članka ne primjenjuje se na prostor za usluživanje na otvorenom.
(6) Pod u blagovaonici i prostoriji za usluživanje gostiju mora biti od neklizajućeg materijala koji se lako se čisti i održava.

Članak 56.

(1) Stol na kojem se uslužuju gosti mora imati površinu koja se lako čisti i dezinficira, a ako se uslužuju jela stol mora biti prekriven neoštećenim, čistim stolnjakom ili podloškom za posluživanje ispred svakog konzumnog mjesta.
(2) Kada se uslužuju jela na stolu mora biti papirnati ili platneni ubrus. Papirnati ubrus mora biti od upijajućeg materijala.
(3) Pribor za jelo (žlice, noževi, vilice i dr.) moraju biti od nehrdajućeg materijala.

Prostorija i priručni prostor za čuvanje hrane i pića

Članak 57.

(1) U ugostiteljskom objektu prostorija za čuvanje hrane i pića mora biti odvojena od kuhinje ili prostora za pripremanje jela, dovoljno zračna i mora biti opremljena odgovarajućim ormarima s pretincima ili policama za smještaj hrane i pića.
(2) Prostorija iz stavka 1. ovoga članka za čuvanje i održavanje lako pokvarljive hrane i pića mora biti opremljena rashladnim komorama ili hladnjacima odgovarajućeg kapaciteta, kojima se omogućava odvojeno čuvanje različitih vrsta hrane (meso, riba, povrće i voće, mliječni proizvodi i dr.).
(3) Prozori prostorije za čuvanje hrane i pića moraju biti zaštićeni od mogućnosti ulaska insekata.
(4) Priručni prostor za čuvanje hrane i pića smješten je neposredno uz prostoriju za pripremanje jela i napitaka ili prostoriju za usluživanje gostiju, a može biti odvojen prostor u tim prostorijama, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno. Na priručni prostor za čuvanje hrane i pića odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.
(5) Na priručni prostor za čuvanje hrane i pića odnosno odgovarajući rashladni uređaj u ugostiteljskim objektima iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavka 4. ovoga članka.

Točionik

Članak 58.

(1) Ugostiteljski objekt u kojem se uslužuju pića i napici mora imati točionik odgovarajuće površine.
(2) Točionikom se smatra uređen i opremljen prostor u kojem se pripremaju, izdaju ili uslužuju napici i izdaju ili uslužuju pića, a mogu se pripremati, izdavati ili usluživati i hladna i topla jednostav­na jela i slastice.
(3) Točionik je funkcionalna cjelina u zasebnoj prostoriji ili prostoru u neposrednoj blizini blagovaonice, prostorije ili prostora za usluživanje gostiju na otvorenom. Točionik može biti i samostalna funkcionalna cjelina u prostoriji, prostoru za usluživanje gostiju ili prostoru za usluživanje gostiju na otvorenom.
(4) Točionik mora imati mješalicu s toplom i hladnom vodom i odvodom, uređaje i opremu za odlaganje pića i napitaka, rashladne uređaje za pića, odgovarajući šank s radnom plohom od nehrdajućeg materijala koji se lako čisti i dvodjelni sudoper ili jednodjelni sudoper i stroj za pranje čaša.
(5) Suduperi i stroj za pranje čaša mogu biti smješteni i izvan točionika u neposrednoj blizini koja s točionikom čini funkcionalnu cjelinu.
(6) Ako se u točioniku pripremaju i uslužuju samo hladna jed­nostavna jela točionik mora imati radnu površinu za obradu hrane, dvodjelni sudoper za pranje posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom, rashladni uređaj za hladna jela i slastice, za potrebe osoblja poseban umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom, tekući sapun, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku, a ako se pripremaju i uslužuju i topla jednostavna jela točionik mora imati i termički blok i uređaj za odvođenje pare, dima i mirisa (napa) dovoljnog kapaciteta prozračivanja ili djelotvorno prirodno prozračivanje.
(7) Ako se iz točionika neposredno uslužuju gosti točionik mora imati šank sa ili bez visokih stolica.
(8) Šank mora biti od materijala koji se lako čisti.
(9) Ako se u ugostiteljskom objektu uslužuju napici točionik mora imati espresso aparat.

Jelovnik i karta pića

Članak 59.

(1) Ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani«, »Barovi« i »Objekti jednostavnih usluga« moraju na svakom stolu imati jelov­nik i kartu pića ako se gosti uslužuju za stolom.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ugostiteljski objekt vrsta restoran i gostionica može imati dovoljan broj jelovnika i karti pića, sukladan učestalosti narudžbi ili na svakom stolu mora biti jelovnik i karta pića.
(3) Ugostiteljski objekti u kojima se gosti uslužuju za šankom točionika, moraju imati istaknut jelovnik i kartu pića na šanku.
(4) Ugostiteljskim objektima iz skupine »Restorani« i »Barovi« u kojima se gostima nude topla i hladna jela, jelovnici i karte pića moraju biti izloženi na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način.
(5) U jelovniku se navode jela i slastice, a u karti pića, pića i napici, te njihove cijene s porezom.
(6) Jelovnik i karta pića ispisuju se na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku.
(7) Jelovnik i karta pića obvezno se stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe.
(8) Jela, slastice, pića i napici navedeni u jelovniku i karti pića moraju se uslužiti ako ih gost zahtijeva.
(9) Primjerak normativa jela, pića i napitaka obvezno se stavljaju na uvid gostu na njegov zahtjev.

Uvjeti za dostavu jela

Članak 60.

Dostava jela iz ugostiteljskog objekta može se vršiti vlastitim dostavnim vozilima koja moraju udovoljavati propisima o higijeni hrane.

Uvjeti glede osoblja zaposlenog u ugostiteljskom objektu

Članak 61.

(1) Osoblje zaposleno u ugostiteljskom objektu mora se prema gostu odnositi profesionalno.
(2) Osoblje zaposleno na poslovima usluživanja u ugostiteljskim objektima iz skupina »Restorani« i »Barovi« mora poznavati najmanje jedan strani jezik.
(3) Osoblje mora biti uredno, čisto i primjereno odjeveno.

Članak 62.

(1) Ugostiteljski objekt mora za zaposleno osoblje imati: garderobu, odgovarajući broj prostorija za osobnu higijenu osoblja (zahoda, tuš-kupaonica).
(2) U garderobi ili odgovarajućoj prostoriji, za svaku zaposlenu osobu mora biti garderobni ormarić s ključem. Za osoblje koje radi na pripremanju i usluživanju jela mora biti osiguran dvodijelni garderobni ormarić.
(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« ne moraju imati tuš-kupaonicu, a ugostiteljski objekt vrste objekt jednostavnih usluga na klupi i vrste objekt jednostavnih usluga na kolicima ili sličnim napravama ne moraju imati garderobni ormarić.
(4) Ugostiteljski objekt u kojem je zaposleno do pet osoba mora imati zahod za zaposleno osoblje s jednom zahodskom kabinom i predprostorom s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom.
(5) Ugostiteljski objekt u kojem u jednoj smjeni radi 6 do 15 osoba mora imati jedan zahod za ţene s predprostorom s umivaonikom s tekuăom toplom i hladnom vodom i jedan zahod za muđkarce s pisoarom i predprostorom s umivaonikom s tekuăom toplom i hladnom vodom, te jednu tuđ-kupaonicu.
(6) Ugostiteljski objekt u kojem u jednoj smjeni radi viđe od 15 osoba mora imati zahode sukladno stavku 4. ovoga članka, te jednu tuđ-kupaonicu za ţene i jednu tuđ-kupaonicu za muđkarce.
(7) Zahodi za zaposleno osoblje moraju biti smjeđteni tako da im osoblje moţe priăi ne prolazeăi prostorijama i prostorima namijenjenim gostima ugostiteljskog objekta.
(8) Ugostiteljski objekt u kojem u jednoj smjeni radi viđe od 20 osoba mora imati blagovaonicu ili poseban prostor za blagovanje zaposlenog osoblja.
(9) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, zahod za zaposleno osoblje s jednom zahodskom kabinom i predprostorom s umivaonikom s tekuăom toplom i hladnom vodom ne moraju imati ugostiteljski objekti ako imaju do pet zaposlenih osoba i ako je koriđtenje zahoda za zaposleno osoblje osigurano sukladno drugim propisom, sljedeăi ugostiteljski objekti:
– postojeăi ugostiteljski objekti koji nemaju zahod za zaposleno osoblje sukladno ranijim propisima,
– ugostiteljski objekti vrste: zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, slastičarnica, objekt brze prehrane, caffe bar, buffet, krčma, konoba i klet, ako imaju povrđinu prostorije za usluţivanje gostiju do 15 m˛,
– ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« koji nemaju prostoriju za usluţivanje, odnosno imaju prostoriju za usluţivanje do 15 m2.

IV. POSTUPAK UTVRĐIVANJA MINIMALNIH UVJETA

Članak 63.

(1) Postupak kojim se utvrđuje da li su ispunjeni minimalni uvjeti propisani ovim Pravilnikom provodi povjerenstvo ureda držav­ne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadlež­no za poslove ugostiteljstva (u daljnjem tekstu: nadležni ured) koje se sastoji od najmanje dva člana od kojih jedan član mora biti stručni djelatnik službe nadležne za poslove ugostiteljstva nadležnog ureda, a imenuje ga predstojnik odnosno pročelnik nadležnog ureda.
(2) Zapisnik povjerenstva o obavljenom očevidu u ugostiteljskom objektu mora sadržavati i opće podatke o ugostitelju i ugostiteljskom objektu:
– tvrtku i sjedište ugostitelja
– vrstu naziv i adresu ugostiteljskog objekta
– usluge koje će se pružati u ugostiteljskom objektu
– kapacitet ugostiteljskog objekta (broj sjedećih i broj stajaćih konzumnih mjesta u blagovaonici, prostoriji za usluživanje i na prostoru za usluživanje na otvorenom, broj soba i postelja u gostionici ukoliko se u gostionici pružaju usluge smještaja
– opis prostorija i prostora ugostiteljskog objekta (broj, vrsta, kvadratura, namještaj za boravak gostiju i dr.)
(3) Minimalni uvjeti ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« prikazani su i u tablici, koja je sastavni je dio ovog Pravilnika (Prilog 1.).

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

(1) Ugostiteljski objekti koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika posluju u vrstama restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I i objekt brze prehrane tip II nastavljaju poslovati kao vrsta objekt brze prehrane propisan ovim Pravilnikom bez obveze ugostitelja ishođenja novog rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za tu vrstu.
(2) Ugostiteljski objekti koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika posluju u vrstama slastičarnica tip I, slastičarnica tip II i slastičarnica tip III nastavljaju poslovati kao vrsta slastičarnica propisana ovim Pravilnikom bez obveze ugostitelja ishođenja novog rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za tu vrstu.

Članak 65.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti:
1. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj 57/95, 101/95, 1/96, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01, 48/02, 21/03, 175/03, 52/04, 106/04 i 84/05) i
2. Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objek­tima (»Narodne novine«, broj 22/96, 137/98 i 153/02).

Članak 66.

(1) Dok se ne usuglase s odredbama ovoga Pravilnika na ugos­titeljske objekte iz članka 9. stavka 1. točke 2. i 3. Zakona o ugos­titeljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 48/95, 20/97, 68/98, 45/99, 76/99, 92/01, 117/01, 4/02, 117/03 i 42/05) primjenjivat će se odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj 57/95, 101/95, 1/96, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99,43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01, 48/02, 21/03, 175/03,52/04, 106/04 i 84/05).
(2) Dok se ne usuglase s odredbama ovoga Pravilnika na objek­te iz članka 33. i 34. odnosno na pružanje usluga na način sukladno članku 15. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 48/95, 20/97, 68/98, 45/99, 76/99, 92/01, 117/01, 4/02, 117/03 i 42/05) primjenjivat će se odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj 57/95, 101/95, 1/96, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01, 48/02, 21/03, 175/03, 52/04, 106/04 i 84/05).
(3) Dok se ne usuglase s odredbama ovoga Pravilnika na ugostiteljske objekte zatvorenog tipa za prehranu (vrsta kantina i dr.) iz članka 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 48/95, 20/97, 68/98, 45/99, 76/99, 92/01, 117/01, 4/02, 117/03 i 42/05) primjenjivat će se odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj 57/95, 101/95, 1/96, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01, 48/02, 21/03, 175/03, 52/04, 106/04 i 84/05).

Članak 67.

Zahtjevi ugostitelja za utvrđivanje minimalnih uvjeta za obav­ljanje ugostiteljske djelatnosti, te upis u upisnik ugostiteljskih objekata započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 68.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/56
Urbroj: 530-14-07-04
Zagreb, 20. srpnja 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.


PRILOG 1.

MINIMALNI UVJETI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINA »RESTORANI«, »BAROVI««, »CATERING OBJEKTI« I »OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA«

Tablica

1

2

3

Članak Pravilnika

Minimalni uvjeti

Nalaz povjerenstva *

1. Minimalni uvjeti za vrstu

utvrđeno

primjedbe

9.

Restoran

blagovaonica

 

 

prostorija za usluživanje s namještajem prikladnim za duži boravak gostiju s mogućnošću korištenja visokih stolaca za malu djecu

 

 

kuhinja

 

 

točionik

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

konobarska pripremnica (office)

 

 

vlastito dostavno vozilo  

 

 

10.

Gostionica

blagovaonica

 

 

prostorija za usluživanje s namještajem prikladnim za duži boravak gostiju

 

 

kuhinja

 

 

točionik

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

sobe ispunjavaju propisane minimalne uvjete

 

 

vlastito dostavno vozilo

 

 

11.

Zdravljak

prostorija za usluživanje gostiju

 

 

točionik

 

 

rashladna vitrina za slastice

 

 

kuhinja

 

 

prostor za pripremanje jela i slastica s odgovarajućim termičkim blokom

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i bezalkoholnih pića

 

 

vlastito dostavno vozilo

 

 

12.

Zalogajnica

prostorija za usluživanje gostiju i u toj prostoriji prostor za pripremanje jela

 

 

prostorija za samoposluživanje gostiju i u toj prostoriji prostor za pripremanje jela

 

 

točionik u kojemu se mogu pripremati jela

 

 

konzumni pult

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

vlastito dostavno vozilo

 

 

13.

Pečenjarnica

prostorija za usluživanje gostiju s točionikom

 

 

prostor za pripremanje jela

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

vlastito dostavno vozilo

 

 

14.

Pizzeria

prostorija za usluživanje gostiju

 

 

točionik

 

 

prostor za pripremanje jela  

 

 

priručni prostor za čuvanje namirnica i pića

 

 

vlastito dostavno vozilo

 

 

15.

Bistro

prostorija za usluživanje gostiju

 

 

točionik

 

 

prostor za pripremanje jela

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

vlastito dostavno vozilo

 

 

16.

Slastičarnica

prostorija za usluživanje, s niskim stolovima i namještajem za sjedenje (stolicama)

 

 

prostorija za usluživanje, s niskim stolovima i namještajem za sjedenje

 

 

(klupama)

 

 

prostorija za usluživanje sa zasebnim pultovima

 

 

prostorija za usluživanje s visokim stolovima, s visokim barskim stolcima

 

 

prostorija za usluživanje s visokim stolovima, bez visokih barskih stolaca

 

 

točionik s rashladnim vitrinama za slastice odnosno sladoled

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane, slastica i bezalkoholnih pića

 

 

kuhinja

 

 

prostor za pripremanje slastica s odgovarajućim termičkim blokom

 

 

transport slastica se vrši uz ispunjavanje uvjeta o higijeni hrane

 

 

vlastito dostavno vozilo

 

 

17.

Objekt brze prehrane

prostorija za usluživanje, s niskim stolovima i namještajem za sjedenje

 

 

(stolicama)

 

 

prostorija za usluživanje, s niskim stolovima i namještajem za sjedenje (klupama)

 

 

prostorija za usluživanje, sa zasebnim pultovima, s visokim barskim stolcima

 

 

prostorija za usluživanje, sa zasebnim pultovima, bez visokih barskih stolaca

 

 

prostorija za usluživanje s visokim stolovima, s visokim barskim stolcima

 

 

prostorija za usluživanje s visokim stolovima, bez visokih barskih stolaca

 

 

prostor za pripremanje jela

 

 

točionik

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

vlastito dostavno vozilo

 

 

18.

Kavana

prostorija za usluživanje gostiju

 

 

kuhinja

 

 

prostor za pripremanje jela

 

 

točionik s izložbenom rashladnom vitrinom za slastice i hladna jela  

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

namještaj prilagođen dužem boravku gostiju

 

 

vlastito dostavno vozilo

 

 

19.

Noćni klub

prostorija za usluživanje gostiju s točionikom

 

 

prostor za pripremanje jela u sklopu točionika izložbenu rashladnu vitrinu

 

 

izložbena rashladna vitrina

 

 

priručni prostor za čuvanje jela i pića

 

 

prostor za ples sukladno kapacitetu ugostiteljskog objekta

 

 

garderoba za goste

 

 

garderoba za izvođače programa s umivaonikom i tuš-kupaonicom

 

 

namještaj prilagođen dužem boravku gostiju

 

 

ugostiteljski objekt ima površinu najmanje 100 m²

 

 

20.

Noćni bar

prostorija za usluživanje gostiju s točionikom

 

 

prostor za pripremanje jela u sklopu točionika

 

 

izložbena rashladna vitrina

 

 

priručni prostor za čuvanje jela i pića

 

 

garderoba za goste

 

 

namještaj prilagođen dužem boravku gostiju

 

 

ugostiteljski objekt ima površinu najmanje 100 m²

 

 

21.

Dico klub

prostorija za usluživanje gostiju s točionikom

 

 

prostor za pripremanje jela u sklopu točionika

 

 

izložbena rashladna vitrina

 

 

priručni prostor za čuvanje jela i pića

 

 

garderoba za goste

 

 

prostor za ples

 

 

namještaj prilagođen dužem boravku gostiju

 

 

ugostiteljski objekt ima površinu najmanje 100 m²

 

 

22.

Caffe bar

prostorija za usluživanje gostiju s točionikom

 

 

prostor za pripremanje i usluživanje sendviča i usluživanje slastica

 

 

prostor za pripremanje i usluživanje sendviča i usluživanje slastica u sklopu točionika

 

 

prostor za pripremanje slastica

 

 

izložbena rashladna vitrina za slastice

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića u sklopu točionika

 

 

23.

Pivnica

prostorija za usluživanje gostiju

 

 

točionik s uređajem za točenje piva na krigle

 

 

prostor za pripremanje jela

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

vlastito dostavno vozilo

 

 

24.

Buffet

prostorija za usluživanje gostiju s točionikom

 

 

prostor za pripremanje  jela

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

vlastito dostavno vozilo

 

 

25.

Krčma

prostorija za usluživanje gostiju s točionikom

 

 

prostor za pripremanje jela

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

vlastito dostavno vozilo

 

 

26.

Konoba

prostorija za usluživanje gostiju s točionikom

 

 

prostor za pripremanje jela

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

namještaj uobičajen za primorski kraj

 

 

ognjište

 

 

vlastito dostavno vozilo

 

 

27.

Klet

prostorija za usluživanje gostiju s točionikom

 

 

prostor za pripremanje jela

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

izvorni namještaj iz kraja u kojem se ugostiteljski objekt nalazi

 

 

ognjište

 

 

vlastito dostavno vozilo

 

 

28.

Pripremnica obroka (catering)

kuhinja

 

 

prostorija za čuvanje namirnica i pića

 

 

odgovarajuće vlastito dostavno vozilo

 

 

29.

Objekt jednostavnih usluga u kiosku (ili kontejneru)

točionik

 

 

prostor za pripremanje jela u točioniku

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

dovoljan broj koševa za otpatke s poklop­cem za nožno otvaranje

 

 

prostorija za usluživanje sa ili bez visokih stolova bez stolaca.

 

 

prostorija za usluživanje s točionikom sa ili bez visokih stolova bez stolaca

 

 

nadstrešnica

 

 

otvor za usluživanje s rubnom daskom

 

 

30.

Objekt
jednostavnih brzih usluga

točionik

 

 

prostor za pripremanje jela u točioniku

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

prostorija za usluživanje sa ili bez visokih stolova bez stolaca

 

 

31.

Objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu)

točionik

 

 

prostor za pripremanje jela u točioniku

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

spremnik s dovoljno zdravstvene ispravne vode za piće

 

 

dovoljan broj koševa za otpatke s poklopcem za nožno otvaranje

 

 

prostorija za usluživanje sa ili bez visokih stolova bez stolaca

 

 

32.

Objekt jednostavnih usluga u šatoru

prostor za usluživanje

 

 

točionik

 

 

prostor za pripremanje jela u točioniku

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

spremnik s dovoljno zdravstveno ispravne vode za piće

 

 

dovoljan broj koševa za otpatke s poklop­cem za nožno otvaranje

 

 

šator je od vodonepropusnog materijala, stabilan i prostran

 

 

dovoljan broj stabilnih stolova i klupa za sjedenje ili stolica

 

 

33.

Objekt jednostavnih usluga na klupi

radna površina od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti i pere, te veličine dovoljne za vrste i količinu jela koja se uslužuju

 

 

odgovarajući termički blok

 

 

odgovarajući rashladni uređaj

 

 

spremnik s dovoljno zdravstveno ispravne vode za piće

 

 

dovoljan broj koševa za otpatke s poklop­cem za nožno otvaranje

 

 

natkriven nadstrešnicom od lakog materijala

 

 

34.

Objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sličnim napravama)

radna površina od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti i pere, veličine dovoljne za vrste i količinu jela koja se uslužuju

 

 

odgovarajući termički blok

 

 

odgovarajući rashladni uređaj

 

 

spremnik s dovoljno zdravstveno ispravne vode za piće

 

 

koš za otpatke s poklopcem za nožno otvaranje

 

 

 

2. Opći minimalni uvjeti

 

 

36.

ugostiteljski objekt je uređen i opremljen, te ima odgovarajuće osoblje, tako da omogućuje racionalno korištenje prostora, nesmetano kretanje gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari, odgovarajuće čuvanje robe, hrane i pića, zaštitu zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja, te stručno usluživanje gostiju

 

 

37.

ugostiteljski objekt ima vidno istaknut natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, nazivom pod kojim posluje i tvrtkom ugostitelja

 

 

38.

uređaji i oprema ugostiteljskog objekta su u ispravnom i funkcionalnom stanju

 

 

39.

u ugostiteljskom objektu provedene su mjere za zaštitu od buke sukladno posebnim propisima

 

 

40.

ugostiteljski objekt stalno raspolaže dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće koja se osigurava priključkom na javni vodovodni sustav

 

 

ugostiteljski objekt raspolaže dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće koja se osigurava na drugi način sukladno posebnim propisima

 

 

ugostiteljski objekt raspolaže dovoljnom količinom zdravstveno ispravne vode za piće koja se osigurava putem spremnika za vodu

 

 

odvodnja otpadnih voda iz ugostiteljskog objekta osigurana je priključkom na javnu kanalizacijsku mrežu

 

 

odvodnja otpadnih voda osigurana je na drugi način sukladno posebnim propisima

 

 

komunalni otpad odlaže se u odgovarajuće zatvorene posude za otpatke, te je osigurano redovito odstranjivanje tog otpada iz ugostiteljskog objekta

 

 

41.

ugostiteljski objekt je priključen na javnu električnu mrežu

 

 

ugostiteljski objekt je opskrbljen električnom energijom na drugi odgovarajući način

 

 

električno osvjetljenje osigurano je u svim prostorijama ugostiteljskog objekta

 

 

u ugostiteljskom objektu noću su osvijetljene, potpuno ili orijentacijskim svjetlom, sve prostorije i prostori gdje se kreću i borave gosti

 

 

42.

ugostiteljski objekt ima osiguranu telefonsku vezu

 

 

ugostiteljski objekt ima osiguran telefonski aparat za potrebe gostiju (fiksni ili mobilni)

 

 

43.

u svim zajedničkim prostorijama ugostiteljskog objekta u kojima borave gosti osiguran je odgovarajući način grijanja prostorija do temperature od najmanje 18,5ºC, uz mogućnost prozračivanja

 

 

44.

unutarnja visina, odnosno prosječna unutarnja visina, u prostorijama za boravak, blagovanje i prostorijama za usluživanje gostiju iznosi  najmanje 2,80 m

 

 

unutarnja visina, odnosno prosječna unutarnja visina, u prostorijama za boravak, blagovanje i prostorijama za usluživanje gostiju iznosi najmanje 2,60 m i ima ugrađen klima-uređaj koji omogućuje izmjenu zraka

 

 

unutarnja visina, odnosno prosječna unutarnja visina, u prostorijama za boravak, blagovanje i prostorijama za usluživanje gostiju iznosi najmanje 2,50 m i ima ugrađen klima-uređaj koji omogućuje izmjenu zraka

 

 

45.

oprema i pribor za pripremu i usluživanje jela i pića su u vrijeme kada nisu u uporabi zaštićeni od prašine

 

 

46.

ugostiteljski objekt ima uređen i opremljen zahod za žene i zahod za muškarce i to:

– zahod za žene koji se sastoji od prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina) i predprostorija u kojoj je umivaonik,

– zahod za muškarce koji se sastoji od prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina) i predprostorije u kojoj je umivaonik i pisoar koji je od zahodske kabine i umivaonika dijelom odvojen odgovarajućom vizualnom pregradom.

 

 

zahod se sastoji od jedne zahodske kabine, pretprostora s umivaonikom, te pisoara koji je od zahodske kabine i umivaonika dijelom odvojen odgovarajućom vizualnom pregradom

 

 

u zahodima je besprijekoran red i čistoća, a prostorije su dezinficirane uz mogućnost dobrog prozračivanja prirodnim putem

 

 

u zahodima je besprijekoran red i čistoća, a prostorije su dezinficirane uz mogućnost dobrog prozračivanja mehaničkim uređajima

 

 

u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta je osigurano korištenje javnog zahoda

 

 

osigurano korištenje zahoda (na plovnom objektu ili u vlaku)

 

 

ugostiteljski objekt ne mora imati zahod

 

 

47.

broj zahodskih kabina i pisoara razmjeran je broju konzumnih mjesta u blagovaonici i/ili prostoriji za usluživanje (sjedećih i stajaćih) i to:

 

 

do 80 mjesta, jedna zahodska kabina u zahodu za žene, te jedna zahodska kabina u zahodu za muškarce i jedan pisoar u zahodu za muškarce

 

 

do 160 mjesta, dvije zahodske kabine u zahodu za žene i jedna zahodska kabina u zahodu za muškarce, s predprostorom, u kojoj su dva pisoara

 

 

do 550 mjesta, tri zahodske kabine u zahodu za žene i dvije zahodske kabine u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj su tri pisoara

 

 

više od 550 mjesta, četiri zahodske kabine u zahodu za žene i tri zahodske kabine u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj su četiri pisoara

 

 

48.

na ulazu u zahod su istaknute oznake kojima se uobičajeno označavaju zahod za žene i zahod za muškarce

 

 

zahodi imaju visoku zahodsku školjku (školjku sa sjedalom) na ispiranje tekućom vodom.

 

 

pisoar u zahodu za muškarce je zidna školjka s ispiranjem tekućom vodom,  postavljen ili ograđen tako da se ne vidi izvan prostorije u kojoj se nalazi.

 

 

49.

u pretprostoriji zahoda je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom

 

 

broj umivaonika razmjeran je broju konzumnih mjesta u blagovaonici i/ili prostoriji za usluživanje (sjedećih i stajaćih) i to:

 

 

– do 160 mjesta – jedan umivaonik u svakoj pretprostoriji (posebno za žene i posebno za muškarce)

 

 

– do 350 mjesta – dva umivaonika u svakoj pretprostoriji (posebno za žene i posebno za muškarce)

 

 

– od 350 mjesta na više – tri umivaonika u svakoj pretprostoriji (posebno za žene i posebno za muškarce)

 

 

u zahod za žene i muškarce ulazi se kroz zajedničku prostoriju u kojoj se nalaze umivaonici razmjerno broju konzumnih mjesta i to:

 

 

– do 80 mjesta dva umivaonika

 

 

– do 170 mjesta tri umivaonika

 

 

– do 350 mjesta četiri umivaonika

 

 

– od 350 mjesta na više pet umivaonika

 

 

50.

podovi u zahodu nisu klizavi, od vodonepropusnog su materijala koji se lako čisti i održava

 

 

zidovi u zahodu su do visine l,60 m od poda obloženi propisanim vodonepropusnim materijalom koji se lako se čisti i održava

 

 

prozori zahoda su od neprozirnog stakla ili s mogućnošću zaštite od pogleda izvana, a vrata nisu ostakljena

 

 

u zahodskoj kabini su kuka za vješanje odjeće, naprava za zaključavanje ili zasunjivanje vrata, a u zahodu za žene je koš za otpatke s poklopcem i polica za odlaganje torbice

 

 

u zahodskoj kabini je osiguran toaletni papir, četka za čišćenje zahodske školjke i sredstvo za osvježavanje prostora

 

 

51.

zahod je pod zajedničkim krovom s ugostiteljskim objektom i nalazi se u neposrednoj blizini prostorije ili prostora za usluživanje gostiju.

 

 

zahod se nalazi izvan zgrade ugostiteljskog objekta, pristup je betoniran ili popločen, noću osvijetljen i zaštićen od vremenskih oborina

 

 

52.

kuhinja ugostiteljskog objekta kapacitetom odgovara potrebama ponude, odnosno asortimana jela, napitaka, pića i slastica, i broju konzumnih mjesta

 

 

kuhinja ima odgovarajuće uređaje za termičku obradu hrane, pića i napitaka

 

 

kuhinja ima odgovarajuće radne površine, prostore i uređaje za pripremu

(čišćenje i obradu) hrane zasebno za ribu, meso, povrće i voće ovisno o

o ponudi jela

 

 

kuhinja ima rashladne uređaje odgovarajućeg kapaciteta s pokazivačem temperature u kojima je omogućeno odvojeno čuvanje različitih vrsta hrane

 

 

 

kuhinja ima kuhinjsko posuđe odgovarajuće namjene i kvalitete

 

 

kuhinja ima odvojene prostore sa sudoperima za pranje crnog i bijelog posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom, sudoper za pranje bijelog

posuđa ima trodjelno, a za pranje crnog posuđa dvodjelno korito

 

 

pranje posuđa obavlja se strojno pa kuhinja ima jednodjelni sudoper za

svaku od navedenih vrsta posuđa

 

 

kuhinja ima odvojene manipulativne putove crnog i bijelog posuđa

 

 

kuhinja ima uređaje za odvod dima, pare i mirisa koji omogućavaju da se u

ostalim prostorijama i prostorima ugostiteljskog objekta ne šire imisije

(napa s mehaničkim odsisom)

 

 

kuhinja ima prirodno prozračivanje

 

 

kuhinja ima mehaničko prozračivanje

 

 

kuhinja ima klima-uređaj s mogućnošću izmjene zraka

 

 

u kuhinji su pisana upozorenja o zabrani konzumiranja hrane i pušenja, izložena na vidljivom mjestu

 

 

u kuhinji ima vatrootporna tkanina za gašenje požara

 

 

u kuhinji ima koš za otpatke pokraj svake radne površine, s poklopcem za nožno otvaranje

 

 

u kuhinji ima kutija za prvu pomoć na vidnom i lako dostupnom mjestu

 

 

radne površine u kuhinji imaju gornju plohu od materijala koji se lako čisti, a površine koje su u dodiru s vodom su od nehrdajućeg materijala

 

 

umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom, tekući sapun, papirnate ručnike ili aparat za sušenje ruku za potrebe osoblja u kuhinji

 

 

u kuhinji je besprijekoran red i čistoća

 

 

osigurani su uvjeti za redovito odstranjivanje otpadaka

 

 

pod u kuhinji je od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala koji se lako čisti i održava, a izljevi u podu su sa sifonom i zaštitnom rešetkom

 

 

unutarnja visina u kuhinji iznosi najmanje 2,80 m

 

 

unutarnja visina u kuhinji iznosi najmanje 2,50 m uz klima-uređaj s mogućnošću izmjene zraka

 

 

zidovi kuhinje i prostora za pripremanje i obradu hrane i pranje posuđa, do visine l,80 m od poda, obloženi su vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava

 

 

prozori i otvori u kuhinji zaštićeni su od ulaska insekata

 

 

53.

prostor za pripremanje jela ima odgovarajući termički blok

 

 

prostor za pripremanje jela ima radnu površinu za pripremu (čišćenje i obradu) hrane zasebno za ribu, meso, povrće i voće, ovisno o ponudi jela

 

 

 

prostor za pripremanje jela ima dvodjelni sudoper za pranje posuđa, s tekućom toplom i hladnom vodom

 

 

 

u prostoru za pripremanje jela pranje posuđa obavlja se strojno pa je osiguran jednodjelni sudoper s tekućom toplom i hladnom vodom

 

 

 

u prostoru za pripremanje jela kuhinjsko posuđe je odgovarajuće namjene i kvalitete

 

 

 

u prostoru za pripremanje jela osiguran je odvod dima, pare i mirisa dovoljnog kapaciteta odzračivanja (napa s mehaničkim odsisom) izveden iznad termičkog bloka

 

 

 

u prostoru za pripremanje jela osigurano je prirodno prozračivanje

 

 

 

u prostoru za pripremanje jela osigurano je mehaničko prozračivanje

 

 

 

u prostoru za pripremanje jela osiguran je klima-uređaj s mogućnošću izmjene zraka

 

 

 

u prostoru za pripremanje jela su pisana upozorenja o zabrani konzumiranja hrane i pušenja, izložena na vidljivom mjestu

 

 

 

u prostoru za pripremanje jela ima vatrootporna tkanina za gašenje požara

 

 

 

u prostoru za pripremanje jela ima koš za otpatke pokraj svake radne površine, s poklopcem za nožno otvaranje

 

 

 

u prostoru za pripremanje jela ima kutija za prvu pomoć na vidnom i lako dostupnom mjestu

 

 

 

pod je od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala koji se lako čisti i održava, a izljevi su sa sifonom i zaštitnom rešetkom

 

 

 

unutarnja visina u prostoru za pripremanje jela iznosi 2,80 m

 

 

 

unutarnja visina u prostoru za pripremanje jela iznosi 2,50 m uz klima-uređaj s mogućnošću izmjene zraka

 

 

 

zidovi prostora za pripremanje i obradu namirnica i pranje posuđa, do visine l,80 m od poda, obloženi su propisanim vodonepropusnim materijalom koji se lako se čisti i održava

 

 

54.

blagovaonica je opremljena namještajem prikladnim za blagovanje  

 

 

prostorija za usluživanje ima namještaj prikladan za duži ili kraći boravak gostiju

 

 

prostorija za usluživanje ima točionik sa šankom, te prostor za pripremanje jela

 

 

prostor za pripremanje jela u prostoriji za usluživanje opremljen je opremom sukladno složenosti pripremanja jela

 

 

prostor za usluživanje na otvorenom ima namještaj prikladan za duži ili kraći boravak gostiju

 

 

prostor za usluživanje na otvorenom ima točionik sa šankom, te prostor za pripremanje jela

 

 

prostor za usluživanje na otvorenom opremljen je opremom sukladno složenosti pripremanja jela

 

 

55.

blagovaonica je dovoljno prostrana i ima potreban broj stolova i stolaca  

 

 

blagovaonica ima dobro prozračivanje i osvjetljenje

 

 

blagovaonica ima dovoljan broj vješalica za odlaganje težih odjevnih predmeta gostiju prema broju konzumnih mjesta

 

 

garderoba je odgovarajuće je čuvana

 

 

u garderobi je istaknuta obavijest gostima da se stvari odložene u garderobi ne čuvaju

 

 

pod u blagovaonici je od neklizajućeg materijala koji se lako se čisti i održava

 

 

prostorija za usluživanje gostiju je dovoljno prostrana i ima potreban broj stolova (niskih ili visokih) i stolaca (niskih ili visokih) ili klupa ili konzumnih pultova, ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta

 

 

prostorija za usluživanje gostiju ima dobro ozračivanje i osvjetljenje

 

 

pod u prostoriji za usluživanje gostiju je i neklizajućeg materijala koji se lako se čisti i održava

 

 

prostorija za usluživanje ima dovoljan broj vješalica za odlaganje težih odjevnih predmeta gostiju prema broju konzumnih mjesta

 

 

prostorija za usluživanje na otvorenom je dovoljno prostran i ima potreban broj stolova (niskih ili visokih) i stolaca (niskih ili visokih) ili klupa ili konzumnih pultova, ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta

 

 

56.

stol na kojem se uslužuju gosti ima površinu koja se lako čisti i dezinficira, a  stol na kojem se uslužuju jela ima neoštećen, čist stolnjak ili podložak za posluživanje ispred svakog konzumnog mjesta

 

 

ugostiteljski objekt ima papirnate (od upijajućeg materijala) ili platneni ubruse  

 

 

pribor za jelo (žlice, noževi, vilice i dr.) su od nehrđajućeg materijala

 

 

57.

prostorija za čuvanje hrane i pića je odvojena od kuhinje ili prostora za pripremanje jela, dovoljno je zračna i opremljena je odgovarajućim ormarima s pretincima ili policama za smještaj hrane i pića

 

 

prostorija  za čuvanje hrane i pića je opremljena rashladnim komorama i hladnjacima odgovarajućeg kapaciteta, kojima se omogućava odvojeno čuvanje različitih vrsta hrane  

 

 

prozori prostorije za čuvanje hrane i pića zaštićeni su od mogućnosti ulaska insekata

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića smješten je neposredno uz prostoriju za pripremanje jela i napitaka ili prostoriju za usluživanje gostiju, ili je odvojen prostor u tim prostorijama

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića na odgovarajući način ispunjava uvjete za prostoriju za čuvanje hrane i pića

 

 

 

priručni prostor za čuvanje hrane i pića odnosno odgovarajući rashladni uređaj u ugostiteljskim objektima iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« na odgovarajući način ispunjava uvjete za priručni prostor za čuvanje hrane i pića

 

 

58.

ugostiteljski objekt ima točionik odgovarajuće površine

 

 

točionik je funkcionalna cjelina u zasebnoj prostoriji ili prostoru u neposrednoj blizini blagovaonice, prostorije ili prostora za usluživanje gostiju na otvorenom

 

 

točionik je samostalna funkcionalna cjelina u prostoriji, prostoru za usluživanje gostiju ili prostoru za usluživanje gostiju na otvorenom

 

 

točionik ima mješalicu s toplom i hladnom vodom i odvodom, uređaje i opremu za odlaganje pića i napitaka, rashladne uređaje za pića, odgovarajući šank s radnom plohom od nehrdajućeg materijala koji se lako čisti i dvodjelni sudoper ili jednodjelni sudoper i stroj za pranje čaša

 

 

suduper i stroj za pranje čaša su smješteni izvan točionika u neposrednoj blizini koja s točionikom čini funkcionalnu cjelinu

 

 

točionik ima radnu površinu za obradu hrane, dvodjelni sudoper za pranje posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom, rashladni uređaj za hladna jela i slastice, za zaposleno osoblje poseban umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom, tekući sapun, papirnate ručnike ili aparat za sušenje ruku, termički blok, uređaj za odvođenje pare, dima i mirisa, dovoljnog kapaciteta prodzračivanja ili djelotvorno prirodno odzračivanje,

 

 

Točionik ima termički blok i uređaj za odvođenje pare, dima i mirisa (napa) dovoljnog kapaciteta prozračivanja ili djelotvorno prirodno prozračivanje

 

 

točionik ima šank sa ili bez visokih stolica

 

 

šank je od materijala koji se lako čisti

 

 

točionik ima espresso aparat

 

 

59.

ugostiteljski objekt na svakom stolu ima jelovnik i kartu pića

 

 

ugostiteljski objekt ima dovoljan broj jelovnika i karti pića, sukladan učestalosti narudžbi

 

 

ugostiteljski objekt ima istaknut jelovnik i kartu pića na šanku

 

 

jelovnik i karta pića izloženi su na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način

 

 

u jelovniku su navedena jela i slastice, a u karti pića, pića i napici, te njihove cijene s porezom

 

 

jelovnik i karta pića ispisani su na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku

 

 

60.

ugostiteljski objekt ima vlastita dostavna vozila koja udovoljavaju propisima o higijeni hrane

 

 

61.

Osoblje zaposleno u ugostiteljskom objektu je prema gostu profesionalno

 

 

osoblje ugostiteljskog objekta je uredno, čisto i primjereno odjeveno

 

 

osoblje zaposleno na poslovima usluživanja u ugostiteljskim objektima iz skupina »Restorani« i »Barovi« poznaje najmanje jedan strani jezik

 

 

 

ugostiteljski objekt za zaposleno osoblje ima: garderobu te odgovarajući broj prostorija za osobnu higijenu osoblja (zahoda, tuš-kupaonica).

 

 

 

u garderobi ili odgovarajućoj prostoriji za svaku zaposlenu osobu ima garderobni ormarić s ključem

 

 

 

za osoblje koje radi na pripremanju i usluživanju jela osiguran je dvodijelni garderobni ormarić

 

 

 

ugostiteljski objekt ima zahod za zaposleno osoblje s jednom zahodskom kabinom i predprostorom s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom (5 zaposlenih osoba)

 

 

62.

ugostiteljski objekt ima jedan zahod za žene s predprostorom s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom i jedan zahod za muškarce s pisoarom i predprostorom s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom, te jednu tuš-kupaonicu (6-15 zaposlenih osoba u jednoj smjeni)

 

 

 

ugostiteljski objekt ima jedan zahod za žene s predprostorom s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom i jedan zahod za muškarce s pisoarom i predprostorom s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom, te jednu tuš-kupaonicu za žene i jednu tuš-kupaonicu za muškarce (više od 15 zaposlenih osoba u jednoj smjeni)

 

 

 

zahodi za zaposleno osoblje su smješteni tako da im osoblje može prići ne prolazeći prostorijama i prostorima namijenjenim gostima ugostiteljskog objekta

 

 

 

ugostiteljski objekt ima blagovaonicu za blagovanje zaposlenog osoblja (preko 20 zaposlenih osoba u jednoj smjeni)

 

 

 

korištenje zahoda za zaposleno osoblje osigurano sukladno posebnom propisu

 

 

* Rubrike se ispunjavaju ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta i uslugama koje se u njemu pružaju, rubrika »utvrđeno« ispunjava se s DA ili NE, a ako se minimalni uvjet ne odnosi na ugostiteljski objekt upisuje se znak » / « , a u rubriku »primjedbe« može se ukratko precizirati utvrđeno stanje, odnosno osoblje ugostiteljskog objekta je uredno, čisto i primjereno odjeveno što je potrebno za ispunjavanje pojedinog minimalnog uvjeta.