Uredba o uvođenju izvozne carine na pšenicu

NN 95/2007 (17.9.2007.), Uredba o uvođenju izvozne carine na pšenicu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2847

Na temelju članka 14., stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/2001 i 83/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. rujna 2007. godine donijela

UREDBU

O UVOĐENJU IZVOZNE CARINE NA PŠENICU

Članak 1.

Radi otklanjanja poremećaja na domaćem tržištu, privremeno se, do 28. veljače 2008. godine, uvodi izvozna carina na proizvod sljedeće tarifne oznake iz Uredbe o Carinskoj tarifi za 2007. godinu (»Narodne novine«, br. 134/2006, 73/2007 i 83/2007):

Tarifna oznaka

Naziv proizvoda

Iznos izvozne carine

1001

Pšenica i suražica:

 

1001 90 99

- - - ostalo

98 €/t

1001 90 99 05

- - - - ex. obična pšenica

98 €/t

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/07-01/06
Urbroj: 5030116-07-1
Zagreb, 13. rujna 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.