Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije

NN 94/2007 (13.9.2007.), Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2827

Na temelju članka 28. stavka 6. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 2007. godine donijela

ODLUKU

O NAKNADI ZA ORGANIZIRANJE TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

I.

Ovom Odlukom određuje se visina i način prikupljanja naknade za obavljanje poslova organiziranja tržišta električne energije, koje kao javnu uslugu obavlja Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.

II.

Naknada iz točke I. ove Odluke naplaćuje se od opskrbljivača, trgovaca i proizvođača (osim povlaštenog proizvođača koji ima pravo na poticaj), koji sudjeluju na tržištu električne energije i određuje se:
– u iznosu od 0,29 kuna po megavatsatu (kn/MWh) prodane električne energije koju opskrbljivač, trgovac i proizvođač (osim povlaštenog proizvođača koji ima pravo na poticaj) prijavljuju Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o. kroz ugovorne rasporede i
– u iznosu od 10.000,00 kuna godišnje, kao godišnja naknada za sudjelovanje na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.
U iznos naknade iz stavka 1. ove točke nije uključen porez na dodanu vrijednost.

III.

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., mjesečno obračunava naknadu za organiziranje tržišta električne energije iz točke II. stavka 1. alineje 1. ove Odluke za prodanu električnu energiju prema iznosima iz ugovornih rasporeda u proteklom mjesecu, u kojima opskrbljivač, trgovac i proizvođač (osim povlaštenog proizvođača koji ima pravo na poticaj), prijavljuju iznose električne energije izražene u megavatsatima (MWh) sukladno važećim Pravilima djelovanja tržišta električne energije.
Naknadu za organiziranje tržišta električne energije iz stavka 1. ove točke mjesečno plaća opskrbljivač, trgovac i proizvođač (osim povlaštenog proizvođača koji ima pravo na poticaj), koji prodaje električnu energiju, prema iznosima iz ugovornih rasporeda u proteklom mjesecu.
Naknada za organiziranje tržišta električne energije iz točke II. stavka 1. alineje 2. ove Odluke naplaćuje se jednom godišnje, kao jednokratna uplata.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2007. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/07-01/07
Urbroj: 5030114-07-1
Zagreb, 7. rujna 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.