Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge u promicanju moralnih društvenih vrednota

NN 91/2007 (3.9.2007.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge u promicanju moralnih društvenih vrednota

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2759

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske, članaka 2., 3. i 18. stavak 1. točka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), na prijedlog Držav­nog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, a u prigodi obilježavanja 10. godišnjice osnutka Vojnog ordinarijata, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

1. JURAJ (Mijin) JEZERINAC
2. JOSIP (Dinkov) ŠANTIĆ
za osobite zasluge u promicanju moralnih društvenih vrednota.

Klasa: 060-02/07-02/27
Urbroj: 71-03/3-07-02
Zagreb, 21. svibnja 2007.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE
I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK
ORUŽANIH SNAGA
Stjepan Mesić, v. r.