Odluka o Nacionalnim ciljevima udjela povratne ambalaže u 2008. godini

NN 82/2007 (8.8.2007.), Odluka o Nacionalnim ciljevima udjela povratne ambalaže u 2008. godini

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2602

Na temelju članka 26. stavka 3. i 4. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine« broj 97/05 i 111/05), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

ODLUKU

O NACIONALNIM CILJEVIMA UDJELA POVRATNE AMBALAŽE U 2008. GODINI

1. Utvrđuju se nacionalni ciljevi u 2008. godini i to za vino 15%, pivo 70%, sokove 15%, vodu mineralnu i stolnu gaziranu i negaziranu 15%, gazirana i negazirana bezalkoholna pića 15%, te mliječne napitke 0% udjela povratne ambalaže.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/07-01/377
Urbroj: 531-01-07-1
Zagreb, 27. srpnja 2007.

Ministrica
Marina Matulović-Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.