Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 84/2007 (13.8.2007.), Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

2651

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi objavljenoj u »Narodnim novinama«, broj 80 od 1. kolovoza 2007. godine, te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

U članku 1. stavku 1.:
– u podstavku 2. pod šifrom: »85626« u stupcu: »Djelatnici« briše se tekst: »1 viši zubni tehničar«, u stupcu: »Vrijeme (min)« briše se broj: »1.440«, u stupcu: »Ukupno bodovi« broj: »325,26« zamjenjuje se brojem: »115,02«.
– u podstavku 3. pod šifrom: »85664« u stupcu: »Vrijeme (min)« broj: »1.440« zamjenjuje se brojem: »1.437«, u stupcu: »Ukup­no bodovi« broj: »210,24« zamjenjuje se brojem: »209,84«.

Klasa: 025-04/07-01/225
Urbroj: 338-01-01-07-2
Zagreb, 7. kolovoza 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.