Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti

NN 86/2007 (20.8.2007.), Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

2682

Na temelju članka 98. stavka 1. točke f) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« br. 92/05.) ravnatelj Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo donosi

PRAVILNIK

O LAKIM POVREDAMA SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se drugi slučajevi lakih povreda službene dužnosti osim lakih povreda službene dužnosti propisanih člankom 98. Zakona o državnim službenicima.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika lake povrede službene dužnosti jesu:
– neizvršavanje naputaka za rad koje donosi čelnik tijela i nadređeni,
– nedolično ponašanje i nekorektan odnos prema čelniku tijela, nadređenom te drugim službenicima i namještenicima,
– odbijanje pružanja stručne pomoći nadređenog službenika drugim, posebno novoprimljenim službenicima i namještenicima.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 114-04/07-010/003
Urbroj: 559-02/1-07-001
Zagreb, 13. srpnja 2007.

Ravnatelj
mr. sc. Željko Topić, dipl. oec., v. r.